Menu Zoeken English

Openbare les Lia Voerman

Op donderdag 7 oktober 2021 vindt de openbare les van Lia Voerman, lector Didactiek, plaats. Tijdens deze les presenteert zij haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Haar openbare les gaat over hoe leraren in hun gedrag verwachtingen laten zien aan hun leerlingen. En hoe ze daarmee invloed hebben op het leren, de motivatie en de kansen van die leerlingen.

Hoge verwachtingen gaan over (n)u 

We hebben allemaal te maken met verwachtingen, van onszelf of van anderen. Verwachtingen, hoog of laag, hoeven en kúnnen niet verdwijnen. Hoge verwachtingen gaan over u en over ons: als degene die verwachtingen laat zien, of als degene die ervaart welke verwachtingen anderen van ons hebben. Bij hoge verwachtingen denken we vaak aan de toekomst; 'mijn kind kan rechter worden, of chirurg'. Echter, hoge verwachtingen gaan over het hier en nu, en niet over later.

Het hebben van hoge verwachtingen kan een bijdrage leveren aan de kansengelijkheid in het onderwijs van alle leerlingen. In de actualiteit horen we dat kansen van leerlingen vooral te maken hebben met het opleidingsniveau van de ouders. Hoewel dat opleidingsniveau een belangrijke factor is, willen we in het onderwijs laten zien dat ook leraren er toe doen. De verwachtingen van leraren hebben invloed op het leren en de motivatie van álle leerlingen, en in het bijzonder op het leren en de motivatie van leerlingen die minder kansen hebben. Omdat ze bijvoorbeeld opgroeien in een gezin met een lagere sociaaleconomische status, te maken hebben met armoede, of behoren tot een etnische minderheidsgroep.

We gaan voor nu uit van een hybride openbare les waarbij een deel van de gasten in de zaal aanwezig kan zijn. De uitnodiging met meer informatie over het programma en de locatie wordt in de eerste week van september verzonden.

“Leerlingen stimuleren na te denken. Dát is didactiek.”

Lia Voerman over haar nieuwe rol als lector didactiek

Lees het interview 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen