Menu
  English

  Doorontwikkelen van data mining algoritmen

  Het wordt steeds gangbaarder voor (overheids)organisaties om gegevens uit verschillende bronnen en informatiesystemen te verzamelen en deze vervolgens met geavanceerde technieken (denk aan datamining) te analyseren.

  Dit met het praktische oogmerk om bijvoorbeeld processen efficiënter te maken en de dienstverlening aan burgers te verbeteren of uit te breiden. Binnen dit deelproject richten we ons op de karakateristieken en mogelijke toepassingen van verschillende data analytics algoritmen. In een aantal casussen, mede opgesteld op verzoek van organisaties uit bedrijfsleven en overheid, zullen we data analytics-algoritmen op maat snijden om oplossingen te bieden voor de uitdagingen in die casussen. Zo zal in één casus een genetisch algoritme doorontwikkeld worden om fraudeprofielen te vinden. Binnen een andere voorgenomen casus, te weten voor boekhandel Donner, zal onderzocht worden hoe profielen van klanten verkregen kunnen worden.

  Betrokken medewerkers

  Onderzoekthema