Menu English

Anja Overdiek

Lector Cybersocial Design

Anja Overdiek is lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010. Anja is actief binnen het onderzoeksthema “Design in the 21st Century”. Daarbinnen voert Anja onderzoek uit naar het ontwerpen van oplossingen voor complexe vraagstukken met het oog op maatschappelijke veerkracht door digitalisering.

Anja is sinds 1 januari 2021 actief binnen Kenniscentrum Creating 010.

Digitalisering en internationalisering hebben ertoe geleidt dat maatschappelijke uitdagingen complexer worden. Alles lijkt met alles verbonden en voor oplossingen moeten bestaande instituten en disciplines samenwerken. Bovendien moet er rekening worden gehouden met behoeften van mensen, machines en de natuur. Ontwerpen in en voor deze nieuwe multi-stakeholder netwerken is complex, maar kan enorm veel toevoegen aan de maatschappelijke veerkracht. Ontwerpers kunnen namelijk als geen ander uiteenlopende partijen bij elkaar brengen, concrete visies bieden voor mogelijke toekomsten, en verbindende ontwerpen testen in de praktijk. Cybersocial design is “social design”, maar dan gericht op het ontwerpen van digitale toepassingen. Het lectoraat doet onderzoek samen met opleidingen en ontwerpbureaus om nieuwe ontwerp capaciteiten te ontsluiten, digitale ontwerpen inclusiever te maken, en overheden en bedrijven te ondersteunen met digitale toepassingen bij hun transities naar meer circulariteit en inclusiviteit.

Anja is tevens Associate lector bij het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, waar ze zich heeft gespecialiseerd op living labs als omgeving voor de energietransitie. Eerder in haar loopbaan was ze manager Europa van een internationale ICT/telecom branding en communicatiebureau, en heeft met een eigen bedrijf transitieprocessen gefaciliteerd. Ze is in 1998 gepromoveerd aan de Freie Universität Berlin (Duitsland) met een onderzoek naar sociale bewegingen en hun kennisproductie. Sinds 10 jaar werkt ze samen met ontwerp onderzoekers aan maatschappelijke thema’s.

Project(en)

Van Anja Overdiek

Publicatie(s)

Van Anja Overdiek