Menu English

Lerarenopleiding Geschiedenis voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

“The past is a foreign country, they do things differently there.” Aldus de schrijver L.P. Hartley. Als leraar geschiedenis vind je historie meer dan alleen maar interessant.

Je kunt de lerarenopleiding Geschiedenis combineren met de lerarenopleiding Nederlands en binnen 4 jaar twee bevoegdheden behalen.

Het liefst verplaats je je in vroegere tijden. Dat verplaatsen gebeurt niet vanzelf. Je moet je verdiepen in het verleden en kennis nemen van de gebruiken, waarden en normen uit dat verleden. Hiervoor bestudeer je bronnen en leg je oorzaak-gevolgrelaties. Je ziet gemeenschappelijke kenmerken van een periode of herkent juist de breuk in een tijdperk. Dit historisch redeneren is wat jij als leraar geschiedenis graag jouw leerlingen wilt aanleren. Hiervoor heb je meerdere vaardigheden nodig zoals vakkennis.

Alle geschiedeniskennis die je opdoet, staat in dienst van het leraar zijn. Tijdens deze opleiding leer je antwoorden te geven op vragen als: Waarom moet je op de middelbare school geschiedenis leren en hoe doe je dat dan het beste? Welke kennis heb je nodig? Welke werkvormen kun je gebruiken? Hoe motiveer je je leerlingen? Hoe houd je de klas onder controle? Bij ieder historisch vak leer je dus meteen hoe je dit in de klas kunt behandelen. Je krijgt pedagogische en didactische vakken, zoals adolescentiepsychologie, samenwerkend leren en logopedie. Daarnaast doe je praktijkonderzoek naar het lesgeven op een school en loop je veel stage.

Bij de lerarenopleiding Geschiedenis kun je kiezen uit 2 varianten:

 • Geschiedenis -Nederlands, waarbij je in 4 jaar tijd 2 bevoegdheden kunt behalen
 • Geschiedenis, een lerarenopleiding waarbij je de bevoegdheid voor Geschiedenis haalt met het accent op burgerschap.

In 4 jaar tijd 2 bevoegdheden behalen? Meer informatie vind je onder Opbouw - Varianten.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Lerarenopleiding Geschiedenis

Meeloopdag

Kom bij ons langs

Wil je een keer meelopen met de Lerarenopleiding Geschiedenis? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Denise Pieters. Er wordt contact met je opgenomen om een dag en tijdstip in te plannen.

Mail ons

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (8 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

0%

Werkloos

97%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Varianten

Als je de Lerarenopleiding Geschiedenis volgt, maak je een keuze uit één van de volgende varianten:

Lerarenopleiding Geschiedenis-Nederlands

Je wordt opgeleid en bevoegd voor zowel het vak Geschiedenis (en staatsinrichting) als Nederlands. Naast historische literatuur zijn er vele andere raakvlakken tussen deze twee opleidingen. Voor het overbrengen van de stof aan leerlingen is het bij beide belangrijk om taalvaardig te zijn, verschillende perspectieven te onderscheiden en leerlingen mee te kunnen nemen in het verhaal. Je verruimt je mogelijkheden op een (fulltime)baan in het onderwijs aanzienlijk wanneer je deze twee lesbevoegdheden haalt.

Lerarenopleiding Geschiedenis

Tijdens deze opleiding leiden we je op tot een leraar Geschiedenis (en staatsinrichting) die in staat is verder te kijken dan het eigen vak. Zo maak je kennis met het vak Burgerschap in het mbo. Je doet tijdens de opleiding ervaring op met het werken op diverse schoolsystemen, waarbij je als docent het belang inziet van de relatie met de leerling en de maatschappij om hem of haar heen.

 

Het eerste jaar

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van je vak en op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. De school waar je terechtkomt is dus – samen met de hogeschool – jouw opleider.

Na het eerste jaar

De hoofdfase begint in het tweede leerjaar. Je leert onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren met een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toepassen en bekwaamt je in activerende didactiek. Daarnaast loop je een aantal dagen per week stage. In het tweede en derde leerjaar voer je je werk op school steeds zelfstandiger uit. In het tweede jaar loop je een half jaar stage. In het derde leerjaar kies je voor de afstudeerrichting beroepsonderwijs (vmbo, mbo) of algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo, vwo). Daarnaast loop je een half jaar stage en werk je toe naar het lio-assessment (leraar in opleiding). Als je hiervoor slaagt, dan mag je in het vierde jaar zelfstandig lesgeven.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Vanaf je eerste jaar is stage een onderdeel van je opleiding. Bekijk in onderstaand filmpje hoe Figen Yürdem haar derdejaars stage bij Scholengemeenschap Spieringshoek ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. vmbo) biedt studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen, studenten van de pabo en studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die willen kiezen voor het uitstroomprofiel Beroepspraktijkvorming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Binnen deze minor leren de deelnemers de leerinhouden uit de schoolvakken te integreren met de leerinhouden uit het toekomstig beroep van de leerlingen. Als student ga je in de praktijk aan de slag met onderwijsactiviteiten binnen de beroepspraktijk. Je wordt hierbij begeleid door docenten in het werkveld.

In de minor Lesgeven in de grote stad bestuderen we wat het betekent om als onderwijsprofessional te werken in deze superdiverse context. We maken gebruik van inzichten uit een veelheid aan disciplines, zoals filosofie, geschiedenis, sociologie, antropologie en onderwijskunde. Je doet onderzoek naar jezelf (wie ben ik en hoe verhoud ik me tot superdiversiteit?), naar de theorie (wat weten we uit onderzoek?) en de praktijk (hoe wordt in mijn professionele context omgegaan met thema's die te maken hebben met superdiversiteit en inclusiviteit?). 

In deze minor leer je extra competenties om beroepsvaardigheid te verdiepen en te verbreden. Een klas is een complex sociaal leersysteem. Het bestaat vaak uit 20 tot 30 leerlingen en een lera(a)r(es). Zij vormen een sociale leergroep die wekelijks één of meer keren bij elkaar komt gedurende een schooljaar. Enerzijds werken zij aan de kerndoelen van het schoolvak maar er is ook de taak bij te dragen aan de overdracht van normen en waarden vanuit een levensovertuiging en/of mens- en schoolvisie. Anderzijds is elke klas uniek en heel bijzonder. Geen enkele leerling is hetzelfde en elke leerling vraagt om specifieke aandacht en een eigen aanpak in de omgang in de klas en bij het leren. En dat geldt ook voor de leraar die zichzelf als eigen persoon meebrengt in de klas. Om in deze complexiteit als leraar effectief te zijn worden tegenwoordig hoge eisen gesteld aan de beroepsvaardigheid. 

De  minor 'digitale didactiek en nieuwe media' biedt studenten van de lerarenopleidingen, de pabo en andere studenten die werken in een educatieve context de mogelijkheid tot een specialisatie gericht op het onderwijs van de 21e eeuw. In deze minor verdiep je je in de mogelijkheden die digitale didactiek te bieden heeft in jouw onderwijs. Wil jij weten hoe je doordachte blended lessen kunt ontwerpen en in kunt zetten? En welke rol gamification voor jouw onderwijs kan spelen? Of hoe je met beeld- en videobewerking jouw onderwijs kunt versterken? Dan is de minor 'digitale didactiek en nieuwe media' iets voor jou!

In deze minor leer je innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen binnen de nieuwe leerweg D&P. In het vmbo wordt gewerkt met nieuwe beroepsgerichte profielen. Een van deze profielen is Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is een breed georiënteerd profiel waarbij leerlingen kennismaken met meerdere sectoren en werkvelden. In deze minor ontwikkel jij je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel D&P. Je leert innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen. Activiteiten op het geboed van loopbaanoriëntatiebegeleiding vormen een essentieel onderdeel van dit materiaal. Je leert uitdagend onderwijs te ontwerpen in samenhang met de eigen (stage)school en de regio.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het laatste jaar ben je leraar-in-opleiding (LIO) waarbij je geheel zelfstandig voor de klas staat. De stages zijn een van de leukste en leerzaamste onderdelen van de opleiding. Ook volg je in je laatste studiejaar het afstudeertraject. Je doet hiervoor een Vakdidactisch Afstudeeronderzoek. Op basis van (literatuur)onderzoek ontwerp je lesmateriaal dat je ook daadwerkelijk in de praktijk inzet. Het te ontwerpen materiaal is erop gericht een historische vaardigheid  bij leerlingen te ontwikkelen. 

Traject 'Samen opleiden'

Als je kiest voor de lerarenopleiding, word je geplaatst in het traject ‘Samen opleiden’. Een leertraject waarbij leren op de werkplek centraal staat. Je leert al werkend en werkt al lerend: theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent 1 dag per week in de praktijk bezig met je opleiding. We werken samen met gecertificeerde opleidingsscholen in verschillende regio’s. Met ‘Samen opleiden’ ga je een leer-werkovereenkomst aan met de opleidingsschool.

Internationale mogelijkheden

Omdat Rotterdam een internationale en multiculturele stad is, vinden we het belangrijk dat je hiervan kennis opdoet tijdens de opleiding. Internationale en interculturele elementen zijn opgenomen in de vakken die je tijdens de opleiding krijgt. Dit noemen we Internationalisation at Home. Er zijn mogelijkheden om naar het buitenland te gaan in het kader van je minor. Daarnaast zijn er universiteiten in het buitenland waar studieprogramma's gevolgd kunnen worden. Ook zijn er projecten en onderzoeken verbonden aan buitenlandse universiteiten waarin je als student kunt participeren.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de Lerarenopleiding Geschiedenis een honoursprogramma voor je aan.

Ontwikkeling en uitvoering van het honoursprogramma gebeurt onder toezicht van lectoren en onderzoekers in het kenniscentrum talentontwikkeling. Je kunt aanhaken bij één van de onderzoekthema's. Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepsbeeld

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Je wordt opgeleid tot leraar met een tweedegraads bevoegdheid. Je mag na je studie lesgeven aan leerlingen van (v)mbo en onderbouw havo en vwo. Het is mogelijk om na het afronden van de lerarenopleiding een vervolg- opleiding te doen. Je kunt ervoor kiezen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, zodat je ook in de bovenbouw van havo en vwo les mag geven.

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijk cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties