Menu English

Dr. Ingrid Mulder

Oud-lector human-centered ICT

Ingrid heeft de onderzoekslijn human-centered ICT vormgegeven door te richten op maatschappelijke vraagstukken, human values en de echte context (Living Labs/ de stad in), met de programma’s Betekenisvol Ontwerpen in de Stad en Rotterdam Open Data als resultaat.

Hierin staat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk centraal en is een opzet gekozen voor duurzame doorwerking. Het eerste doel was de kennisopbouw van human-centered mindset, methods, tools & techniques te laten landen in het onderwijs, via onderzoek en professionalisering van docenten richting geven aan het curriculum van CMI (onderwijsvernieuwing). De Human-centered Methods & Mindset (e.g., design thinking, human (values) centered design/ attitude) is niet alleen zichtbaar in de strategische CMI agenda en in het curriculum, maar ook door de realisatie van Tools & Techniques (zoals de HCI toolkit, Creative research tools, Open Data store, Stadslab (incl. sensorlab, fablab) die de (toekomstige) Media & ICT professionals helpen betekenisvol te ontwerpen.

Sinds 1 september 2007 geeft zij leiding aan het lectoraat human centered ICT en de bijbehorende kenniskring, inmiddels uitgebreid tot een enthousiast transdisciplinaire design-inclusive research team. Zij richt zich vooral op het peoplemanagement (het beste uit het team halen) en de acquisitie van nieuwe projecten passend bij de visie (human centered ICT/creating 010) en de ambities van het team, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een promotieonderzoek. Daarnaast zit zij in de Hogeschoolbrede commissie Promotievouchers, die promotie-voorstellen van docenten beoordeelt om in aanmerking te komen voor extra financiering.Verder heeft zij binnen de Hogeschool Rotterdam geparticipeerd in het Strategisch Lectorenberaad HR, werkgroep duurzaamheid (Rotterdam Climate Intiative), en werkgroep excellente studenten (geresulteerd in het huidige HonoursProgramma en i-labs).

Project(en)

Van Dr. Ingrid Mulder

Publicatie(s)

Van Dr. Ingrid Mulder