Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Zorginnovatie

Aandacht voor HIV op de werkvloer

Nieuws

Op 11 oktober vond de jaarlijkse coming-out day plaats. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: de coming-out. In het kader van deze dag vond het congres HIV op de werkvloer plaats bij Nauta Dutilh op de Zuid-as in Amsterdam. Marlies Wagener, docent Fysiotherapie en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, hield tijdens deze conferentie een presentatie over HIV op de werkvloer. Een onderwerp waar zij vorig jaar op is gepromoveerd.

Lectoren slaan handen ineen op kick-off meeting Platform Zelfmanagement

Nieuws

Op vrijdag 28 september vond de kick-off bijeenkomst Platform Zelfmanagement plaats in Utrecht. Cliënten, zorgprofessionals, beroepsorganisaties en onderzoekers gaven vanuit verschillende perspectieven concrete invulling aan het thema Zelfmanagement.

Conferentie communicatietraining Afasie groot succes

Nieuws

Op woensdag 26 en donderdag 27 september vond de tweedaagse conferentie ‘Communication Partner Training’ plaats. De training helpt betrokkenen de communicatie met personen met afasie te verbeteren. Tijdens de conferentie waren Jytte Isaksen van University of Southern Denmark en andere professionals uit Nederland en België aanwezig om kennis en ervaring te delen.

E-learning 'Spil in de wijk' beschikbaar!

Nieuws

Het project 'Even buurten' is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Kenniscentrum Zorginnovatie is betrokken bij het onderzoek en heeft nu een e-learning module ontwikkeld. Deze e-learning 'Spil in de wijk' geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk.

NIAZ Jaarprijs 2018

Nieuws

De succesvolle samenwerking van Hogeschool Rotterdam met Erasmus MC dingt dit jaar mee naar de NIAZ Jaarprijs. In Design4Care werken verschillende instituten samen aan prototypes voor de gezondheidszorg.

Een goed leven met dementie?!

Nieuws

Op 17 september j.l. is het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ verschenen, een gezamenlijke uitgave van Hogeschool Rotterdam en Vilans. Dit inspirerende boekje staat vol met tips en verhalen van en voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgverleners. Het boekje werd naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag officieel overhandigd door Jacomine de Lange, projectleider VitaDem, aan de voorzitters van de Ouderen- en mantelzorgforums van de geriatrische netwerken Utrecht en Rotterdam tijdens een netwerkbijeenkomst van NUZO en Genero in Rotterdam.

Conferentie 'Transitiezorg: niet zó, maar zó!' groot succes!

Nieuws

Op donderdag 13 september 2018 vond de landelijke conferentie ‘Transitiezorg: niet zó, maar zó!’ plaats bij NBC Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoeks- en verbeterprogramma ‘Betere Transitie bij Diabetes’ gepresenteerd en ging een korte film met tips van jongeren met diabetes type 1 in première. De noodzaak om een nationaal erkende kwaliteitsstandaard voor transitie in zorg te ontwikkelen werd door alle aanwezigen onderstreept. ‘Betere Transitie bij Diabetes’ wordt ondersteund door FNO Zorg en Perspectief en het Diabetesfonds en is uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Promotieonderzoek 'NIET STOREN A.U.B.' sleept promotiebeurs in de wacht

Nieuws

Het promotieonderzoek ‘NIET STOREN A.U.B.’ heeft dit jaar de NWO Promotiebeurs voor Leraren toegekend gekregen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de TU Delft en heeft een nieuw systeem voor groeimonitoring bij prematuur geboren baby’s ontwikkeld: ‘De Babyscanner’.

Chris Kuiper neemt afscheid van Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Chris Kuiper was de allereerste lector bij Hogeschool Rotterdam en zette zich 15 jaar lang in om praktijkgericht onderzoek bij de hogeschool op de kaart te zetten. Deze zomer neemt hij afscheid na 24 jaar bij de hogeschool gewerkt te hebben. Hoe kijkt hij terug op deze periode?

Uitdagingen voor ouderen, hoe ga je ermee om. Terugblik symposium 'Bouwstenen voor de toekomst'

Nieuws

Waar loop je tegenaan als je in deze tijd ouder wordt? Denk bijvoorbeeld aan langer zelfstandig thuis wonen, eenzaamheid als veel van je naasten overleden zijn, het (soms langdurig) een beroep moeten doen op mantelzorg. Uitdagingen die steeds urgenter worden. In dit symposium stonden ouderen niet alleen centraal maar waren ze ook zélf betrokken.

Congrestival ‘Je zult ’t maar vergeten!’: inspireren, informeren en verbinden voor mensen met dementie en hun verzorgers

Nieuws

Dit congres dat tegelijkertijd een festival was, een evenement voor en over mensen met dementie, werd georganiseerd door Kenniscentrum Zorginnovatie en het Van Kleefinstituut, kennisnetwerk voor zorgprofessionals. Bezoekers konden niet alleen informatie halen, maar vooral ook deelnemen aan leuke activiteiten, voorbeelden van acties die ingezet kunnen worden om het leven van mensen met dementie te veraangenamen.

Eerste prijs voor poster tijdens internationaal congres

Nieuws

Het project ‘Het Raakt je’ van Kenniscentrum Zorginnovatie wist er tijdens het tiende World Research Congres on Palliative Care in Zwitserland met de prijs voor de beste poster vandoor te gaan.

Verderontwikkeling ontmoetingsplaats (voor aanstaande moeders) op Zuid

Nieuws

De aanvraag is gedaan om het concept product Mama’s Garden verder door te ontwikkelen. Dit project heeft als doel het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap van moeders op Rotterdam Zuid te vergroten.

Ondersteuning van mensen met verward gedrag

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling ontwikkelt een nieuwe minor die gericht is op kennis in het onderwijs over verbinding van zorg voor mensen met verward gedrag. De uitwerking van deze minor wordt gefinancierd door ZonMw.

Openbare les over de logopedist als sleutelfiguur

Nieuws

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 15 maart 2018 haar openbare les. De titel van de openbare les is ‘Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans’. De missie van de lector is werken aan ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren.

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Transitie in zorg bij jongeren met diabetes kan beter

Nieuws

Er zijn verbeteringen nodig om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen. Dat blijkt uit twee raadplegingen onder 384 jongeren en 156 professionals uit de diabeteszorg.

Manifest vraagt om investering inkwaliteit van verpleegkundige zorg

Nieuws

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst ondertekend. Hiermee roepen zij de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkunde.

Nieuw leerboek helpt verpleegkundigen zelfmanagement van patiënten beter te ondersteunen

Nieuws

Een op de drie Nederlanders leeft met een chronische aandoening. Verpleegkundigen kunnen het verschil maken door deze mensen te helpen met de ziekte om te gaan. Ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten hoort tot de kern van verplegen. Nu is er een leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’, ontwikkeld om verpleegkundigen voor te bereiden op deze taak.

Verhalen en muziek voor een betere dialoog tussen zorgorganisatie en medewerker

Nieuws

Ouderenzorgorganisaties staan voor de uitdaging de juiste zorgmedewerkers aan zich te binden en het beste in hen naar boven te halen. Dit komt door zowel de toenemende krapte op de arbeidsmarkt als de maatschappelijke roep om betere zorg. Reden voor Monique Bussmann om haar promotieonderzoek te richten op de menswaardigheid van het werk in de ouderenzorg en op Human Resource Management (HRM).

Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

Nieuws

Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie van hbo-studenten in het paramedisch onderwijs na het eerste jaar. Dat concludeert Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Subsidieaanvraag doorstart regionaal consortium gehonoreerd

Nieuws

Door de subsidie van ZonMw kan het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland als infrastructuur voor onderzoek verder gaan met onderzoek. Het lectoraat van Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie is mede-initiatiefnemer van het consortium.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

Interview met lector AnneLoes van Staa over Vitale Delta

Nieuws

Lector AnneLoes van Staa is programmaleider en penvoerder van Vitale Delta; een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In dit interview blikt ze terug op de subsidieaanvraag en licht zij de plannen van dit bijzondere samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen toe.

Verpleegkundigen kunnen de eigen regie van patiënten beter ondersteunen

Nieuws

Persbericht - In het beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt het ondersteunen van zelfmanagement genoemd als kern van de professie. Tot nu toe was niet duidelijk hoe verpleegkundigen dat moeten doen. Reden voor Susanne van Hooft, verpleegkundige en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, om hier haar promotieonderzoek op te richten.

Tien punten programma Betere Transitie in Zorg

Nieuws

Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van FondsNutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

Nieuws

Persbericht - Vitale Delta, een nieuw consortium van de HR, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

HR tekent convenant Innovatie op de Zorgboulevard

Nieuws

Donderdag 12 oktober heeft Hogeschool Rotterdam het convenant ‘innovatie op de Zorgboulevard’ getekend. Dit convenant is een samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg).

Project ISeeYou wint internationale prijs

Nieuws

Studenten Verloskunde hebben tijdens hun stage geen of weinig mogelijkheden om het hele proces van zwangerschap tot en met kraamperiode te volgen. Daarom is er een project gestart om studenten beter klaar te stomen voor het beroepenveld. Hoofddocent Yvonne Fontein-Kuipers won onlangs de 12th Normal Labour & Birth Research Conference scientific committee award.

Lector Maarten Schmitt brengt mensen in beweging

Nieuws

De openbare les van Maarten Schmitt op 28 september kenschetste zich door een grote variëteit. Volleyballen met strandballen zorgde elk kwartier voor de broodnodige beweging onder de zittende bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland Europees kampioen zitten is.

Subsidie voor Europees project naar eenzaamheid

Nieuws

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan ‘Voor Mekaar’ ontwikkeld. In dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

Bewegen naar gezondheid: het kan, het moet en het heeft effect

Nieuws

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mensen voldoende gaan bewegen en dit volhouden? Door goede afstemming tussen verschillende disciplines in de zorg, zegt lector Maarten Schmitt. Hij schetst in zijn openbare les op donderdag 28 september de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag.

Epilepsie Groei-wijzer nu online

Nieuws

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Transities in Zorg gewerkt aan een tool voor jongeren met epilepsie die de transitie naar volwassenenzorg meemaken. De professional heeft met de Epilepsie Groei-wijzer een instrument in handen met concrete aandacht voor zelfstandigheid, participatie en transitie naar volwassenheid.

Kenniscentrum Zorginnovatie en Stichting Wetenschap Balans slaan handen ineen voor verbetering ouderenzorg

Nieuws

Op basis van de overeenkomst tussen het kenniscentrum en Stichting Wetenschap Balans zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

Studenten presenteren op ledenvergadering RSI-vereniging

Nieuws

Vierdejaars studenten hebben, in opdracht van de RSI-vereniging, onderzoek uitgevoerd naar klachten aan arm, nek en schouders. Op de Algemene Ledenvergadering van de RSI-vereniging presenteerden zij de uitkomsten van hun onderzoek.

Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren

Nieuws

Steffie van der Meij-Baijens, docente Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor Leraren onderzoek doen. Er wordt onder meer een observatie-instrument ontwikkeld waarmee gesprekspatronen tussen jongeren kunnen worden geanalyseerd.

Lector Jacomine de Lange over de ideale wijk voor mensen met dementie

Nieuws

Jacomine de Lange is verrast hoe ontwerpers met een aantal slimme ingrepen de openbare ruimte toegankelijk weten te maken voor mensen met dementie. Dat zegt ze in een interview met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Onderzoeker Onno Helder vlogt over dromen voor de toekomst

Nieuws

Verschillende deelnemers aan het programma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' (LMNR) hebben een video opgenomen om zichzelf en hun ideeën meer zichtbaar te maken. Eén van hen is docent-onderzoeker Onno Helder.

Mensen met hiv ervaren nog steeds stigma op de werkvloer

Nieuws

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

Nieuws

De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

Theater door artiesten met en zonder beperking

Nieuws

Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) wil opleidingen toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking. Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek om de werkwijze van RCTH overdraagbaar te maken.

Wat als langer thuis niet langer gaat?

Nieuws

Op 11 april werd door Kenniscentrum Zorginnovatie en OSO een symposium georganiseerd rond de problematiek bij het steeds langer zelfstandig blijven wonen en het gat dat er ontstaat met de langdurige zorg. Het werd een drukbezochte dag.

Pilot Zelfmanagement Web bij Erasmus MC Radiotherapie

Nieuws

Binnen het onderzoeksprogramma NURSE-CC doet verpleegkundig specialist Cora Braat mee met de pilot waarin de interventie ‘Zelfmanagement Web’ wordt getest in de praktijk. VIP Science interviewde haar over de eerste ervaringen.

Prijs voor student Verpleegkunde voor essay psychiatrie

Nieuws

Corine Biesheuvel, student Verpleegkunde en werkzaam bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort, heeft maandag 20 maart de Kitty Verbeekprijs gewonnen voor haar essay 'Ik ben niet gek hoor!'

Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

Nieuws

Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

Nieuws

Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.