Ga direct naar de content

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Zorginnovatie
 • Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

 • Dag van Praktijkgericht Onderzoek

  Nieuws

  Het was natuurlijk preken voor eigen parochie maar de boodschap aan het eind van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek was helder: het is belangrijk en er moet meer geld naartoe.

 • Nieuw inzicht in rol verpleegkundig specialisten

  Nieuws

  Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift.

 • Hogeschool Rotterdam Bachelor Award voor 'couveusestoplicht'

  Nieuws

  Negen studenten Elektrotechniek en drie studenten Industrieel Product Ontwerpen hebben de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award gewonnen voor hun project couveusestoplicht. De winnaars mochten tijdens de jaaropening van de hogeschool een cheque ter waarde van 3.000 euro in ontvangst nemen. De hogeschool kent elk jaar prijzen toe aan studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Karin Neijenhuis tot lector Zorg voor Communicatie

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Karin Neijenhuis benoemd tot lector Zorg voor Communicatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. De focus van Neijenhuis’ onderzoek zal liggen op de implementatie van vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk met doorwerking naar de betrokken opleidingen van Hogeschool Rotterdam, met name de opleiding Logopedie. Kenmerkend voor het werk van de lector is de nauwe samenwerking met logopedisten uit de regio, hun cliënten en diens contacten.

 • “Vanuit het hbo doen wij onderzoek dat wetenschappelijk deugt, de kwaliteit van het onderwijs bevordert en relevant is voor de beroepspraktijk”

  Nieuws

  “Niet zelden is hbo-onderzoek gewoon opiniepeiling, feitencollectie of gesubsidieerde consultancy.” Dat stelt onafhankelijk HO-WHW-adviseur Peter Kwikkers op ScienceGuide. Zijn uitspraken over onderzoek wekken verbazing bij Marleen Goumans, lector en programmadirecteur van Kenniscentrum Zorginnovatie.

 • "Er is sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen"

  Nieuws

  In de reactie van ActiZ, maar ook in het rapport van IGZ zelf, ontbreekt een essentieel besef. Uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw weten we dat de opleidingen van artsen (basis en medisch specialisten), hbo-verpleegkundigen en verzorgenden ernstig tekort schieten op het gebied van kwetsbare ouderen, een groep waartoe ouderen in het verpleeghuis zeker behoren.

 • Project Even Buurten krijgt vervolg

  Nieuws

  ZonMw (Nationaal Programma Ouderenzorg) heeft een nieuw Even Buurten-project gehonoreerd. Kenniscentrum Zorginnovatie zal hiervoor een nieuwe e-learningmodule ontwikkelen.

 • Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel

  Nieuws

  “Het is van groot belang om in een vroeg stadium van aspecifieke rugklachten of klachten van arm, nek of schouder (KANS) aandacht te besteden aan psychosociale en werkgerelateerde indicatoren.” Dat stelt arts en epidemioloog Harald Miedema in zijn proefschrift.

 • Blauwdruk voor zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ontwikkeld om de zorg aan zwangeren met psychosociale problemen beter te structureren.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Maarten Schmitt tot lector Bewegen naar Gezondheid

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Maarten Schmitt benoemd tot lector Bewegen naar Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Belangrijke zorgvraagstukken zijn de toename van mensen met (vaak meerdere) chronische aandoeningen en het aantal mensen met een ongezonde leefstijl.

 • Vertaalslag naar Nederlandse serious game voor kinderen

  Nieuws

  Met het onderzoeksproject Moving werkt Kenniscentrum Zorginnovatie aan een serious game voor kinderen die sociaal en communicatief minder sterk zijn. De game helpt hen bij de overgang van de basisschool naar middelbare school. Het blad Profielen van Hogeschool Rotterdam sprak met onderzoekers van het lectoraat Publieke zorg en preventie voor jeugd.

 • Docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen leren met én van elkaar

  Nieuws

  Tijdens een afsluitende bijeenkomst worden de leeropbrengsten van het project ‘Twinning: tussen wijk en hogeschool’ gedeeld. In het project leerden docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen van en met elkaar door mee te lopen in elkaars beroepspraktijk.

 • Promotiebeurs voor onderzoek naar compassie in de informele hulpverlening

  Nieuws

  Het NWO heeft Renate Willems een promotiebeurs voor leraren toegekend. Met deze beurs kan zij de komende zes jaar haar promotieonderzoek 'Het butterfly effect in de informele hulpverlening' gaan uitvoeren.

 • Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

  Nieuws

  Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

 • ‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

  Nieuws

  In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

 • Medewerkers verzwijgen chronische aandoening voor werkgever

  Nieuws

  Vijftien procent van de medewerkers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) maakt dit niet bekend bij de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, waar ook Kenniscentrum Zorginnovatie deel van uitmaakt. Het onderzoek is uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers.

 • Ervaringswereld chronische pijn

  Nieuws

  Hoofddocent Lennard Voogt promoveerde in 2009 op het proefschrift 'De ervaringswereld van patiënten met chronische pijn'. Nu, zes jaar later, ging hij in gesprek met de redactie van ZorgEthiek. Wat is de relevantie van zijn onderzoek voor de praktijk?

 • Nieuw boek 'Dit is wie ik ben'

  Nieuws

  Het boek is een uitgave van BOSK en bevat tips op verschillende onderwerpen over hoe je zo goed mogelijk kunt omgaan met het proces van ouder worden met een beperking. Onderzoeker Sander Hilberink, tevens oud-bestuurslid van BOSK, schreef mee.

 • "Verpleegkundige moet geen mini-dokter worden"

  Nieuws

  “Door de emancipatie van verpleegkundigen en door de sterke focus op het overnemen van medische taken, dreigt de verpleegkundig specialist zich als een nieuwe minidokter te presenteren. Daarmee laat je een stuk zorg liggen, namelijk het kijken naar hoe het daadwerkelijk met de patiënt gaat.”

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.