Menu Zoeken English

Onderwerp kiezen

Een onderwerp kiezen begint bij jezelf: Wat houdt jou bezig? Wat zijn je hobby's? Welk schoolvak vind je leuk? Wat wil je gaan studeren? Kun je een link leggen naar een opleiding en beroep? Laat je hier inspireren op onderwerp, dan helpen we je daarna verder met het samenstellen van je onderzoeksvraag.

3D printer

3D printer

3D printen is een techniek waarbij producten driedimensionaal kunnen worden geprint. Dit gebeurt door het laag na laag op bouwen van een materiaal.

ADHD

ADHD

Bij ADHD hebben we het over aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en overbeweeglijkheid. ADHD is aangeboren maar hoe ADHD precies ontstaat, is nog steeds niet duidelijk.

AED

AED

Een AED bestaat onder andere uit een microprocessor en elektroden.

Apps

Apps

Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook en Shazam zijn voorbeelden van apps die vaak gebruikt worden.

Apps in de gezondheidszorg

Apps in de gezondheidszorg

Over enkele jaren kan de gezondheidszorg niet meer zonder apps.

Armoede

Armoede

Nederlanders lopen van alle inwoners van de Europese Unie het minste gevaar op armoede of sociale uitsluiting. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Armoedegrens

Armoedegrens

Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften.

Auto's

Auto's

Met het energielabel voor auto's zie je in één oogopslag hoe zuinig een nieuwe auto is, ten opzichte van andere auto's van vergelijkbare grootte. Maar is dit echt zo?

Bakfiets

Bakfiets

Zag je ze een paar jaar geleden vooral nog in Amsterdam rond peddelen, tegenwoordig kom je ze overal in Nederland tegen: de bakfiets, met twee of driewielen.

Banken

Banken

Een bank is een financiële dienstverlener. Personen en bedrijven kunnen tegen een vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is voor de bank een belangrijke inkomstenbron.

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De komende tien jaar zullen 15.000 bedrijven per jaar ter overname worden aangeboden.

Belastingen

Belastingen

De belangrijkste functie van belasting is de budgettaire functie. Dit houdt in dat de opbrengst van de heffing is bedoeld voor het financieren van collectieve goederen en diensten waarvan politiek bepaald wordt dat zij algemeen toegankelijk moeten zijn.

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed

Vastgoed betreft niet-verplaatsbare materiële zaken.

Brainstormen

Brainstormen

Wij denken en handelen heel patroongericht. Dat is goed, want anders zou je helemaal gek worden. Maar ook dit patroongericht denken blokkeert onze creatieve en innovatieve ideeën.

Businessplan

Businessplan

Een businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande onderneming. Ook voor gevestigde ondernemers is het steeds gebruikelijker om een ondernemingsplan te maken en bij te houden.

Chemie

Chemie

Chemie is zo alledaags dat het niet eens meer opvalt.

China

China

China is een van de vroegste centra van beschaving en wordt vrij vroeg in de wereldgeschiedenis een groot verenigd land met een geavanceerde cultuur op het vlak van kunst en wetenschap.

Cloud computing

Cloud computing

Overal zie je het, hoor je het en lees je het. We gaan in de cloud werken, we werken in de cloud en de cloud is de toekomst. Maar wat is het nu precies?

Comazuipen

Comazuipen

Comazuipen of 'binge-drinken'.

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie

Het woord 'crisis' heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal.

Crowdsourcing

Crowdsourcing

Crowdsourcing bestaat uit twee woorden, outsourcing en crowd.

De Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.

Diabetes

Diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij de bloedsuiker uit evenwicht is. Daarom heet het ook wel suikerziekte.

Donor

Donor

Een orgaan is een geheel van weefsels dat dient om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Een orgaan is een deel van een organisme met een of meer functies.

Drinkwater

Drinkwater

Per persoon gebruiken we in Nederland gemiddeld 120 liter drinkwater per dag. Daarvan drinken we ongeveer 1,5 liter.

Droomhuis

Droomhuis

Veel mensen zijn op zoek naar hun droomhuis.

Drugs

Drugs

Drugs is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.

Dubai

Dubai

Dubai is één van de zeven Arabische Emiraten.

Duitse taal

Duitse taal

Het bedrijfsleven zit te springen om werknemers die Duits spreken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat je op allerlei manieren terug ziet komen in onze maatschappij. Veel bedrijven en instellingen gaan op een meer duurzame manier werken om zo onze aarde en economie voor de toekomst te behouden.

Dyslexie

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Een snufje zout

Een snufje zout

Zout komt in de natuur voor in de grond als steenzout op plaatsen waar in een geologisch verleden binnenzeeën zijn opgedroogd.

Efficiency

Efficiency

Efficiency is de verhouding tussen de opbrengsten en de inzet van middelen.

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit wordt ook wel de energiebron van de moderne wereld genoemd.

Emancipatie

Emancipatie

Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie.

Erfelijkheid

Erfelijkheid

De aarde ziet er nu niet hetzelfde uit als toen hij ontstond.

Evenementen

Evenementen

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis.

Events

Events

Heel het jaar door worden er heel veel zeer uiteenlopende evenementen georganiseerd. Denk maar aan open dagen, festivals, marathons, kermissen, braderieën, tentoonstellingen en schoolreizen.

Financiering

Financiering

Ben je een geboren ondernemer en heb je een leuk idee voor een nieuw product?

Flexwerken

Flexwerken

Het nieuwe werken, werken nieuwe stijl, werken 2.0, slimmer werken, dit zijn allemaal benamingen voor een nieuwe, andere manier van werken.

Geluid

Geluid

Geluid zijn trillingen in de lucht die door gezonde oren zijn waar te nemen (te horen). Als een voorwerp geluid maakt, worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, waardoor de luchtdruk daar hoger wordt.

Glastuinbouw

Glastuinbouw

Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector al jaren goed. De behaalde resultaten zijn niet vanzelf tot stand gekomen.

Graffiti

Graffiti

Graffiti, is dit vandalisme of kunst?

Groene oever

Groene oever

Trekvissen zoals de zalm en de steur worden volwassen op zee en zwemmen daarna de rivier weer op om er te paaien. Maar als ze vanuit de zee de Nieuwe Waterweg op zwemmen, komen ze veel hindernissen tegen en plek om uit te rusten, is er nauwelijks in een druk havengebied. Toch lukt het de zalm er regelmatig doorheen te komen.

Guerrillamarketing

Guerrillamarketing

“Guerrillamarketing is een strategische doordachte overal via een onconventioneel medium, die op een onvoorspelbaar moment, op een originele relevante manier en op het juiste moment bij de juiste doelgroep sympathie en een onvergetelijk wauw-effect opwekt voor een merk, mening, dienst of product”.

Huid

Huid

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam.

Hydrostatica

Hydrostatica

Voor de scheepsbouw kijkt men vooral naar de intacte stabiliteit van schepen.

ICT

ICT

Een ICT'er is iemand die werkzaam is in de ICT-branche. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.

Innovatie

Innovatie

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang: voor de ontwikkeling van onze economie en daarmee voor onze toekomstige welvaart.

Internet of Things

Internet of Things

Mensen zijn niet de enigen die gebruik maken van het internet om te communiceren of zaken te doen.

Internet zonder beperkingen

Internet zonder beperkingen

Internet moet voor iedereen toegankelijk zijn!

Internethype

Internethype

Internethypes als planking, milking, harlem shaking en falling volgen elkaar in snel tempo op.

Kinderarbeid

Kinderarbeid

Wanneer is werk dat een kind doet kinderarbeid?

Kinderwagens en veiligheid

Kinderwagens en veiligheid

Hoe ontwerp je een veilige kinderwagen?

Kleuters

Kleuters

Als een kind vier jaar is mag het naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Toch gaat bijna elke kleuter van vier jaar al wel naar school.

Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatveranderingen is een van meest intrigerende kwesties van deze tijd.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Kunst- en cultuurbeleid.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie.

Laboratorium

Laboratorium

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor wetenschappelijk onderzoek.

Lego

Lego

Just Lego

Lezen

Lezen

Om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, is voorlezen onmisbaar.

Licht

Licht

Licht, een begrip dat iedereen kent, maar ook waar iedereen elke dag veel mee te maken krijgt. Maar wat is ‘licht’ nou eigenlijk? Wat stellen verschillende kleuren licht voor? En is er ook licht wat wij niet kunnen zien

Logistiek

Logistiek

Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten".

Logopedie

Logopedie

In ons dagelijks leven kunnen we niet om de stem heen.

Longen

Longen

Longen zijn ruimten in het lichaam die gevuld zijn met lucht en betrokken zijn bij de gaswisseling tussen lucht en bloed. Hiertoe behoren o.a. de luchtpijp, bronchiën en luchtpijpvertakkingen.

Loverboys

Loverboys

Helaas zijn er nog steeds loverboys.

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen in hun dagelijks leven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat houdt dat precies in?

Micro-organisme

Micro-organisme

Een micro-organisme of microbe is een organisme dat te klein is om met het blote oog te zien.

Microreactoren

Microreactoren

In de procesindustrie zijn grote installaties gebouwd die als kenmerk hebben: hoe groter, hoe beter.

Mobiliteit

Mobiliteit

Gaan mensen zich meer of minder verplaatsen in de toekomst?

Mode

Mode

Mode (ook het Engelse woord fashion wordt gebruikt) is de manier waarop kleding, kledingstijlen en opvattingen of een bepaald taalgebruik (uitdrukkingen) op een bepaald moment in de tijd leuker worden gevonden.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napoleon een machtig staatshoofd.

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde, leuk!

Neuromarketing

Neuromarketing

Ons onderbewustzijn bepaalt voor 95 procent ons gedrag.

Onbemand varen

Onbemand varen

Met zelfrijdende auto’s wordt al getest, zou onbemand varen ook mogelijk zijn?

Online gamen

Online gamen

Onder jongeren is online gamen erg populair. Helaas brengt dit ook verslaafden met zich mee.

Ossip Zadkine

Ossip Zadkine

De beeldend kunstenaar Ossip Zadkine is de maker van het beeld 'De Verwoeste Stad'.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar worden jaarlijks mishandeld.

Personal branding

Personal branding

Personal branding is jezelf als merk presenteren aan anderen, waarbij je positieve beelden en associaties oproept. Je gebruikt je persoonlijkheid, kennis en ervaring om je te onderscheiden van anderen.

Pesten

Pesten

Pesten is een groot maatschappelijk probleem.

Poëzie

Poëzie

Poëzie is een kunstvorm waarin taal wordt gebruikt om iets over te brengen.

Procesmanagement

Procesmanagement

In een bedrijf is procesmanagement een belangrijk onderdeel van de organisatie.

Productieband

Productieband

Hoewel er al eerder ervaring met het idee was opgedaan in de slachthuizen van Chicago, was het Ransom Olds die het lopende band principe als eerste gebruikte bij de productie van auto's. In plaats van de arbeiders in de fabriek naar het werk te laten lopen, werd het werk nu naar hen gebracht.

Protestantisme vs Katholicisme

Protestantisme vs Katholicisme

De 95 stellingen van Luther, een belangrijk punt in de geschiedenis.

Provisieverbod

Provisieverbod

Iedereen schaft in zijn leven financiële producten aan.

Psychologie

Psychologie

Als je aan twintig mensen vraagt: ‘Wat is psychologie?’ dan komen er waarschijnlijk twintig verschillende antwoorden uit.

Reanimeren

Reanimeren

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar.

Reclame

Reclame

Humor in reclame houdt de aandacht voor de grap vast, maar mensen vergeten het merk.

Regeltechniek

Regeltechniek

Een simpel stukje regeltechniek dat iedereen kent is de verwarmingsthermostaat.

Reputatie

Reputatie

Iedereen die het nieuws volgt, weet dat reputaties belangrijk zijn.

Rietveld

Rietveld

Gerrit Rietveld was een Nederlandse ontwerper. Hij heeft tijdens zijn leven vooral meubels ontworpen.

Robot

Robot

Vroeger deed men alles met de hand; zwaar, vies en eentonig werk.

Rollator

Rollator

Wie slecht ter been is, dan biedt een rollator uitkomst.

Romeinse Rijk

Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk was een machtige stadstaat die zich vanaf de zesde eeuw voor Christus uitbreidde tot het op z’n hoogtepunt een groot deel van de wereld omvatte.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam, één van de grootste havensteden ter wereld. De stad van ‘niet lullen maar poetsen’ en handen uit de mouwen.

Rotterdamse haven

Rotterdamse haven

Scheepvaart en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ruimte in en om de rivier

Ruimte in en om de rivier

Wat heeft ‘ruimte’ met de rivier te maken? De rivier heeft ruimte nodig om het water af te voeren naar zee.

Scheepsdiesel

Scheepsdiesel

Schepen kunnen niet zonder diesel.

Scheepvaart

Scheepvaart

Al eeuwen gebruiken worden boten gebruikt voor transport van mensen en goederen.

Schip van de toekomst

Schip van de toekomst

De toekomst van de scheepvaart verandert.

Server

Server

Een server is een computer die diensten verleent aan meerdere computers in een netwerk.

Shop-in-shop

Shop-in-shop

Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz heeft haar eigen ‘winkel’ in Selfridges in Londen.

SIRE

SIRE

SIRE is een onafhankelijke stichting die het doel heeft onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk bekend te maken en ook bespreekbaar te maken.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp wordt steeds vaker ingezet bij ernstige ongevallen.

Sms-taal

Sms-taal

Door Whatsapp, chat en e-mail is in snel tempo sms-taal ontstaan.

Social media

Social media

Social media als Facebook en Twitter zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Spaaractie

Spaaractie

Je kent ze vast wel, de spaaracties van supermarkten en andere winkels.

Sportletsel

Sportletsel

Door een val tijdens het skiën waarbij de stok achter de duim blijft hangen, kan een verrekking of scheur van een bandje aan de binnenzijde van de duim ontstaan.

Sportmarketing

Sportmarketing

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen.

Sportverenigingen

Sportverenigingen

Iedereen is er eigenlijk wel mee bekend; sportverenigingen. Wellicht ben je zelf lid van een vereniging.

Sportretail

Sportretail

De producten van Adidas of Nike worden door vrijwel iedereen herkend, en veel mensen hebben weleens een aankoop gedaan bij een sportzaak zoals Decathlon of Footlocker. Maar tijden veranderen, en daarmee het landschap waarin deze ondernemingen actief zijn ook.

Spuitgieten

Spuitgieten

Spuitgieten is een productietechniek waarmee plastic producten worden gemaakt.

Stadslandbouw

Stadslandbouw

Rotterdam telt veel initiatieven op het gebied van stadslandbouw.

SWOT-analyse

SWOT-analyse

De afkorting van SWOT is: 'Strength', 'Weakness', 'Opportunity' en 'Threat'.

Toekomst Rotterdamse haven

Toekomst Rotterdamse haven

Rotterdam is de grootste haven van Europa voor containers en het grootste Europese petrochemische industriecomplex. De haven krijgt te maken met grote veranderingen.

Toerisme

Toerisme

In 2016 bezochten zo’n 15,8 miljoen internationale gasten ons land. Dat is een stijging van 5% procent vergeleken met 2015.

Vergrijzing

Vergrijzing

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking is 41,2 jaar.

Verloskunde

Verloskunde

Verloskunde maakt onderdeel uit van de acute zorg.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh is een Nederlandse kunstschilder wiens schilderwerk werd beïnvloed door verschillende culturen en hierdoor ’s werelds bekendste kunstenaar werd.

Voeding

Voeding

In deze gejaagde samenleving komt obesitas steeds vaker voor.

Water

Water

Water drink je dagelijks. Lekker makkelijk, kraan open en daar is het.

Werkomgeving

Werkomgeving

Een aangename en functionele werkomgeving kan gecreëerd worden.

Werving

Werving

Recruitment 2.0

Windenergie

Windenergie

Nederland is vlak en het waait er vaak.

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde leuk!

Woningcorporatie

Woningcorporatie

De Woningwet is in 1901 ingegaan.

Zeep

Zeep

Zeep wordt al eeuwenlang gebruikt als schoonmaakmiddel.

Zelfstandig ondernemen

Zelfstandig ondernemen

Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.

Zinloos geweld

Zinloos geweld

Zinloos geweld is de benaming voor geweld dat wordt gebruikt omwille van het geweld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen