Menu
  English

  Rotterdamse Creatief Technologen: volop werk in ICT-sector en creatieve industrie

  Alumni van CMD- en CMGT-opleidingen in kaart gebracht

  28 mei 2024

  Vrijwel alle afgestudeerden van de opleidingen Communicatie- en Multimedia Design (CMD) en Communicatie, Media & Games Technology (CMGT) van Hogeschool Rotterdam vinden na hun studie een baan in de Regio Rijnmond. Dat geldt voor vier van de tien afgestudeerde CMD’ers en de helft van de CMGT’ers. Het overgrote deel van hen werkt in de stad Rotterdam. Andere regio’s waar Rotterdamse creatief technologen vooral werken zijn Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Ze zijn in het bijzonder werkzaam binnen de sectoren informatie- en communicatietechnologie en creatieve industrie, maar in toenemende mate ook in andere sectoren, van de financiële sector tot de retail en van non-profitorganisaties tot de reiswereld.

  Dat blijkt uit een rapport van het Kenniscentrum Creating 010 en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) dat de arbeidsmarktpositie van de alumni van de Rotterdamse creatieve technologie opleidingen in kaart bracht. Het rapport is een van de resultaten van een sinds 2015 lopend project onder leiding van Isabella Voskuijl (Instituut voor CMI) en Paul Rutten (Creating 010). Daarin worden tweejaarlijks de LinkedIn profielen van afgestudeerde CMD’ers (vanaf 2015) en CMGT’ers (vanaf 2017) geanalyseerd en gerelateerd aan data over bedrijven in Nederland, in samenwerking met NEO Observatory.  De belangrijkste resultaten zijn in de voorbije jaren gepresenteerd aan een breed publiek van experts uit de creatieve industrie en de sector ICT en in de context van landelijk overleg over de ontwikkeling van creatieve technologie onderwijs. Het rapport heeft betrekking op de periode 2015 tot en met 2019. In dat kader zijn de complete profielen van om en nabij de 750 CMD’ers en 310 CMGT’ers een of meerdere malen geanalyseerd. Data over de jaren daarna zijn verzameld, worden geanalyseerd en naar verwachting in 2025 gepubliceerd.

  Ontwerp en technologie
  Creatief technologen werken op het breukvlak van ontwerp en technologie, vooral ICT. Binnen de opleiding CMD ligt de nadruk op ontwerpkennis en vaardigheden bij de ontwikkeling van digitale diensten; dat vertaalt zich in 2019 in meer dan 280 gehanteerde functie-aanduidingen door 750 CMD’ers. Ze benadrukken vooral de ontwerpende competenties zoals in digital designer, ux-designer of graphic designer. Binnen CMGT spelen technologische kennis en vaardigheden een grotere rol wat zich vertaalt in 115 verschillende functie-aanduidingen gebruikt door 310 CMGT’ers waarin vooral de rol van developer wordt benadrukt: front-end developer, back-end developer of full-stack developer. Daarmee stellen ze technische competenties voorop.

  Software, reclame en IT-advisering
  Uit de interviews die zijn gehouden in het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat beide soorten alumni vaak binnen dezelfde ontwikkel- en productieprocessen actief zijn in gelijkaardige bedrijfstakken, maar vanuit verschillende competenties; CMD’ers in het ontwerpproces en CMGT’ers in de technologische inbedding van die ontwerpen. In de gesprekken laten zowel CMD’ers als CMGT’ers bovendien weten veel belang te hechten aan een op onderzoek gebaseerde werkwijze waarbij ze het gebruikersperspectief van grote waarde vinden. De meeste Rotterdamse creatief technologen werken in de bedrijfstak ‘ontwikkelen, produceren en uitgeven van software’, in 2019 veertig procent van de CMGT’ers en een kwart van de CMD’ers. Daarbinnen ressorteren zowel de pure softwareontwikkelaars als de zogenaamde digital design agencies, die software ontwikkeling en dienstenontwikkeling met elkaar combineren. Voor CMD’ers vormen ‘reclamebureaus’ met tien procent van alle alumni de op een na belangrijkste bedrijfstak, voor CMGT’ers is dat ‘advisering op het terrein van informatietechnologie’ met bijna elf procent. Opvallend is dat procentueel gezien steeds meer Rotterdamse Creatief Technologen werkzaam zijn buiten de sectoren ICT en creatieve industrie, waaronder momenteel de voor hen belangrijkste bedrijfstakken vallen. Ze raken meer verspreid over verschillende sectoren en bedrijfstakken. Dat geldt meer voor Rotterdamse creatief technologen die buiten de Regio Rijnmond werken dan zij die binnen die regio werken. Blijkbaar is de trekkracht van onder andere de digital design agencies in Rotterdam bijzonder sterk.

  Download het rapport

  Paul Rutten, Isabella Voskuijl, Pawan Bhansing, Olaf Koops & Liane van der Linden (2024). Creatief Technologen op de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van (de afgestudeerden van) de opleidingen Communicatie en Multimedia Design (CMD) en Creative Media and Games Technologie (CMGT) van Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Creating 010 & CMI, Hogeschool Rotterdam (95 pagina’s)