Menu Zoeken English

Onderzoeksvaardigheden voor informaticastudenten (Bachelor)

Publicatie van Kenniscentrum Creating 010
M.S. Bargh, R. Choenni, P.J. Brok, den, A.L.J. Busker | Conferentiebijdrage | Publicatiedatum: 05 april 2013
De kwaliteit van afstudeerscripties moet verbeterd worden, dat betekent hoge{re) kwalitatieve eisen stellen aan afgestudeerde studenten. Zij moeten zelfstandig kunnen werken en denken, en inzichten methodisch kunnen vertalen. Dat betekent in de praktijk: streven naar ingenieurs met een goede onderzoekshouding. In deze bijdrage op NIOC zetten de presentatoren uiteen waaro zij het noodzakelijk achten dat lnformatica-studenten worden geëquipeerd met onderzoeksvaardigheden, en welke vaardigheden dat zouden moeten zijn.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.