Dr. ir. Sunil Choenni

Lector Future Information & Communication Technology

Sunil Choenni is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van Big Data en Open Data, in aansluiting aan speerpunten van de agenda Topteam Creatieve Industrie

Verder houdt hij de ontwikkelingen bij op het vakgebied en draagt zorg voor het acquireren van onderzoeksprojecten (zoals Open Data, WRR: analyse van overheidsbestanden) en het publiceren van belangwekkende resultaten en het houden van presentaties (zie appendix voor publicaties) en het begeleiden van onderzoekers bij het kenniscentrum.

Publicatie(s)

Van Dr. ir. Sunil Choenni

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.