Menu Zoeken English

Onderzoekslijnen 2011 - 2015

In het Nederlandse debat over creatieve industrie en cultuur komt de verbondenheid van kunst, design, media en technologie de laatste jaren pregnant naar voren.

Creating 010 bestaat juist vanwege de productieve combinatie van al deze velden. Het is een van de vijf kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, naast Zorginnovatie, Duurzame Havenstad, Talentontwikkeling en Business Innovation. Binnen Creating 010 doen we praktijkgericht onderzoek gericht op de creatieve industrie, in het bijzonder design, media-ICT en kunsten, met als doel nieuwe impulsen te geven aan het onderwijs van onze Hogeschool. Hiervoor werken we vooral samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en de Willem de Kooning Academie (WdKA).

Communication in a Digital Age

Communication in a Digital Age

De onderzoekslijn Communication in a Digital Age onderzoekt de impact van nieuwe media en communicatietechnologie op het werkveld van visuele designers en kunstenaars, en de daarmee samenhangende veranderingen in cultuur en in basisconcepten van kunstenaarschap.

Creative Business

Creative Business

De onderzoekslijn Creative Business onderzoekt nieuwe vormen van zakelijke zelforganisatie in de creatieve industrie.

Cultural Diversity

Cultural Diversity

De culturele diversiteit van Rotterdam wordt door het lectoraat Cultural Diversity gezien als ‘asset’ en ‘motor’ van innovatie en emancipatie. Juist hier ontstaan nieuwe trends binnen jeugd- en populaire cultuur die vragen om een herijking van kunst en cultuur en een verbinding met zowel de wijk- als de wereldcultuur. De publieke ruimte wordt gezien als de plek bij uitstek waar mensen met sterk uiteenlopende achtergronden elkaar tegenkomen en waar contact ontstaat.

Human-Centered ICT

Human-Centered ICT

De onderzoekslijn Human-Centered ICT heeft als doel kennis en kunde over mensgericht ontwerpen te verzamelen, uit te werken en te verspreiden en zo een antwoord te geven op de vraag hoe je ICT en nieuwe media ontwerpt die aansluiten bij alledaagse wensen en behoeften. De kerngedachte hierbij is dat de betekenis voor de eindgebruiker richting geeft aan het gehele ontwerpproces; dit is nu in de praktijk vaak nog onvoldoende het geval.

Revolutie van de Maakindustrie

Revolutie van de Maakindustrie

De onderzoekslijn “revolutie van de maakindustrie” onderzoekt de impact van nieuwe, directe digitale productie technologieën en methoden (zoals Fab Labs en 3D printen) op ontwerpen en produceren. Hierdoor is er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst: local en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen