Menu
  English

  Transparantie van algoritmen

  van een black-box concept naar een glass-box concept

  Het verkrijgen van bruikbare resultaten uit big data analytics-projecten en het gebruik van deze resultaten in de praktijk, brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Binnen dit deelproject richten we ons op enkele van deze uitdagingen.

  Op dit moment is het voor velen een black-box hoe de resultaten van big data-analytics worden verkregen. Echter, om de ontwikkelingen in een gewenste richting in de samenleving te sturen is het belangrijk om inzicht te hebben in hoe de resultaten van big data analytics zijn verkregen.

  In dit project zal aan de hand van een aantal casussen bestudeerd worden hoe we van een black-box naar een glass-box concept kunnen gaan. Vervolgens zullen de verkregen resultaten worden omgezet in toepassingen.  Dit project heeft tevens als doel om de resultaten breed te communiceren binnen en buiten de HR, zoals binnen het economisch als het vastgoeddomein.

  Betrokken medewerkers

  Onderzoekthema