Menu Zoeken English

Human-Centered ICT

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

De onderzoekslijn Human-Centered ICT heeft als doel kennis en kunde over mensgericht ontwerpen te verzamelen, uit te werken en te verspreiden en zo een antwoord te geven op de vraag hoe je ICT en nieuwe media ontwerpt die aansluiten bij alledaagse wensen en behoeften. De kerngedachte hierbij is dat de betekenis voor de eindgebruiker richting geeft aan het gehele ontwerpproces; dit is nu in de praktijk vaak nog onvoldoende het geval.

Bij mensgericht ontwerpen vormt het perspectief van de gebruiker als het ware een platform voor alle betrokken partijen, waar mogelijke drempels en miscommunicatie die door vakjargon of monodisciplinair denken ontstaan, worden vermeden. Maatschappelijke innovatie wordt ook bewerkstelligd door humane waardes een grote(re) rol te laten spelen in ontwerpparadigma’s voor informatiesystemen. 

Highlights 2013

De projecten Rotterdam Open Data en Ik ben STER(k) zijn in 2013 afgerond en illustreren de ambities van Betekenisvol Ontwerpen in de Stad. Rotterdam Open Data heeft niet alleen bijgedragen aan het openen van de publieke sector data, ook is de mindset binnen de gemeente Rotterdam veranderd en is er bijgedragen aan de rolverschuiving tussen ambtenaren en burgers.

Het Open Datalab is ook een resultaat van Rotterdam Open Data. Sinds het najaar 2013 gaat het onder de naam Applab verder. Applab is meer dan een open data lab, het is een innovatieve onderwijsmethodiek die multidisciplinaire samenwerking aanmoedigt. Het talentontwikkelingsplatform Ik ben STER(k) heeft jongeren uit Rotterdam-Zuid hun verborgen talent getoond en zelfvertrouwen gegeven door middel van ontwerpworkshops met en in het Stadlab Rotterdam.

Betrouwbare en tijdig beschikbare data vormen de grondstof voor informatie en kennis, die op hun beurt ten grondslag liggen aan het nemen van adequate beslissingen en het trekken van onderbouwde conclusies.

Het vraagstuk van hoe om te gaan met de spanning tussen het verzamelen en toegankelijk houden van data enerzijds, en het verwerken van data tot bruikbare informatie en kennis anderzijds, ligt ten grondslag aan onderzoek naar big data en cybersecurity. Big data architecturen en technieken pogen de grote hoeveelheden data te integreren van real-time databases en multi-media databases. Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van het concept van ‘dataspace systeem’ en er is een applicatie ontwikkeld en geïmplementeerd in het project Rotterdam Open Data.

De onderzoeksactiviteiten rondom Cybersecurity waren gericht op het opzetten van architecturen en monitoren om het ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van data in kaart te brengen. In het kader van het project CyberDew zijn er veel inspanningen verricht om de karakteristieken van sensordata in kaart te brengen en hoe deze te benutten om cyberaanvallen tijdig te detecteren. Tenslotte is gekeken hoe soft requirements als privacy en trust geoperationaliseerd en ingebed kunnen worden in systeemarchitecturen.

Projecten

binnen deze onderzoekslijn
IoT Day Rotterdam 2015: Hackday A-Wearable

IoT Day Rotterdam 2015: Hackday A-Wearable

Hackday A-Wearable was the successor to Hackday Data of the Crowds of 2014 and shares the basic theme of the dialog between personal and city data.

HCI Toolkit

HCI Toolkit

The Human Centered ICT Toolkit (Leurs & Mulder, 2009) offers an overview of techniques and tools available for different stages (research, concept, design, development, and implementation) in a project.

Ontwerpen met ambtenaren op de Rotterdam GovJam 2014

Ontwerpen met ambtenaren op de Rotterdam GovJam 2014

48 uur met elkaar nadenken over dienstverleningsvraagstukken van de gemeente Rotterdam en ze dan ook nog eens écht maken. Of je nu een ontwerper, een ambtenaar of een student was, van dinsdag 3 juni om 15:00 uur tot donderdag 5 juni 15:00 uur was iedereen even gelijk.

Hackday Data of the Crowds

Hackday Data of the Crowds

Op International IoT Day van 9 april 2014 vond in Rotterdam de hackathon Hackday – Data of the Crowds plaats. Meer dan 20 coders en designers en ruim 10 studenten uit het Honours Programme van Hogeschool Rotterdam gingen de uitdaging aan een ‘Personal API’ te ontwikkelen.

DOT Ontwerp- & Onderzoeksvaardigheden in de klas

DOT Ontwerp- & Onderzoeksvaardigheden in de klas

‘Leren door te doen’ is steeds meer geaccepteerd als succesvolle methodiek binnen het onderwijs. Deze ‘badkuip’, de ruimte die nodig is om tot nieuwe ontdekkingen te komen, hebben we de afgelopen jaren al handen en voeten kunnen geven met betrekking tot mediawijsheid.

Experience Design for the Internet of Things

Experience Design for the Internet of Things

Internet of Things is ontstaan uit losse toepassingen van technologie en is niet ontworpen als een geheel.Een merk of organisatie kan altijd en overal voor je klaar staan dankzij technologische netwerken in onze leefomgeving.

Toetsing Eindexamen CMD

Toetsing Eindexamen CMD

Gedurende het schooljaar 2011-2012 hebben wij, Jasper Schelling en Bas Leurs, op basis van onze kennis over ontwerponderzoek en ontwerponderwijs nieuwe toetsingsinstrumenten ontwikkeld voor het eindexamen van de opleiding Communication & Multimedia Design.

TI-afstudeerbundel

TI-afstudeerbundel

Human-Centered ict droeg bij aan de verbetering van de kwaliteit van afstudeerprojecten van de opleiding Technische Informatica (TI) door het verduidelijken van de eisen aan goed toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld het maken van een goede probleemstelling, het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode en het schrijven van een boeiende eindscriptie.

Stadslab: Sensor lab, Open Data lab & Fablab

Stadslab: Sensor lab, Open Data lab & Fablab

Er worden binnen het Instituut van Communicatie, Media & Informatietechnologie (CMI) veel prototypes gemaakt door studenten in allerlei projecten. Zo werd al geëxperimenteerd met sensoren, robotica en open data.

SOApp

SOApp

Onderzoekers van de ggd Rotterdam en het Erasmus mc hebben een predictieregel ontwikkeld voor het selectief screenen van mensen op Chlamydiainfectie.

Security en privacy

Security en privacy

Visiting lector Mortaza Shoae Bargh begon zijn lectoraat in februari 2012 met doestelling om, in samenwerking met lectoren Sunil Choenni en Ingrid Mulder, het privacy- en securityonderzoek van het lectoraat Human-Centered ict te verstrekken en vorm te geven.

Rotterdam Open Data Atlas

Rotterdam Open Data Atlas

Binnen Human-Centered ict wordt gekeken naar nieuwe vormen van interactie en systemen waarbinnen mensen kunnen omgaan met open datavisualisaties. Onderzoekers Jasper Schelling en Bruce Moerdjiman zijn bezig met het ontwikkelen van een framework waarmee grootschalige datavisualisaties gerealiseerd kunnen worden.

Rotterdam Open Data - Professionals Supported

Rotterdam Open Data - Professionals Supported

Het onderzoeksproject sia raak ‘Professionals Supported – Rotterdam Open Data’ verkent hoe de data van de gemeente Rotterdam ontsloten kan worden en wat de obstakels en kansen zijn bij het ontsluiten van overheidsdata.

Purse Diary: Visuele Etnografie als Design Tool

Purse Diary: Visuele Etnografie als Design Tool

Tijdens deze lessen leren studenten hoe je visuele etnografie als design tool kunt inzetten binnen het ontwerpproces van (interactieve) media en communicatietechnologie.

Media Future Week

Media Future Week

Het doel van de Media Future Week is om studenten buiten hun lesstof kritisch te laten kijken naar de ontwikkelingen in de (media)wereld, en op basis hiervan na te denken over de toekomst.

Keuzemodule Human Values

Keuzemodule Human Values

De keuzemodule Human Values verbreedt en verdiept de kennis van studenten over doelgroepen in Nederland en leert ze deze kennis toe te passen in doelgroepgerichte producten, diensten, communicatie of beleid, aan de hand van diverse, op waarden gebaseerde onderzoeksmodellen. De module haakt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Human-Centered ICT Toolkit 2.0

Human-Centered ICT Toolkit 2.0

De Human-Centered ict Toolkit, ontwikkeld door Leurs en Mulder in 2009, biedt een overzicht van technieken en tools die gedurende een ontwerpproces gebruikt kunnen worden.

Getting the context '12

Getting the context '12

Binnen de module Trendonderzoek, onderdeel van de cyclus Media en Creativiteit van CMI, zoeken de studenten interessante bronnen om de context van een actueel thema in kaart te brengen. In 2012 is dit het thema ‘nieuwe verdienmodellen’.

Creative Research Tools

Creative Research Tools

In het programma Creative Research Tools onderzoeken we hoe we met behulp van bestaande technologie innovatieve onderzoeksinstrumenten kunnen maken om gegevens te verzamelen die unieke inzichten bieden in een doelgroep.

Betekenisvol ontwerpen in de stad

Betekenisvol ontwerpen in de stad

Het programma Betekenisvol Ontwerpen in de Stad verbindt onderzoek van het lectoraat Human-Centered ict met het onderwijs en maakt het mogelijk de kennis uit de onderzoekslijn human-centered methods, mindset, tools & techniques te delen en toe te passen in de stedelijke context: de stad Rotterdam als proeftuin, als living lab.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen