Menu
  English

  Rotterdam Open Data Atlas

  Interactie met open datavisualisaties

  Publicatiedatum: 14 augustus 2015

  Binnen Human-Centered ict wordt gekeken naar nieuwe vormen van interactie en systemen waarbinnen mensen kunnen omgaan met open datavisualisaties. Onderzoekers Jasper Schelling en Bruce Moerdjiman zijn bezig met het ontwikkelen van een framework waarmee grootschalige datavisualisaties gerealiseerd kunnen worden.

  Hierbij ligt de aandacht specifiek op het mogelijk maken van visualisaties met een hoge informatiedichtheid in de installatie, zodat nieuwe gebruiksmogelijkheden voor bestaande datasets kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

  Binnen het onderwijs is nog geen standaardvorm waarin open datavisualisaties worden gepresenteerd. Ook zijn er nog geen uniforme interactiepatronen waarmee deze data door meerdere gebruikers gelijktijdig kan worden bekeken. Wij zijn dan ook bezig een framework te ontwikkelen waarbinnen studenten kunnen experimenteren met grootschalige datavisualisaties en multi-user interactie. De theoretische bevindingen en projecten die binnen Rotterdam Open Data worden opgedaan, worden als basis voor het framework gebruikt. Daarnaast wordt er vanuit een interactieperspectief gekeken naar de eerder uitgevoerde projecten Museumnacht 2011 en Build Your Own Skyline.

  Om het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, maken we gebruik van eerder onderzoek naar interactieve installaties, frameworks voor geodata en ontwerpomgevingen voor dit type visualisaties. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van hoge resolutieweergave van datavisualisaties, input devices en multischerm installaties. We richten ons er op om bij de realisatie van deze installatie zoveel mogelijk gebruik te maken van direct beschikbare (consumenten-)technologie, zodat deze installatie grotendeels tot stand komt door een innovatieve combinatie van hard- en software.

  De keuze voor een ontwikkelomgeving is gevallen op vvvv, een hybride programmeeromgeving waarin grafische en tekstuele input kan worden gecombineerd, en die bedoeld is voor het realiseren van grote mediaomgevingen voor fysieke, real-time grafische weergaven. Voor vvvv is ook gekozen omdat deze toolkit het mogelijk maakt studenten die niet over een traditionele programmeerachtergrond beschikken, te betrekken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de datavisualisaties. Op dit moment zijn wij bezig het framework zo op te zetten dat het flexibel genoeg is om nieuwe interactieparadigma’s te verkennen en toe te passen. Er wordt ook intensief samengewerkt met andere ontwikkelaars binnen de community rondom de omgeving ‘vvvv’. Hiermee delen we direct de uitkomsten van ons onderzoek en de expertise die we opdoen op het gebied van grootschalige installaties. Het eindproduct van dit project is een installatie waarmee studenten kunnen experimenteren met datavisualisatie, digitale cartografie en nieuwe (multiuser) inputparadigma’s. Daarnaast wordt de bouw van de installatie vastgelegd, en willen we deze aanbieden via Internet zodat de hardware- en softwarearchitectuur kan dienen als input voor projecten van derden.