Ga direct naar de content

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Zorginnovatie
 • Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

  Nieuws

  Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie van hbo-studenten in het paramedisch onderwijs na het eerste jaar. Dat concludeert Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Subsidieaanvraag doorstart regionaal consortium gehonoreerd

  Nieuws

  Door de subsidie van ZonMw kan het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland als infrastructuur voor onderzoek verder gaan met onderzoek. Het lectoraat van Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie is mede-initiatiefnemer van het consortium.

 • Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

  Nieuws

  CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

 • Interview met lector AnneLoes van Staa over Vitale Delta

  Nieuws

  Lector AnneLoes van Staa is programmaleider en penvoerder van Vitale Delta; een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In dit interview blikt ze terug op de subsidieaanvraag en licht zij de plannen van dit bijzondere samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen toe.

 • Verpleegkundigen kunnen de eigen regie van patiënten beter ondersteunen

  Nieuws

  Persbericht - In het beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt het ondersteunen van zelfmanagement genoemd als kern van de professie. Tot nu toe was niet duidelijk hoe verpleegkundigen dat moeten doen. Reden voor Susanne van Hooft, verpleegkundige en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, om hier haar promotieonderzoek op te richten.

 • Tien punten programma Betere Transitie in Zorg

  Nieuws

  Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van FondsNutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

 • Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

  Nieuws

  Persbericht - Vitale Delta, een nieuw consortium van de HR, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

 • HR tekent convenant Innovatie op de Zorgboulevard

  Nieuws

  Donderdag 12 oktober heeft Hogeschool Rotterdam het convenant ‘innovatie op de Zorgboulevard’ getekend. Dit convenant is een samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg).

 • Project ISeeYou wint internationale prijs

  Nieuws

  Studenten Verloskunde hebben tijdens hun stage geen of weinig mogelijkheden om het hele proces van zwangerschap tot en met kraamperiode te volgen. Daarom is er een project gestart om studenten beter klaar te stomen voor het beroepenveld. Hoofddocent Yvonne Fontein-Kuipers won onlangs de 12th Normal Labour & Birth Research Conference scientific committee award.

 • Lector Maarten Schmitt brengt mensen in beweging

  Nieuws

  De openbare les van Maarten Schmitt op 28 september kenschetste zich door een grote variëteit. Volleyballen met strandballen zorgde elk kwartier voor de broodnodige beweging onder de zittende bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland Europees kampioen zitten is.

 • Subsidie voor Europees project naar eenzaamheid

  Nieuws

  In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan ‘Voor Mekaar’ ontwikkeld. In dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

 • Bewegen naar gezondheid: het kan, het moet en het heeft effect

  Nieuws

  Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mensen voldoende gaan bewegen en dit volhouden? Door goede afstemming tussen verschillende disciplines in de zorg, zegt lector Maarten Schmitt. Hij schetst in zijn openbare les op donderdag 28 september de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag.

 • Epilepsie Groei-wijzer nu online

  Nieuws

  De afgelopen jaren heeft het lectoraat Transities in Zorg gewerkt aan een tool voor jongeren met epilepsie die de transitie naar volwassenenzorg meemaken. De professional heeft met de Epilepsie Groei-wijzer een instrument in handen met concrete aandacht voor zelfstandigheid, participatie en transitie naar volwassenheid.

 • Studenten minor Zorgtechnologie tweede bij HR Bachelor Awards

  Nieuws

  Elk jaar bij de start van het nieuwe collegejaar wordt de HR Bachelor Award uitgereikt voor het beste studenten-praktijk-project van de hogeschool. Afgelopen jaar hebben studenten een babylengtemeter ontwikkeld bij de minor Zorgtechnologie. Hiermee hebben zij de tweede prijs binnengehaald.

 • Kenniscentrum Zorginnovatie en Stichting Wetenschap Balans slaan handen ineen voor verbetering ouderenzorg

  Nieuws

  Op basis van de overeenkomst tussen het kenniscentrum en Stichting Wetenschap Balans zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

 • Studenten presenteren op ledenvergadering RSI-vereniging

  Nieuws

  Vierdejaars studenten hebben, in opdracht van de RSI-vereniging, onderzoek uitgevoerd naar klachten aan arm, nek en schouders. Op de Algemene Ledenvergadering van de RSI-vereniging presenteerden zij de uitkomsten van hun onderzoek.

 • Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren

  Nieuws

  Steffie van der Meij-Baijens, docente Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor Leraren onderzoek doen. Er wordt onder meer een observatie-instrument ontwikkeld waarmee gesprekspatronen tussen jongeren kunnen worden geanalyseerd.

 • Lector Jacomine de Lange over de ideale wijk voor mensen met dementie

  Nieuws

  Jacomine de Lange is verrast hoe ontwerpers met een aantal slimme ingrepen de openbare ruimte toegankelijk weten te maken voor mensen met dementie. Dat zegt ze in een interview met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 • Onderzoeker Onno Helder vlogt over dromen voor de toekomst

  Nieuws

  Verschillende deelnemers aan het programma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' (LMNR) hebben een video opgenomen om zichzelf en hun ideeën meer zichtbaar te maken. Eén van hen is docent-onderzoeker Onno Helder.

 • Mensen met hiv ervaren nog steeds stigma op de werkvloer

  Nieuws

  “Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

  Nieuws

  De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

 • Theater door artiesten met en zonder beperking

  Nieuws

  Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) wil opleidingen toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking. Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek om de werkwijze van RCTH overdraagbaar te maken.

 • Wat als langer thuis niet langer gaat?

  Nieuws

  Op 11 april werd door Kenniscentrum Zorginnovatie en OSO een symposium georganiseerd rond de problematiek bij het steeds langer zelfstandig blijven wonen en het gat dat er ontstaat met de langdurige zorg. Het werd een drukbezochte dag.

 • Pilot Zelfmanagement Web bij Erasmus MC Radiotherapie

  Nieuws

  Binnen het onderzoeksprogramma NURSE-CC doet verpleegkundig specialist Cora Braat mee met de pilot waarin de interventie ‘Zelfmanagement Web’ wordt getest in de praktijk. VIP Science interviewde haar over de eerste ervaringen.

 • Introductiefilm A.L.I.B.I. online

  Nieuws

  Afgelopen week zijn de eerste beelden van A.L.I.B.I. gepubliceerd; een serious game voor jeugdigen die sociaal en communicatief minder sterk zijn.

 • Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie

  Nieuws

  Op 30 maart presenteert Hanneke Torij tijdens haar openbare les de manier waarop haar lectoraat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland.

 • Prijs voor student Verpleegkunde voor essay psychiatrie

  Nieuws

  Corine Biesheuvel, student Verpleegkunde en werkzaam bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort, heeft maandag 20 maart de Kitty Verbeekprijs gewonnen voor haar essay 'Ik ben niet gek hoor!'

 • Nieuwe innovatieve producten op de markt dankzij studenten Zorgtechnologie

  Nieuws

  Dat onze studenten van de minor Zorgtechnologie goed op weg zijn om iets te betekenen voor de gezondheidszorg, is niet onopgemerkt gebleven. Nursing interviewde onderzoeker Onno Helder over innovaties die komend jaar op de markt verschijnen.

 • Vernieuwde website ondersteunt jongeren met chronische aandoeningen en professionals

  Nieuws

  De inhoud en vormgeving van de website opeigenbenen.nu van het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen zijn helemaal vernieuwd. Na tien jaar was de website toe aan een update.

 • Expositie Medical Delta: "Werken met Living Labs stimuleert zorginnovaties"

  Nieuws

  Maandag 16 januari is op de locatie Rochussenstraat van Hogeschool Rotterdam een expositie geopend over samenwerkingen van Medical Delta met zorgpartners en onderwijsinstellingen.

 • Film over kinderen met meervoudige beperking in première

  Nieuws

  Op 15 januari ging de film ‘Dit is ons leven’ van BOSK in première. De film gaat over het leven van drie gezinnen met een ernstig meervoudig beperkt kind. Mieke Cardol, lector Disability Studies, was betrokken bij de ontwikkeling van de film.

 • Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

  Nieuws

  Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

 • Innovatiesubsidie voor ontwikkeling online platform bij behandeling afasie

  Nieuws

  Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West voor de ontwikkeling van een online platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen.

 • Aandacht voor voeding ouderen moet primaire zorgtaak worden

  Nieuws

  Om ondervoeding bij ouderen te voorkomen, moet aandacht voor voeding een primaire zorgtaak worden waarbij zorgprofessionals samenwerken aan een effectieve screening volgens de geldende richtlijnen. Dat stelt Canan Ziylan in haar proefschrift.

 • Internationaal bezoek voor studenten minor Zorgtechnologie

  Nieuws

  Studenten van de minor Zorgtechnologie konden in gesprek met een belangrijk leider op het gebied van zorginnovaties. Anna Young, oprichtster van MakerNurse, werd uitgenodigd om aan één van deze groepen een werkbezoek te brengen.

 • Project Kenniscentrum Zorginnovatie ‘best practice’ in rapport Zorginstituut Nederland

  Nieuws

  'Nieuw in 010' is volgens het Zorginstituut een goed praktijkvoorbeeld van een project waarbij de praktijk het uitgangspunt is voor het onderwijs. Tijdens dit project ondersteunen studenten van verschillende opleidingen zwangeren in Rotterdam Zuid.

 • Studenten minor Zorgtechnologie doen internationale ervaring op bij 3M Düsseldorf

  Nieuws

  Op 9 en 10 november zijn vier studenten en twee docenten van Hogeschool Rotterdam uitgenodigd door 3M in Düsseldorf, om te werken aan het ontwikkelen van een nieuwe infuusspalk voor zeer vroeg geboren kinderen.

 • Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

 • Nieuw inzicht in rol verpleegkundig specialisten

  Nieuws

  Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift.

 • "Er is sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen"

  Nieuws

  In de reactie van ActiZ, maar ook in het rapport van IGZ zelf, ontbreekt een essentieel besef. Dat zegt lector Ton Bakker in een reactie op een artikel van ActiZ over het IGZ-rapport kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen.

 • Project Even Buurten krijgt vervolg

  Nieuws

  ZonMw (Nationaal Programma Ouderenzorg) heeft een nieuw Even Buurten-project gehonoreerd. Kenniscentrum Zorginnovatie zal hiervoor een nieuwe e-learningmodule ontwikkelen.

 • Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel

  Nieuws

  “Het is van groot belang om in een vroeg stadium van aspecifieke rugklachten of klachten van arm, nek of schouder (KANS) aandacht te besteden aan psychosociale en werkgerelateerde indicatoren.” Dat stelt lector Harald Miedema in zijn proefschrift.

 • Blauwdruk voor zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ontwikkeld om de zorg aan zwangeren met psychosociale problemen beter te structureren.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Maarten Schmitt tot lector Bewegen naar Gezondheid

  Nieuws

  Belangrijke zorgvraagstukken binnen zijn onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie zijn de toename van mensen met (vaak meerdere) chronische aandoeningen en het aantal mensen met een ongezonde leefstijl.

 • Vertaalslag naar Nederlandse serious game voor kinderen

  Nieuws

  Bij het project Moving wordt gewerkt aan een serious game voor kinderen die sociaal en communicatief minder sterk zijn. De game helpt hen bij de overgang naar de middelbare school. Het blad Profielen van de HR sprak met de onderzoekers.

 • Docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen leren met én van elkaar

  Nieuws

  Tijdens een afsluitende bijeenkomst worden de leeropbrengsten van het project ‘Twinning’ gedeeld. In het project leerden docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen van en met elkaar door mee te lopen in elkaars beroepspraktijk.

 • Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

  Nieuws

  Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

 • Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

  Nieuws

  Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

 • ‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

  Nieuws

  In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.