Menu English

Lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling

Taalverwerving en taalontwikkeling zijn in de context van het Rotterdamse onderwijs zeer belangrijke thema's. In de eerste plaats is dit het gevolg van de grote aantallen immigranten die in Rotterdam wonen, waardoor de beheersing van het Nederlands in de stad en in de scholen niet meer vanzelfsprekend is.

Over het lectoraat

Veel Rotterdammers van jong tot oud hebben behoefte aan ondersteuning bij de verwerving van het Nederlands. Bij jonge kinderen vindt deze noodzakelijke ondersteuning vaak plaats in de context van de Voor- en vroegschoolse Educatie (VvE), bij oudere kinderen betreft het vooral het taalonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs en bij volwassenen gaat het vaak om een complex van leerachterstanden die ook wel aangeduid wordt met de term 'laaggeletterdheid' waarbij vooral buitenschoolse oplossingen geboden moeten worden (op het werk of in speciale cursussen). Daarnaast is er ook een ernstig probleem bij de taalverwerving van studenten in het hoger onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om de beheersing van spelling en grammatica bij het schrijven van scripties, maar vooral ook om het verwerven van beroepsspecifiek taalgebruik, publieksgerichte schrijfvaardigheid en (vooral bij de lerarenopleidingen) voorbeeldige en heldere mondelinge communicatie.

Het aandachtsgebied van het lectoraat richt zich op een multidisciplinaire aanpak van vraagstukken op het gebied van taalontwikkeling, waarbij leer- en ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige, taalkundige en sociologische inzichten van belang zijn. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de effectiviteit van vakdidactiek voor taalonderwijs (zowel Nederlands als Vreemde Talen) in verschillende onderwijstypen, vroegtijdig onderwijs Engels, curricula voor taalonderwijs, taalgebruik in andere vakken dan Nederlands, taalbeleid in voortgezet en hoger onderwijs, de rol van taal in de thuissituatie en de rol van taal bij het leren. In al deze thema's gaat het om taalvaardigheden in brede zin, met speciale aandacht voor leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, grammatica en woordenschat. Er wordt gebruik gemaakt van empirische onderzoeksmethoden, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek met gebruikmaking van geavanceerde statistische analysemethoden, maar waarbij ook kwalitatieve methoden gebruikt worden.

Onderzoekslijn

Amos van Gelderen is werkzaam binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen