Menu Zoeken English

Cultural Diversity

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

De culturele diversiteit van Rotterdam wordt door het lectoraat Cultural Diversity gezien als ‘asset’ en ‘motor’ van innovatie en emancipatie. Juist hier ontstaan nieuwe trends binnen jeugd- en populaire cultuur die vragen om een herijking van kunst en cultuur en een verbinding met zowel de wijk- als de wereldcultuur. De publieke ruimte wordt gezien als de plek bij uitstek waar mensen met sterk uiteenlopende achtergronden elkaar tegenkomen en waar contact ontstaat.

Highlights 2013

Lector Hugo Bongers stak opnieuw veel tijd in de ontwikkelingen op Rotterdam-Zuid. Culturele activiteiten die eerder plaatsvonden onder de vlag van het Pact op Zuid werden nu verzelfstandigd binnen de Stichting Zuidzijde. De lector schreef daarvoor een ‘ideologische’ uitgangspuntennotitie ‘Schwung op Zuid’ en droeg bij aan het Actieplan Cultuur op Zuid. Hij werd voorzitter van de Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap die in de Creative Factory de ‘businezzclub’ onderhield, een organisatie die jonge ondernemers coacht om een succesvol bedrijf op poten te zetten. In het verlengde daarvan adviseerde hij culturele organisaties op Zuid, zoals o.a. het kunstenaarsinitiatief RAAF en de cultuurwerkplaatsen Carnisse.

De lector startte een onderzoek naar het functioneren van netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam. Waarom vormen zij netwerken en welke meerwaarde leveren deze aan de deelnemende kunstenaars en vormgevers? Hoe verhouden deze netwerken zich tot processen van integrale gebiedsontwikkeling in de stad? En wat kunnen we hierover doorgeven aan studenten in de bachelorsfase?

Rotterdam, inmiddels een one paper city, ontbeert goede media die ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en de creatieve klasse volgen. Tezamen met enkele anderen werd het tijdschrift Puntkomma in het leven geroepen dat de komende jaren de ontwikkelingen kritisch-opbouwend zal blijven volgen.

De nieuwe lector Cultural Diversity, Nana Adusei-Poku, is in het afgelopen jaar begonnen met het ontwerpen van een Thematic Project over Chrono-Politics – oftewel de impact van het verstrijken van tijd op verandering en politieke besluitvorming – op het Piet Zwart Institute (de masteropleidingen van de WdKA). Ook begeleidde zij diverse WdKA (master)studenten persoonlijk in hun afstudeerjaar.

Hiernaast is zij begonnen met het opzetten van een onderzoek naar culturele diversiteit binnen het kunstonderwijs, een lezingenserie, en docenten-scholing over dit onderwerp.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
Representatie en identificatie, maar ook versplintering van identiteiten

Representatie en identificatie, maar ook versplintering van identiteiten

Deze publicatie bevat een overvloed aan gedachten over de relatie tussen beeldende kunst en culturele diversiteit. In de gesprekken die auteur Harriet Duurvoort voerde met een keur aan professionals uit de wereld van de beeldende kunst, nationaal en internationaal, komen uiteenlopende opvattingen naar voren.

De Plaats van de Creative Factory in Rotterdam en de samenwerking met Hogeschool Rotterdam

De Plaats van de Creative Factory in Rotterdam en de samenwerking met Hogeschool Rotterdam

Het bij elkaar brengen van verschillende ondernemers in één pand is niet nieuw in Rotterdam. De wederopbouwperiode wordt juist gekenmerkt door de bouw van grootschalige panden waarin veel verschillende ondernemers onderdak vinden, noodzakelijk nadat het bombardement een groot aantal werkplekken in het stadscentrum heeft vernietigd.

Culturele Diversiteit. Kunst, creativiteit en ondernemerschap in Rotterdam.

Culturele Diversiteit. Kunst, creativiteit en ondernemerschap in Rotterdam.

Lector Hugo Bongers begon zijn lectoraat officieel met deze in de Creative Factory gehouden openbare les, waarbij zowel Hogeschoolbestuurders en -medewerkers, als mensen uit ons netwerk aanwezig waren. Wij hadden er voor gekozen het beeldmateriaal in het boekje door ons netwerk te laten aanleveren.

Netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam

Netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam

We doen onderzoek naar het functioneren van netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam. Waarom vormen zij netwerken en welke meerwaarde hebben deze netwerken voor de deelnemende kunstenaars en vormgevers? Welke aspecten hiervan zijn van belang om mee te nemen in het onderwijs aan WdKA-studenten in de bachelorfase?

Ondersteuning creatieve industrie in Rotterdam-Zuid en -Noord

Ondersteuning creatieve industrie in Rotterdam-Zuid en -Noord

Diverse onderzoeksactiviteiten over en begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen op het gebied van de lokale creatieve economie, en begeleiding van coachingstrajecten voor jonge ondernemers.

Vrijetijdsmanagement Minor kunst en cultuur

Vrijetijdsmanagement Minor kunst en cultuur

De studenten vervaardigden collectief een magazine met interviews en afbeeldingen van jonge en gevestigde kunstenaars, en organiseerden de feestelijke presentatie van het magazine als evenement.

Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam

Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam

Wij nodigden Mark Terkessidis uit als gastlector voor de periode oktober 2011-maart 2012. Ons doel was een kritische evaluatie van zijn hand, over de omgang met culturele diversiteit in de culturele sector van Rotterdam, over de verbinding van onze onderzoekslijn met het internationale discours op dit terrein, en over het vergroten van ons netwerk op het gebied van culturele diversiteit.

E-Book - The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam

E-Book - The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam

Op verzoek van course director Alex Suaréz hield lector Hugo Bongers in oktober 2011 een lezing over het publieke domein in Rotterdam voor de, merendeels buitenlandse, studenten van de masteropleiding Interior Architecture.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen