Menu
  English

  Tomasz Jaskiewicz

  Lector Civic Prototyping

  Tomasz Jaskiewicz is lector bij het Kenniscentrum Creating010. Tomasz is actief binnen het onderzoeksthema Civic Prototyping. Daarbinnen voert Tomasz onderzoek uit naar nieuwe toepassingen en methodes, tools en processen om mensen in de stad te betrekken in digitale innovatie van hun sociale en fysieke leefomgeving. Tomasz is sinds 1 maart 2021 actief binnen het Kenniscentrum Creating010.

  Tomasz Jaskiewicz heeft een achtergrond in architectuur en stedenbouw en heeft praktische werkervaring met het ontwikkelen van experimentele architectuurprojecten, interactieve installaties en digitale ontwerptools. Tomasz heeft zijn MSc-diploma’s in architectuur en stedenbouw aan de TU Delft en aan de TU Gdansk gehaald. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft, aan de faculteit Bouwkunde waarin hij onderzoek deed naar tools en methoden voor het ontwerpen van adaptieve gebouwen. Sinds 2014 werkte hij als universitair docent bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, waar hij zijn onderzoek heeft gefocust op Explorative Prototyping als een strategie voor het omgaan met de complexiteit die inherent is aan het ontwerpen van interactieve omgevingen. Parallel daaraan heeft hij ook inhoudelijk onderzoek gedaan naar sociale praktijken binnen flexibele kantoorecosystemen en 'slimme' stadscontexten. Zijn onderzoek raakt thema’s zoals duurzaamheid, gedragsverandering, participatory design, IoT, AI en big data. Als lector Civic Prototyping is Tomasz zich aan het focussen op het betrekken van mensen in de stad in het ontwerp, de transformatie en de ontwikkeling van complexe socio-technologische ecosystemen.

  Project(en)

  Van Tomasz Jaskiewicz

  Publicatie(s)

  Van Tomasz Jaskiewicz