Menu English

Kenniscentrum Creating 010

Digitalisering en maatschappelijke transformaties

Kenniscentrum Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie.  In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal.

Toon:

Laatste ontwikkelingen

Updates kenniscentrum Creating 010

Onderzoek

Nieuw onderzoek en recente publicaties

Specials

Online magazines

Over het kenniscentrum

Hogeschool Rotterdam

Kenniscentrum Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal. Daarbij zijn ontwerpers, ontwikkelaars en toepassers van technologie van belang. Door hun keuzes kunnen ze mogelijke bedreigingen van technologie wegnemen of verlichten, bijvoorbeeld door te kiezen voor beveiligde opslag van data en het gebruik van open source software. Bovendien kunnen ze richting geven aan de toekomst, door zich bij het ontwerpen van producten en diensten, maar ook van winkelstraten en steden, te richten op wat gebruikers, stakeholders en de samenleving nodig hebben. Vanuit dat perspectief helpt Creating 010 ook bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten.

Daar komt bij dat ICT en digitalisering de ontwikkeling van netwerken van mensen, organisaties en bedrijven bevorderen. Daarbinnen kunnen innovaties ontstaan en doorontwikkelen. Creating 010 doet daarom ook onderzoek naar nieuwe modellen die de meerwaarde van netwerken voor burgers, instellingen en bedrijven kunnen realiseren.

De belangrijkste betrokken sectoren zijn de creatieve industrie en ICT. Beide geven actief vorm en invulling aan transformaties, bijvoorbeeld in de zorg, ondernemerschap, retail en stedelijke ontwikkeling. Creating 010 werkt nauw samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en de HR WERKplaats Techniek, maar beperkt zich daar niet toe. De aanpak van Creating 010 is interdisciplinair en de onderzoeksthema’s worden opgepakt met maatschappelijke partners en met opleidingsinstituten en kenniscentra binnen Hogeschool Rotterdam en daarbuiten.

Lectoren

Kenniscentrum Creating 010

Contact

Kenniscentrum Creating 010

E-mail
Secretariaat - Marianne van der Spelt: creating010@hr.nl
Directeur - Peter Troxler: p.troxler@hr.nl

Telefoon
Hogeschool Rotterdam - algemeen: +31(0)10 794 44 00
Kenniscentrum Creating 010: +31(0)10 794 70 21

Post- en bezoekadres
Wijnhaven 107
3011 WN Rotterdam