Menu
  English

  Modules Privacy voor Data Science and Usable Security

  Publicatiedatum: 01 februari 2016

  Een belangrijk en actueel onderwerp in de context van Big Data is privacy, mede gezien de nieuwe “EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)” die vanaf 2017 van kracht wordt [1].

  Die laat zien dat privacy een complex en veelomvattend begrip is, dat benaderd kan worden vanuit diverse invalshoeken: ontwerp, technisch,  procedureel en juridisch. In de toekomst zullen afgestudeerden van de opleidingen HBO informatica steeds meer en vaker geconfronteerd worden met vraagstukken en dilemma's op het gebied van privacy. Om daarmee om te gaan is een samenhangend inzicht vanuit verschillende invalshoeken vereist. Zowel vanuit de praktijk als de wetenschap is er de wens en behoefte om informatiesystemen te bouwen volgens het principe van privacy by design.

  Dit heeft geleid tot verschillende onderzoeksrichtingen met privacy als focus, zoals het operationaliseren, uitwerken en uitbreiden van het concept privacy by design tot privacy-engineeringtechnieken. Binnen dit project worden resultaten en inzichten op de gebieden van privacy by design en privacy engineering, i.e., de technische aspecten van privacy, met elkaar verbonden. Het project biedt concrete handvatten om deze resultaten in te bedden in het hbo ict-onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van minoren, courses en onderzoekmodules. 

  Samenwerkingspartners

  WODC/Min van Veiligheid en Justitie.

  Relevante Links en Referenties

  [1] D. Solove (December 23, 2015). “10 Implications of the New EU General Data Protection Regulation (GDPR),” [Online]. Available: https://www.teachprivacy.com/new-eu-data-protection-regulation-gdpr/ [2] T. Busker, M.S. Bargh, S. Choenni and J. Kroon, “Big Data: hype of toekomst?” (in Dutch) In Proceedings of NIOC (to be published), Enschede, The Netherlands, 2015. [3] N. Stembert, A. Padmos, M.S. Bargh, S. Choenni and F. Jansen, “A study of preventing email (spear) phishing by enabling human intelligence,” In Proceedings of European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), September 7-9, Manchester, UK, 2015. [4] M.S. Bargh, S. Choenni and R. Meijer, “Privacy and information sharing in a judicial setting: A Wicked Problem,” In Proceedings of the 6th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o), May 27-30, Phoenix, Arizona, USA, 2015. [5] S. Choenni, M.S. Bargh, C. Roepan and R. Meijer, “Privacy and security in data collection by citizens,” book chapter in Smarter as the New Urban Agenda: a Comprehensive View of the 21st Century City, edited by J.R. Gil-Garcia, T.A. Pardo and T. Nam, Springer LNCS, 2015.  [6] M.S. Bargh, S. Choenni, R. Meijer and P. Conradie, “Privacy protection in data sharing: towards feedback based solutions,” In Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV), October 27-30, Guimarães, Portugal, 2014. [7] M.S. Bargh, A.C van Rooij-Peiman, L.N.M. Remijn and S. Choenni, “Research skills for software engineering undergraduates in Dutch universities of applied sciences,” In Proceedings of ACM SIGLTE, Atlanta, Georgia, USA, 2014. [8] M.S. Bargh and S. Choenni, “On preserving privacy whilst integrating data in connected information systems,” In Proceedings of the International Conference on Cloud Security Management (ICCSM’13), Seattle, US, 17-18 October, 2013.