Menu English

Moving images post-cinema & tv

Nieuwe artistieke en economische vormen van productie

Publicatiedatum: 14 augustus 2015

Praktijkonderzoek met symposia, exposities en een community filmmaking project over nieuwe werkvormen, werkvelden en bronnen van inkomsten voor makers van film / video / animatie in het tijdperk na de klassieke massamedia bioscoop en tv.

Voor de 40e editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) begon de samenwerking met het festival, de masteropleiding Media Design van het Piet Zwart Institute, en de bacheloropleiding Audiovisueel Ontwerpen van de Willem de Kooning Academie. Ons praktijkonderzoek ging over nieuwe artistieke en economische vormen van het produceren van bewegende beelden, in een tijd waar bioscoop en tv hun centrale (culturele en commerciële) rol verliezen en beeldmakers naar nieuwe vormen van productie en distributie zoeken.

Dit is het meest urgente vraagstuk in het audiovisuele beroepenveld. Er zijn nog geen nieuwe media die bioscoop en tv ook economisch kunnen vervangen; YouTube bijvoorbeeld is geen verdienmodel voor beroepsmatige filmmakers. Over deze thematiek organiseerden wij samen met het iffr twee symposia, één in 2011 en één in 2012; samen met blaak10 en cbk/tent organiseerden wij ook twee exposities. Met worm, Digital Playground, Cultuurscouts Centrum, Sonor Opbouwwerk, Willem de Kooning Academie en Echo Park Film Center Los Angeles participeerden wij in 2012 in een community filmmaking project in Rotterdam-Centrum.

Het symposium ‘Imagine an Audience – Moving Image Post-Cinema and TV’ werd in 2011 gehouden en had als partners het iffr, Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academie en KinoClimates. De vraagstukken waren: Wat zijn alternatieven voor het bestaande bioscoop- en tv-systeem? Hoe werken micro-cinemas? Hoe kunnen filmmakers werken in de huidige markt voor de beeldende kunst? Wat zijn alternatieve productie- en distributievormen op het Internet – crowdsourcing, crowdfunding, community sites? Wat is de hedendaagse definitie en praktijk van een low-budget feature film?

Sprekers waren:

  • Paolo Davanzo & Lisa Marr (Echo Park Film Center, Los Angeles), Katia Rossini & Vassily Bourikas (KinoClimates), Mervin Espina (filmcurator in Azië), Tommy Pallotta (Submarine Channel), Paul Keller (Creative Commons & Nederland Kennisland), Bregtje van de Haak (VPRO), Luke Fowler (artistiek filmmaker), John Smith (artistiek filmmaker), Michel Chevalier (kunstactivist), Michel Reilhac (ARTE. tv), Keith Griffiths (filmproducent) en Edwin Carels (IFFR).

Parallel aan dit symposium liep het project Cinegraphic/Photomatic, een artistiek onderzoeksproject met masterstudenten van de mediaopleiding van het Piet Zwart Institute over nieuwe hybride mediavormen tussen fotografie, installatie en bewegend beeld in blaak10, Gallery & Store.

Het symposium ‘Imagined Cinemas’ werd in 2012 gehouden en had grotendeels dezelfde partners als het voorgaande symposium. In dit symposium onderzochten wij het vraagstuk hoe de visuele taal van film naar andere media – geluidskunst en -design, Internet, installaties – aan het verschuiven is. Wat zijn ‘expanded media’ nu? Wat is ‘transmedia storytelling’ (op dit moment het ‘hot item’ in de a/v- en filmwereld)? Onze focus was gericht op de praktijk in het werkveld, met experts die zelf als artistieke producenten werken en voorbeelden lieten zien.

Sprekers waren:

  • Pip Chodorov (filmmaker en filmhistorische onderzoeker, FR), eteam (mediadesignproject, DE), Paolo Davanzo & Lisa Marr (Echo Park Film Center, USA), Michiel Huijsman & Renate Zentschnig (Soundtrackcity, NL), Richard Wright (animator en onderzoeker, UK), Paolo Cirio (mediakunstenaar en softwareontwikkelaar, IT), Vincent Morisset (filmmaker, CN), Lukas Simonis en Henk Bakker (geluidskunstenaars, NL) en WORM.

Parallel aan dit symposium werd de speelfilm ‘Shock Head Soul’ van Simon Pummell, filmmaker, hoofddocent Piet 67 Zwart Institute en onderzoeker bij Creating 010, als onderdeel van het iffr gescreend, en toonde het Boerhaave Museum in Leiden de videoinstallatie ‘Shock Head Soul’, als resultaat van Pummell’s onderzoek naar nieuwe vormen van tekenen en medischwetenschappelijke visualisatie.

Voor het filmproject ‘The Sound We See Rotterdam’ nodigden wij Paolo Davanzo en Lisa Marr van Echo Park Film Center, Los Angeles als gastonderzoekers uit om met een cultureel diverse groep jongeren uit de Rotterdamse binnenstad een artistieke documentaire te maken over Rotterdam op 16mm zwartwit bioscoopfilm in de avant-garde filmtraditie van Dziga Vertov, Walter Ruttmann en Joris Ivens. Bachelor- en masterstudenten van de wdka waren bij dit project betrokken als coaches van de jongeren. Het project begon in februari 2012 en werd afgesloten met de vertoning van de film in mei 2012. De doelen van ons project waren:

  • in de praktijk laten zien dat we moderne manieren van co-creatie ook op filmproductie en audiovisuele media kunnen toepassen. De kunstenaar is niet meer de maker maar coach bij het tot stand komen van een product;
  • studenten van de wdka en het Piet Zwart Institute laten zien dat ze niet meer in de oude kaders van het artistieke maken hoeven te denken;
  • onze Amerikaanse gasten lieten de Nederlandse cultuurinstellingen zien hoe ze meer participatief en voor de hele samenleving kunnen werken;
  • aan de hand van dit voorbeeld vanuit de praktijk en ervaring in de vs, kunstenaars laten zien hoe het opzetten van een professionele kunstpraktijk ook buiten het gesubsidieerde kunstsysteem mogelijk is;
  • een verband creëren tussen de ‘blanke’ cultuur- en mediawereld en de ‘zwarte’ Rotterdamse bevolking.

The Sound We See werd georganiseerd en geproduceerd in samenwerking met Stichting worm, Digital Playground, Cultuurscouts Centrum, Sonor Opbouwwerk, Willem de Kooning Academie en rair (Rotterdam Artists in Residence). Dankzij het professionalisme van de Amerikaanse kunstenaars was ons project succesvol en leidde het tot een enthousiaste teamdynamiek en een artistiek geslaagd product.

Medewerker

Betrokken bij dit project