Menu English

Lerarenopleiding Economie deeltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Volg je graag het economische nieuws? Verbaas je je over de krapte op de arbeidsmarkt, of maak jij je zorgen over de inflatie? En nog belangrijker, ga je hierover graag het gesprek aan met jongeren?

Wil je jongeren begeleiden in hun ontwikkeling van economische kennis en vaardigheden, zodat zij de wereld om hen heen beter gaan begrijpen of een goede startpositie krijgen op de arbeidsmarkt, dan is de Lerarenopleiding Economie vast iets voor jou.

Als deeltijdstudent neem je je werkervaring en kennis mee in de opleiding en in je stages. Dat geeft meerwaarde voor de klas.

Binnen de opleiding voor docent economie ben je bezig met jezelf te ontwikkelen tot een docent. Naast economische kennis en vaardigheden, leer je ook hoe je de stof kunt overbrengen en hoe je leerlingen kan motiveren voor het vak. Bij vakdidactiek leer je bijvoorbeeld hoe je een les voorbereidt en welke werkvormen je allemaal kunt gebruiken. Uiteindelijk ben je in staat om zelfstandig les te geven en lesmateriaal te ontwikkelen.

Deeltijd iets voor jou?

Een deeltijd lerarenopleiding vraagt van je om de opleiding te combineren met je baan/stage en eventueel een gezin. Voor de opleiding kom je één dag in de week naar school en soms een avond. Ook begin je al gauw met stage. Vanaf de start van je studie krijg je een studieloopbaancoach die je helpt bij het maken van een studieplanning en met wie je naar eventuele vrijstellingen kijkt. Deze zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Herken je jezelf in bovenstaande? Dan ben je van harte welkom bij de Lerarenopleiding Economie aan Hogeschool Rotterdam. 

Deze opleiding is een samenvoeging van de Lerarenopleiding Algemene Economie en de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie en gaat van start in september 2023.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Lerarenopleiding Economie

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van het vak economie en op je toekomstige beroep als leraar. Je stelt jezelf de vraag: pas ik bij dit beroep en past dit beroep bij mij? Al vanaf de propedeuse krijg je vakken die zowel met het vak economie als het beroep docent te maken hebben. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. De school, waar je in de praktijk oefent is dus – samen met de hogeschool – jouw opleider. Het is mogelijk dat je al een baan hebt in het tweedegraadsgebied. In dat geval mag je jouw werkplek gebruiken voor jouw stage.

Na het eerste jaar

Na de propedeuse start je met de driejarige hoofdfase van de opleiding. Zo haal je in vier jaar de bachelor Lerarenopleiding Economie. Je krijgt een verdieping in de vakgebieden algemene economie en bedrijfseconomie. Je leert economieonderwijs te ontwikkelen en uit te voeren van een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toe te passen en bekwaamt je in activerende didactiek. Tijdens je stages kom je steeds zelfstandiger voor de klas te staan.

Werk en studie

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. Veel studenten vinden tijdens de studie een baan in het onderwijs en zetten deze baan dan ook in voor stages en het uitvoeren van de beroepstaken.

Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Je moet rekening houden met ongeveer 20 uur zelfstudie per week. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. vmbo) biedt studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen, studenten van de pabo en studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die willen kiezen voor het uitstroomprofiel Beroepspraktijkvorming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Binnen deze minor leren de deelnemers de leerinhouden uit de schoolvakken te integreren met de leerinhouden uit het toekomstig beroep van de leerlingen. Als student ga je in de praktijk aan de slag met onderwijsactiviteiten binnen de beroepspraktijk. Je wordt hierbij begeleid door docenten in het werkveld.

In de minor Lesgeven in de grote stad bestuderen we wat het betekent om als onderwijsprofessional te werken in deze superdiverse context. We maken gebruik van inzichten uit een veelheid aan disciplines, zoals filosofie, geschiedenis, sociologie, antropologie en onderwijskunde. Je doet onderzoek naar jezelf (wie ben ik en hoe verhoud ik me tot superdiversiteit?), naar de theorie (wat weten we uit onderzoek?) en de praktijk (hoe wordt in mijn professionele context omgegaan met thema's die te maken hebben met superdiversiteit en inclusiviteit?). 

In deze minor leer je extra competenties om beroepsvaardigheid te verdiepen en te verbreden. Een klas is een complex sociaal leersysteem. Het bestaat vaak uit 20 tot 30 leerlingen en een lera(a)r(es). Zij vormen een sociale leergroep die wekelijks één of meer keren bij elkaar komt gedurende een schooljaar. Enerzijds werken zij aan de kerndoelen van het schoolvak maar er is ook de taak bij te dragen aan de overdracht van normen en waarden vanuit een levensovertuiging en/of mens- en schoolvisie. Anderzijds is elke klas uniek en heel bijzonder. Geen enkele leerling is hetzelfde en elke leerling vraagt om specifieke aandacht en een eigen aanpak in de omgang in de klas en bij het leren. En dat geldt ook voor de leraar die zichzelf als eigen persoon meebrengt in de klas. Om in deze complexiteit als leraar effectief te zijn worden tegenwoordig hoge eisen gesteld aan de beroepsvaardigheid. 

De  minor 'digitale didactiek en nieuwe media' biedt studenten van de lerarenopleidingen, de pabo en andere studenten die werken in een educatieve context de mogelijkheid tot een specialisatie gericht op het onderwijs van de 21e eeuw. In deze minor verdiep je je in de mogelijkheden die digitale didactiek te bieden heeft in jouw onderwijs. Wil jij weten hoe je doordachte blended lessen kunt ontwerpen en in kunt zetten? En welke rol gamification voor jouw onderwijs kan spelen? Of hoe je met beeld- en videobewerking jouw onderwijs kunt versterken? Dan is de minor 'digitale didactiek en nieuwe media' iets voor jou!

In deze minor leer je innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen binnen de nieuwe leerweg D&P. In het vmbo wordt gewerkt met nieuwe beroepsgerichte profielen. Een van deze profielen is Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is een breed georiënteerd profiel waarbij leerlingen kennismaken met meerdere sectoren en werkvelden. In deze minor ontwikkel jij je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel D&P. Je leert innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen. Activiteiten op het geboed van loopbaanoriëntatiebegeleiding vormen een essentieel onderdeel van dit materiaal. Je leert uitdagend onderwijs te ontwerpen in samenhang met de eigen (stage)school en de regio.

Zij-instroom

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject (deeltijd) wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Lees alle informatie over zij-instroom

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen