Menu
  English

  Sunil Choenni

  Lector Future Information & Communication Technology

  Sunil Choenni is lector bij het Kenniscentrum Creating010. Sunil is actief binnen het project Data Driven Society. Daarbinnen voert Sunil onderzoek uit naar transparantie van algoritmen, big data analytics, blockchain en toepassingen van blockchaintechnologie en privacy and security engineering.

  Sunil is sinds mei 2008 actief binnen het Kenniscentrum Creating010.

  Hij is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest bij verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassing van informatica. Naast zijn lectoraat, is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij publiceert regelmatig (met leden van zijn onderzoeksgroep) op het gebied van forecasting, e-government, cybersecurity en informatiemanagement en is hij lid van tal van programmacommissies en editorial boards.

  Project(en)

  Van Sunil Choenni

  Publicatie(s)

  Van Sunil Choenni