Menu
  English

  Future Proof Retail

  Lab Fygital

  De centrale uitdaging van dit project is ontdekken wat ondernemers en huidige werknemers in de retail nodig hebben om de stap naar de toekomst te maken. Die uitdaging bevat in essentie twee deelproblemen.

  Het eerste is welke competenties/skills retailers moeten hebben om nu en in de toekomst zo succesvol mogelijk te zijn en blijvend toegevoegde waarde te hebben voor hun bedrijf. In het bredere en internationale beroepenveld wordt veelal gewerkt met de zogenoemde 21st century skills: competenties die elke werkende nodig heeft voor de toekomst. Hoe zien deze skills er concreet uit, bekeken door de “bril” van de specifieke uitdagingen in de retail, en vanuit het perspectief van de ondernemers en medewerkers?

  Wanneer we helder hebben welke 21st century skills nodig en gewenst zijn, rijst de vraag hoe deze aangeboden kunnen worden zodat ze ook werkelijk toegevoegde waarde hebben voor de doelgroep. In dit project ligt de focus op verkennen wat er werkt bij retailers, en de consequenties daarvan voor de vereiste competenties van de retailers.

  Deelprojecten binnen Lab Fygital zijn de Retail RoboJams (Maaike Harbers, Nathalie Stembert), EEG Scans als methode om retailconcepten te ontwerpen (Rob van der Willigen), Stadslogistiek (Ron van Duin), Small business, Big Data (Mortaza Shoae Bargh, Niels Netten) en Omnichannel Businessmodellen (Peter Troxler), Didactiek van het maken (Peter Troxler), Predictive Analysis (Justien Marseille), Trainingsprogramma Lab Fygital (Manon Mostert-Van der Sar).

  Verantwoordelijk lector: Paul Rutten, Peter Troxler
  Projectmedewerkers: Liane van der Linden, Niels Netten, Sunil Choenni, Mortaza Shoae Bargh, Lotte Willemsen, Maaike Harbers, Jeffrey Epping, Stephanie Velthuizen

  Betrokken medewerkers

  Onderzoekthema