Ga direct naar de content

Communication in a Digital Age

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

De onderzoekslijn Communication in a Digital Age onderzoekt de impact van nieuwe media en communicatietechnologie op het werkveld van visuele designers en kunstenaars, en de daarmee samenhangende veranderingen in cultuur en in basisconcepten van kunstenaarschap. Dit wordt vertaald naar nieuwe kennis en innovatieve praktijkprojecten voor studenten, docenten en professionals.

Highlights 2013

In 2013 begonnen we een praktijkgericht onderzoeksproject Digital Publishing Toolkit over elektronisch publiceren voor kunst- en designuitgevers. Hiervoor kregen wij een SIA/ RAAK MKB-subsidie als consortium-partner met het kenniscentrum Create-IT van de Hogeschool van Amsterdam, drie Nederlandse kunst- en designuitgevers (NAI 010, Valiz, BIS) en vier designbureaus: Puntpixel, Restruct, Medamo, Essence – allemaal bestaand uit oud-studenten of docenten van de Willem de Kooning Academie.

Het doel van dit project, dat t/m eind 2014 loopt, is om professionals werkzaam in het gebied tussen kunsten, design en uitgeven een complete toolkit voor elektronische publiceren te geven. De focus ligt hierbij op e-boeken. De noodzaak van dit onderzoek komt uit het feit dat uitgevers toekomst zien voor hun industrie in het elektronisch publiceren, maar nog onvoldoende kennis hebben op dit gebied.

Binnen de onderzoekslijn werd ook een kwantitatief onderzoek verricht naar het gebruik, de kennis en de attitude van Nederlandse kunststudenten met betrekking tot nieuwe mediatechnologie. Een enquête hierover werd door meer dan 500 studenten van Nederlandse kunstacademies ingevuld. De resultaten hiervan waren alarmerend: kunststudenten zijn stevige consumenten van nieuwe (met name: sociale) media, maar gebruiken deze media bijna nooit actief, en ontwikkelen in hun studie bijna nooit digitale producten.

Dit onderzoek kreeg veel aandacht in het Nederlandse kunstonderwijs en als direct gevolg ervan is mediawijsheid nu een formele eis voor alle nieuwe onderwijsmodules bij de WdKA, en is er binnen de Nederlandse kunstlectoraten een onderzoeksdomein “kunst en techniek” opgezet waarin o.a. met het lectoraat Innovatieve Visualisatietechnieken van Hogeschool der Kunsten, Den Haag wordt samengewerkt.

Onze inzichten en conclusies uit (onder meer) de bovengenoemde projecten en onderzoeken hebben wij vertaald naar een opnieuw geformuleerd begrip van “post- digitaliteit”. Dit concept komt voort uit de elektronische muziek, maar verwijst uitein- delijk naar Nicholas Negroponte’s stelling uit 1998 (in Wired 6.12) dat de digitale revolutie voorbij is maar dat digitale techno- logie juist daardoor onmisbaar geworden is in het alledaagse leven.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • Social Media in het Voortgezet Onderwijs

  Samen met onze mediastudenten is onderzoek gedaan naar de (mogelijke) rol van social media in het voortgezet onderwijs. Hiertoe werden eerst verschillende toepassingen van social media geplot op de ‘hype cycle’ van Gartner.

 • SHOCK HEAD SOUL

 • E-publishing: PRINT /pixel & Boek uit de Band

  Duurzaam praktijkonderzoek met symposia en workshops naar e-publishing als het nieuwe paradigma van grafisch ontwerpen. In de VS en in Engeland verkoopt Amazon inmiddels meer e-boeken voor zijn Kindle reader dan boeken op papier.

 • Open Design

  Open Design is een programma voor studenten Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving. Het bestaat uit keuzemodules, een minor en een exchange project. Het is gebaseerd op het PhD-onderzoek over participatory design en auteurschap van Deanna Herst (hoofddocent WdKA). Het programma wordt ontwikkeld i.s.m. Waag Society en Creative Commons NL.

 • Noodnummer OPEN

  In de zomer publiceerde de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) een noodnummer van haar tijdschrift "Open" over de bezuinigingen in de kunstsector (die ook tot een stop van de subsidie voor SKOR leidden).

 • Moving images post-cinema & tv

  Praktijkonderzoek met symposia, exposities en een community filmmaking project over nieuwe werkvormen, werkvelden en bronnen van inkomsten voor makers van film/ video/animatie in het tijdperk na de klassieke massamedia bioscoop en tv.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.