Menu Zoeken English

Onderzoeksvaardigheden voor informaticastudenten (Bachelor)

Publicatie van Kenniscentrum Creating 010
R. Choenni, A.L.J. Busker, M.S. Bargh, | Conferentiebijdrage | Publicatiedatum: 05 april 2013
De kwaliteit van afstudeerscripties moet verbeterd worden, dat betekent hoge{re) kwalitatieve eisen stellen aan afgestudeerde studenten. Zij moeten zelfstandig kunnen werken en denken, en inzichten methodisch kunnen vertalen. Dat betekent in de praktijk: streven naar ingenieurs met een goede onderzoekshouding. In deze bijdrage op NIOC zetten de presentatoren uiteen waaro zij het noodzakelijk achten dat lnformatica-studenten worden geëquipeerd met onderzoeksvaardigheden, en welke vaardigheden dat zouden moeten zijn.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen