Ga direct naar de content

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Zorginnovatie
 • Innovatiesubsidie voor ontwikkeling online platform bij behandeling afasie

  Nieuws

  Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West voor de ontwikkeling van een online platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen. In januari start vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie een deelonderzoek van dit project.

 • Aandacht voor voeding ouderen moet primaire zorgtaak worden

  Nieuws

  Om ondervoeding bij ouderen te voorkomen, moet aandacht voor voeding een primaire zorgtaak worden waarbij zorgprofessionals samenwerken aan een effectieve screening volgens de geldende richtlijnen. Dat stelt Canan Ziylan in haar proefschrift dat zij op 9 december verdedigt aan Wageningen University & Research.

 • Internationaal bezoek voor studenten minor Zorgtechnologie

  Nieuws

  Acht groepen studenten van de minor Zorgtechnologie konden deze maand in gesprek met een belangrijk leider op het gebied van zorginnovaties. Anna Young, oprichtster van MakerNurse, werd uitgenodigd om aan één van deze groepen een werkbezoek te brengen. Dit leidde tot een zeer waardevolle middag en een opmars naar nauwere samenwerking tussen Anna Young en het onderwijs.

 • Project Kenniscentrum Zorginnovatie ‘best practice’ in rapport Zorginstituut Nederland

  Nieuws

  'Nieuw in 010' is volgens het Zorginstituut, een adviesorgaan voor het Ministerie van Volksgezondheid, een goed praktijkvoorbeeld van een project waarbij de praktijk het uitgangspunt is voor het onderwijs. Tijdens dit project ondersteunen studenten van verschillende opleidingen zwangeren in Rotterdam Zuid.

 • Kennismaken met innovaties uit verschillende sectoren

  Nieuws

  Op 17 november vond het evenement Netsourcing Cross-Over plaats, een inspiratiesessie ter kennismaking met innovaties uit zorg, welzijn en veiligheidsregio's. Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg, was erbij.

 • Studenten minor Zorgtechnologie doen internationale ervaring op bij 3M Düsseldorf

  Nieuws

  Op 9 en 10 november zijn vier studenten en twee docenten van Hogeschool Rotterdam uitgenodigd door 3M in Düsseldorf, om te werken aan het ontwikkelen van een nieuwe infuusspalk voor zeer vroeg geboren kinderen die verpleegd worden op een neonatale intensive care.

 • Club van 100 neemt barrières weg bij chronisch zieke jongeren

  Nieuws

  Op 14 november vindt het jaarlijks symposium van de Club van 100 van Fonds NutsOhra plaats. Lector AnneLoes van Staa en onderzoeker Jane Sattoe leiden een sessie op deze dag, waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

 • Toolkit Arbeid en Zwangerschap gepubliceerd

  Nieuws

  In het kader van het project Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van! is een kennismodule ontwikkeld die zicht richt op een systematische bespreking van arbeidsgerelateerde risicofactoren voor vrouwen met een zwangerschapswens en zwangere vrouwen. De kennismodule is nu te downloaden.

 • Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

 • Dag van Praktijkgericht Onderzoek

  Nieuws

  Het was natuurlijk preken voor eigen parochie maar de boodschap aan het eind van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek was helder: het is belangrijk en er moet meer geld naartoe.

 • Nieuw inzicht in rol verpleegkundig specialisten

  Nieuws

  Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift.

 • Hogeschool Rotterdam Bachelor Award voor 'couveusestoplicht'

  Nieuws

  Negen studenten Elektrotechniek en drie studenten Industrieel Product Ontwerpen hebben de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award gewonnen voor hun project couveusestoplicht. De winnaars mochten tijdens de jaaropening van de hogeschool een cheque ter waarde van 3.000 euro in ontvangst nemen. De hogeschool kent elk jaar prijzen toe aan studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Karin Neijenhuis tot lector Zorg voor Communicatie

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Karin Neijenhuis benoemd tot lector Zorg voor Communicatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. De focus van Neijenhuis’ onderzoek zal liggen op de implementatie van vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk met doorwerking naar de betrokken opleidingen van Hogeschool Rotterdam, met name de opleiding Logopedie. Kenmerkend voor het werk van de lector is de nauwe samenwerking met logopedisten uit de regio, hun cliënten en diens contacten.

 • “Vanuit het hbo doen wij onderzoek dat wetenschappelijk deugt, de kwaliteit van het onderwijs bevordert en relevant is voor de beroepspraktijk”

  Nieuws

  “Niet zelden is hbo-onderzoek gewoon opiniepeiling, feitencollectie of gesubsidieerde consultancy.” Dat stelt onafhankelijk HO-WHW-adviseur Peter Kwikkers op ScienceGuide. Zijn uitspraken over onderzoek wekken verbazing bij Marleen Goumans, lector en programmadirecteur van Kenniscentrum Zorginnovatie.

 • "Er is sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen"

  Nieuws

  In de reactie van ActiZ, maar ook in het rapport van IGZ zelf, ontbreekt een essentieel besef. Uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw weten we dat de opleidingen van artsen (basis en medisch specialisten), hbo-verpleegkundigen en verzorgenden ernstig tekort schieten op het gebied van kwetsbare ouderen, een groep waartoe ouderen in het verpleeghuis zeker behoren.

 • Project Even Buurten krijgt vervolg

  Nieuws

  ZonMw (Nationaal Programma Ouderenzorg) heeft een nieuw Even Buurten-project gehonoreerd. Kenniscentrum Zorginnovatie zal hiervoor een nieuwe e-learningmodule ontwikkelen.

 • Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel

  Nieuws

  “Het is van groot belang om in een vroeg stadium van aspecifieke rugklachten of klachten van arm, nek of schouder (KANS) aandacht te besteden aan psychosociale en werkgerelateerde indicatoren.” Dat stelt arts en epidemioloog Harald Miedema in zijn proefschrift.

 • Blauwdruk voor zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ontwikkeld om de zorg aan zwangeren met psychosociale problemen beter te structureren.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Maarten Schmitt tot lector Bewegen naar Gezondheid

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Maarten Schmitt benoemd tot lector Bewegen naar Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Belangrijke zorgvraagstukken zijn de toename van mensen met (vaak meerdere) chronische aandoeningen en het aantal mensen met een ongezonde leefstijl.

 • Vertaalslag naar Nederlandse serious game voor kinderen

  Nieuws

  Met het onderzoeksproject Moving werkt Kenniscentrum Zorginnovatie aan een serious game voor kinderen die sociaal en communicatief minder sterk zijn. De game helpt hen bij de overgang van de basisschool naar middelbare school. Het blad Profielen van Hogeschool Rotterdam sprak met onderzoekers van het lectoraat Publieke zorg en preventie voor jeugd.

 • Docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen leren met én van elkaar

  Nieuws

  Tijdens een afsluitende bijeenkomst worden de leeropbrengsten van het project ‘Twinning: tussen wijk en hogeschool’ gedeeld. In het project leerden docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen van en met elkaar door mee te lopen in elkaars beroepspraktijk.

 • Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

  Nieuws

  Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

 • Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

  Nieuws

  Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

 • ‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

  Nieuws

  In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.