Menu
  English

  Lerarenopleiding Economie voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Van het kopen van nieuwe schoenen, het starten van een nieuwe onderneming tot Prinsjesdag en de Miljoenennota. Economie gaat over keuzes maken, samenwerken en het verdelen van welvaart.

  Als economiedocent geef je jouw leerlingen handvatten om de wereld vanuit economisch gezichtspunt beter te begrijpen. Of je leidt studenten op tot bekwame beroepsbeoefenaars zoals boekhouder, retailer of ondernemer. Je bent daarom bereid om alles op alles te zetten om leerlingen en studenten te begeleiden in hun ontwikkeling van economische kennis en vaardigheden. Je bent op de hoogte van de actualiteit, creatief en ondernemend, om ze zo voor te bereiden op hun economische rol in de maatschappij.

  In Rotterdam leiden we leraren op die niet simpelweg een lesje uit een schoolmethode uitvoeren. Onze leraren richten zelfstandig hun lessen in; schoolboeken zijn hulpmiddelen naast andere bronnen. Je leert ontdekken wat je wilt bereiken met je leerlingen en je ontwikkelt het zelfvertrouwen om dat op jouw manier vorm te geven.

  Herken je jezelf in bovenstaande? Dan ben je van harte welkom bij de Lerarenopleiding Economie aan Hogeschool Rotterdam. 

  Deze opleiding is een samenvoeging van de Lerarenopleiding Algemene Economie en de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie.

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
  Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde deze studie (4 opleidingen)

  Toelichting van de opleiding

  De Lerarenopleiding Economie is in 2023 gestart na samenvoeging van de Lerarenopleidingen Algemene Economie en Bedrijfseconomie. De cijfers in de tabel zijn afkomstig van deze 2 opleidingen. COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  geen data

  Werkloos

  geen data

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van het vak economie en op je toekomstige beroep als leraar. Je stelt jezelf de vraag: pas ik bij dit beroep en past dit beroep bij mij? Al vanaf de propedeuse krijg je vakken die zowel met het vak economie als het beroep docent te maken hebben. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. De school, waar je in de praktijk oefent is dus – samen met de hogeschool – jouw opleider.

  Na het eerste jaar

  Na de propedeuse start je met de driejarige hoofdfase van de opleiding. Zo haal je in vier jaar de bachelor Lerarenopleiding Economie. Je krijgt een verdieping in de vakgebieden algemene economie en bedrijfseconomie. Je leert economieonderwijs te ontwikkelen en uit te voeren van een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toe te passen en bekwaamt je in activerende didactiek. In het tweede en derde leerjaar voer je je werk op school steeds zelfstandiger uit. In leerjaar 2, 3 en 4 loop je gedurende het hele jaar 2 dagen per week stage. De stages zijn een van de leukste en leerzaamste onderdelen van de opleiding. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

  De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. vmbo) biedt studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen, studenten van de pabo en studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die willen kiezen voor het uitstroomprofiel Beroepspraktijkvorming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Binnen deze minor leren de deelnemers de leerinhouden uit de schoolvakken te integreren met de leerinhouden uit het toekomstig beroep van de leerlingen. Als student ga je in de praktijk aan de slag met onderwijsactiviteiten binnen de beroepspraktijk. Je wordt hierbij begeleid door docenten in het werkveld.

  In de minor Lesgeven in de grote stad bestuderen we wat het betekent om als onderwijsprofessional te werken in deze superdiverse context. We maken gebruik van inzichten uit een veelheid aan disciplines, zoals filosofie, geschiedenis, sociologie, antropologie en onderwijskunde. Je doet onderzoek naar jezelf (wie ben ik en hoe verhoud ik me tot superdiversiteit?), naar de theorie (wat weten we uit onderzoek?) en de praktijk (hoe wordt in mijn professionele context omgegaan met thema's die te maken hebben met superdiversiteit en inclusiviteit?). 

  In deze minor leer je extra competenties om beroepsvaardigheid te verdiepen en te verbreden. Een klas is een complex sociaal leersysteem. Het bestaat vaak uit 20 tot 30 leerlingen en een lera(a)r(es). Zij vormen een sociale leergroep die wekelijks één of meer keren bij elkaar komt gedurende een schooljaar. Enerzijds werken zij aan de kerndoelen van het schoolvak maar er is ook de taak bij te dragen aan de overdracht van normen en waarden vanuit een levensovertuiging en/of mens- en schoolvisie. Anderzijds is elke klas uniek en heel bijzonder. Geen enkele leerling is hetzelfde en elke leerling vraagt om specifieke aandacht en een eigen aanpak in de omgang in de klas en bij het leren. En dat geldt ook voor de leraar die zichzelf als eigen persoon meebrengt in de klas. Om in deze complexiteit als leraar effectief te zijn worden tegenwoordig hoge eisen gesteld aan de beroepsvaardigheid. 

  De  minor 'digitale didactiek en nieuwe media' biedt studenten van de lerarenopleidingen, de pabo en andere studenten die werken in een educatieve context de mogelijkheid tot een specialisatie gericht op het onderwijs van de 21e eeuw. In deze minor verdiep je je in de mogelijkheden die digitale didactiek te bieden heeft in jouw onderwijs. Wil jij weten hoe je doordachte blended lessen kunt ontwerpen en in kunt zetten? En welke rol gamification voor jouw onderwijs kan spelen? Of hoe je met beeld- en videobewerking jouw onderwijs kunt versterken? Dan is de minor 'digitale didactiek en nieuwe media' iets voor jou!

  In deze minor leer je innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen binnen de nieuwe leerweg D&P. In het vmbo wordt gewerkt met nieuwe beroepsgerichte profielen. Een van deze profielen is Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is een breed georiënteerd profiel waarbij leerlingen kennismaken met meerdere sectoren en werkvelden. In deze minor ontwikkel jij je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel D&P. Je leert innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen. Activiteiten op het geboed van loopbaanoriëntatiebegeleiding vormen een essentieel onderdeel van dit materiaal. Je leert uitdagend onderwijs te ontwerpen in samenhang met de eigen (stage)school en de regio.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het laatste jaar sta je bij je stage geheel zelfstandig voor de klas. Je rondt je stage af door in een assessment te laten zien dat je startbekwaam bent. Daarnaast studeer je vakdidactisch af, door op je stageschool een praktijkonderzoek te doen naar een vakdidactisch vraagstuk. 

  Traject 'Samen opleiden'

  Als je kiest voor de lerarenopleiding, word je geplaatst in het traject ‘Samen opleiden’. Een leertraject waarbij leren op de werkplek centraal staat. Je leert al werkend en werkt al lerend: theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent 1 dag per week in de praktijk bezig met je opleiding. We werken samen met gecertificeerde opleidingsscholen in verschillende regio’s. Met ‘Samen opleiden’ ga je een leer-werkovereenkomst aan met de opleidingsschool.

  Kopopleiding

  Heb je een hbo- of wo-bachelor-getuigschrift? Via de praktijkgerichte kopopleiding (voltijd) kun je met (een) bepaalde vooropleiding(en) in één jaar je tweedegraadsbevoegdheid halen. Daarna kun je aan de slag bij scholen in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

  Lees alle informatie over de kopopleiding

  Internationale mogelijkheden

  Omdat Rotterdam een internationale en multiculturele stad is, vinden we het belangrijk dat je hiervan kennis opdoet tijdens de opleiding. Internationale en interculturele elementen zijn opgenomen in de vakken die je tijdens de opleiding krijgt. Dit noemen we Internationalisation at Home. Er zijn mogelijkheden om naar het buitenland te gaan in het kader van je minor. Daarnaast zijn er universiteiten in het buitenland waar studieprogramma's gevolgd kunnen worden. Ook zijn er projecten en onderzoeken verbonden aan buitenlandse universiteiten waarin je als student kunt participeren.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de Lerarenopleiding Algemene Economie een honoursprogramma voor je aan.

  Ontwikkeling en uitvoering van het honoursprogramma gebeurt onder toezicht van lectoren en onderzoekers in het kenniscentrum talentontwikkeling. Je kunt aanhaken bij één van de onderzoekthema's. Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

  Je wordt opgeleid tot leraar met een tweedegraads bevoegdheid. Je mag na je studie lesgeven aan leerlingen van (v)mbo en onderbouw havo en vwo. Het is mogelijk om na het afronden van de lerarenopleiding een vervolg- opleiding te doen. Je kunt ervoor kiezen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, zodat je ook in de bovenbouw van havo en vwo les mag geven.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

  Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties