Ga direct naar de content

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Zorginnovatie

Europese kennisuitwisseling rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

RAAK-mkb kent het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg een subsidie toe om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. Verloskundige praktijken en opleidingen Verloskunde in én buiten Nederland gaan kennis en best practices over kwetsbare zwangeren uitwisselen om zo bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van verloskundigen.

Transitie in zorg bij jongeren met diabetes kan beter

Nieuws

Er zijn verbeteringen nodig om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen. Dat blijkt uit twee raadplegingen onder 384 jongeren en 156 professionals uit de diabeteszorg.

Studenten Fysiotherapie winnen eerste prijs

Nieuws

Studenten van de opleiding Fysiotherapie gaven een posterpresentatie op het symposium Onderzoek in Beweging. Zij presenteerden de resultaten van hun minorproject over herstelbelemmerend gedrag en nekpijn. Hiermee hebben zij de eerste prijs gewonnen.

Manifest vraagt om investering inkwaliteit van verpleegkundige zorg

Nieuws

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst ondertekend. Hiermee roepen zij de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkunde.

Nieuw leerboek helpt verpleegkundigen zelfmanagement van patiënten beter te ondersteunen

Nieuws

Een op de drie Nederlanders leeft met een chronische aandoening. Verpleegkundigen kunnen het verschil maken door deze mensen te helpen met de ziekte om te gaan. Ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten hoort tot de kern van verplegen. Nu is er een leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’, ontwikkeld om verpleegkundigen voor te bereiden op deze taak.

Verhalen en muziek voor een betere dialoog tussen zorgorganisatie en medewerker

Nieuws

Ouderenzorgorganisaties staan voor de uitdaging de juiste zorgmedewerkers aan zich te binden en het beste in hen naar boven te halen. Dit komt door zowel de toenemende krapte op de arbeidsmarkt als de maatschappelijke roep om betere zorg. Reden voor Monique Bussmann om haar promotieonderzoek te richten op de menswaardigheid van het werk in de ouderenzorg en op Human Resource Management (HRM).

Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

Nieuws

Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie van hbo-studenten in het paramedisch onderwijs na het eerste jaar. Dat concludeert Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Subsidieaanvraag doorstart regionaal consortium gehonoreerd

Nieuws

Door de subsidie van ZonMw kan het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland als infrastructuur voor onderzoek verder gaan met onderzoek. Het lectoraat van Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie is mede-initiatiefnemer van het consortium.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

Interview met lector AnneLoes van Staa over Vitale Delta

Nieuws

Lector AnneLoes van Staa is programmaleider en penvoerder van Vitale Delta; een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In dit interview blikt ze terug op de subsidieaanvraag en licht zij de plannen van dit bijzondere samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen toe.

Verpleegkundigen kunnen de eigen regie van patiënten beter ondersteunen

Nieuws

Persbericht - In het beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt het ondersteunen van zelfmanagement genoemd als kern van de professie. Tot nu toe was niet duidelijk hoe verpleegkundigen dat moeten doen. Reden voor Susanne van Hooft, verpleegkundige en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, om hier haar promotieonderzoek op te richten.

Tien punten programma Betere Transitie in Zorg

Nieuws

Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van FondsNutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

Nieuws

Persbericht - Vitale Delta, een nieuw consortium van de HR, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

HR tekent convenant Innovatie op de Zorgboulevard

Nieuws

Donderdag 12 oktober heeft Hogeschool Rotterdam het convenant ‘innovatie op de Zorgboulevard’ getekend. Dit convenant is een samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg).

Project ISeeYou wint internationale prijs

Nieuws

Studenten Verloskunde hebben tijdens hun stage geen of weinig mogelijkheden om het hele proces van zwangerschap tot en met kraamperiode te volgen. Daarom is er een project gestart om studenten beter klaar te stomen voor het beroepenveld. Hoofddocent Yvonne Fontein-Kuipers won onlangs de 12th Normal Labour & Birth Research Conference scientific committee award.

Lector Maarten Schmitt brengt mensen in beweging

Nieuws

De openbare les van Maarten Schmitt op 28 september kenschetste zich door een grote variëteit. Volleyballen met strandballen zorgde elk kwartier voor de broodnodige beweging onder de zittende bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland Europees kampioen zitten is.

Subsidie voor Europees project naar eenzaamheid

Nieuws

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan ‘Voor Mekaar’ ontwikkeld. In dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

Bewegen naar gezondheid: het kan, het moet en het heeft effect

Nieuws

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mensen voldoende gaan bewegen en dit volhouden? Door goede afstemming tussen verschillende disciplines in de zorg, zegt lector Maarten Schmitt. Hij schetst in zijn openbare les op donderdag 28 september de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag.

Epilepsie Groei-wijzer nu online

Nieuws

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Transities in Zorg gewerkt aan een tool voor jongeren met epilepsie die de transitie naar volwassenenzorg meemaken. De professional heeft met de Epilepsie Groei-wijzer een instrument in handen met concrete aandacht voor zelfstandigheid, participatie en transitie naar volwassenheid.

Kenniscentrum Zorginnovatie en Stichting Wetenschap Balans slaan handen ineen voor verbetering ouderenzorg

Nieuws

Op basis van de overeenkomst tussen het kenniscentrum en Stichting Wetenschap Balans zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

Studenten presenteren op ledenvergadering RSI-vereniging

Nieuws

Vierdejaars studenten hebben, in opdracht van de RSI-vereniging, onderzoek uitgevoerd naar klachten aan arm, nek en schouders. Op de Algemene Ledenvergadering van de RSI-vereniging presenteerden zij de uitkomsten van hun onderzoek.

Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren

Nieuws

Steffie van der Meij-Baijens, docente Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor Leraren onderzoek doen. Er wordt onder meer een observatie-instrument ontwikkeld waarmee gesprekspatronen tussen jongeren kunnen worden geanalyseerd.

Lector Jacomine de Lange over de ideale wijk voor mensen met dementie

Nieuws

Jacomine de Lange is verrast hoe ontwerpers met een aantal slimme ingrepen de openbare ruimte toegankelijk weten te maken voor mensen met dementie. Dat zegt ze in een interview met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Onderzoeker Onno Helder vlogt over dromen voor de toekomst

Nieuws

Verschillende deelnemers aan het programma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' (LMNR) hebben een video opgenomen om zichzelf en hun ideeën meer zichtbaar te maken. Eén van hen is docent-onderzoeker Onno Helder.

Mensen met hiv ervaren nog steeds stigma op de werkvloer

Nieuws

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

Nieuws

De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

Theater door artiesten met en zonder beperking

Nieuws

Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) wil opleidingen toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking. Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek om de werkwijze van RCTH overdraagbaar te maken.

Wat als langer thuis niet langer gaat?

Nieuws

Op 11 april werd door Kenniscentrum Zorginnovatie en OSO een symposium georganiseerd rond de problematiek bij het steeds langer zelfstandig blijven wonen en het gat dat er ontstaat met de langdurige zorg. Het werd een drukbezochte dag.

Pilot Zelfmanagement Web bij Erasmus MC Radiotherapie

Nieuws

Binnen het onderzoeksprogramma NURSE-CC doet verpleegkundig specialist Cora Braat mee met de pilot waarin de interventie ‘Zelfmanagement Web’ wordt getest in de praktijk. VIP Science interviewde haar over de eerste ervaringen.

Introductiefilm A.L.I.B.I. online

Nieuws

Afgelopen week zijn de eerste beelden van A.L.I.B.I. gepubliceerd; een serious game voor jeugdigen die sociaal en communicatief minder sterk zijn.

Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie

Nieuws

Op 30 maart presenteert Hanneke Torij tijdens haar openbare les de manier waarop haar lectoraat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland.

Prijs voor student Verpleegkunde voor essay psychiatrie

Nieuws

Corine Biesheuvel, student Verpleegkunde en werkzaam bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort, heeft maandag 20 maart de Kitty Verbeekprijs gewonnen voor haar essay 'Ik ben niet gek hoor!'

Nieuwe innovatieve producten op de markt dankzij studenten Zorgtechnologie

Nieuws

Dat onze studenten van de minor Zorgtechnologie goed op weg zijn om iets te betekenen voor de gezondheidszorg, is niet onopgemerkt gebleven. Nursing interviewde onderzoeker Onno Helder over innovaties die komend jaar op de markt verschijnen.

Vernieuwde website ondersteunt jongeren met chronische aandoeningen en professionals

Nieuws

De inhoud en vormgeving van de website opeigenbenen.nu van het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen zijn helemaal vernieuwd. Na tien jaar was de website toe aan een update.

Expositie Medical Delta: "Werken met Living Labs stimuleert zorginnovaties"

Nieuws

Maandag 16 januari is op de locatie Rochussenstraat van Hogeschool Rotterdam een expositie geopend over samenwerkingen van Medical Delta met zorgpartners en onderwijsinstellingen.

Film over kinderen met meervoudige beperking in première

Nieuws

Op 15 januari ging de film ‘Dit is ons leven’ van BOSK in première. De film gaat over het leven van drie gezinnen met een ernstig meervoudig beperkt kind. Mieke Cardol, lector Disability Studies, was betrokken bij de ontwikkeling van de film.

Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

Nieuws

Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

Innovatiesubsidie voor ontwikkeling online platform bij behandeling afasie

Nieuws

Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West voor de ontwikkeling van een online platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen.

Aandacht voor voeding ouderen moet primaire zorgtaak worden

Nieuws

Om ondervoeding bij ouderen te voorkomen, moet aandacht voor voeding een primaire zorgtaak worden waarbij zorgprofessionals samenwerken aan een effectieve screening volgens de geldende richtlijnen. Dat stelt Canan Ziylan in haar proefschrift.

Internationaal bezoek voor studenten minor Zorgtechnologie

Nieuws

Studenten van de minor Zorgtechnologie konden in gesprek met een belangrijk leider op het gebied van zorginnovaties. Anna Young, oprichtster van MakerNurse, werd uitgenodigd om aan één van deze groepen een werkbezoek te brengen.

Project Kenniscentrum Zorginnovatie ‘best practice’ in rapport Zorginstituut Nederland

Nieuws

'Nieuw in 010' is volgens het Zorginstituut een goed praktijkvoorbeeld van een project waarbij de praktijk het uitgangspunt is voor het onderwijs. Tijdens dit project ondersteunen studenten van verschillende opleidingen zwangeren in Rotterdam Zuid.

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Nieuw inzicht in rol verpleegkundig specialisten

Nieuws

Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift.

Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

Nieuws

Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

Nieuws

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.