Menu
  English

  Data Driven Society

  Het Internet of Things verbindt objecten, maar ook mensen functioneel met elkaar en combineert ze met krachtige toepassingen van algoritmes en software. Daaruit resulteren cyber-physical systems. Dit project heeft betrekking op de nieuwe uitingsvormen van technologisch verbonden mensen en dingen en richt zich, naast analyse van big data op thema’s als blockchain en privacy and security. Naast technische worden ook ethische, maatschappelijke en ontwerpvraagstukken onderzocht.

  De explosieve groei van data en informatie wordt mede veroorzaakt door de ontwikkeling van het Internet of Things. Dat maakt het mogelijk om een toenemend aantal  objecten functioneel met elkaar te verbinden en te combineren met de tal van toepassingen van algoritmes en software. De nieuwe combinaties van objecten, software en verbindingen in netwerken worden ook wel aangeduid als cyber-physical systems. De komende jaren worden deze systemen in alle maatschappelijke sectoren en domeinen gemeengoed en zorgen voor grote veranderingen in ons dagelijks leven, ons werk en de wijze waarop wij ons leven organiseren.

  Cyber-Physical

  Deze ontwikkeling wordt door het World Economic Forum wel de 4e industriële revolutie genoemd. De vraag naar de gevolgen van deze wereldwijde ontwikkeling voor individu en samenleving wordt steeds prangender. Binnen dit project wordt onderzoek verricht naar aard en achtergronden van deze ontwikkelingen en de nieuwe uitingsvormen van onderling verbonden technologie in het Internet of Things. Concreet vindt onderzoek plaats op basis van data analytics en worden privacy en security, maar ook blockchain gethematiseerd, onder meer met het oog op de ontwikkeling van het onderwijs. Deze thema’s roepen onder meer ethische vragen op die ook in dit project worden onderzocht. Ook is in dit project aandacht voor onderzoek naar de ontwerpprincipes en de ontwerppraktijk die ten grondslag liggen aan cyber-physical systems.