Menu Zoeken English

Armoedegrens

Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften.

De basisbehoeften zijn de minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg. Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen ("discretionary spending") over.

In feite is de armoedegrens de grens tussen armoede en welstand. Het is in eerste instantie een statistisch begrip, dat wordt gebruikt bij het maken van overzichten omtrent de inkomensverdeling in een land.

Aansluitende profielen

  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Meest relevante vakken

  • Economie
  • Maatschappijleer
  • Geschiedenis

Voorbeelden van vragen

Armoedegrens
  • Hoe wordt de armoedegrens bepaald?
  • Wat kan de regering doen aan armoede? 
  • Wat is de invloed van armoede op bijvoorbeeld gezondheid, psychisch welzijn, intelligentie, latere kansen in het leven? 

Inspiratie

rondom het thema armoedegrens

Opleidingen met dit onderwerp

Welke opleiding wil jij volgen?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen