Menu English

Ondersteuning creatieve industrie in Rotterdam-Zuid en -Noord

Broedplaatsen, huisvesting en coaching van creatieve ondernemers
Publicatiedatum: 14 augustus 2015

Diverse onderzoeksactiviteiten over en begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen op het gebied van de lokale creatieve economie, en begeleiding van coachingstrajecten voor jonge ondernemers.

Cultural Diversity is betrokken bij verschillende actuele ontwikkelingen in Rotterdam die passen in het kader van ‘broedplaatsenbeleid’. Lector Hugo Bongers deed samen met collega-onderzoeker Eva Visser onderzoek naar de totstandkoming en het functioneren van de Creative Factory, een verzamelgebouw voor creatieve ondernemers gevestigd in de voormalige Maassilo bij de Maashaven in Rotterdam. Ook bekeken zij de relatie tussen deze instelling en een van haar partners, de Hogeschool Rotterdam. Over dit onderzoek is het artikel ‘De Creative Factory en de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam: cultuur en economie gaan hand in hand’ verschenen in een publicatie van Hogeschool Rotterdam. Hugo Bongers is toegetreden tot de raad van toezicht van de stichting die vanuit de Creative Factory de zogenaamde Businezzclub organiseert, een coachingstraject voor jonge ondernemers.

Door de Stichting Zuidzijde, die de taken van het vroegere programmateam cultuur van Pact op Zuid (nu Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam- Zuid) heeft overgenomen, werden wij gevraagd de ontwikkelingen rond kunst, cultuur en creatief ondernemerschap op Zuid te blijven volgen. Wij hebben in deze ontwikkelingen een evaluerende rol en fungeren als klankbord voor de professionals uit deze sector die in Zuid bezig zijn. Eenzelfde functie hebben wij in de deelgemeente Noord. Vanuit de deelgemeente en de in dit gebied werkzame woningcorporatie Havensteder zijn wij benaderd met de vraag welke stimulerende maatregelen mogelijk zijn om het creatieve karakter van Noord te versterken. Wij hebben daartoe contact met diverse organisaties die in Noord actief zijn, zoals Powerboat en Artinfuse, met de stedelijke organisatie Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam en andere partijen. Op dit moment concentreert het onderzoek zich op de mogelijkheden die enkele panden in de Zomerhofstraat in de Agniesebuurt bieden voor de verdere ontwikkeling van de creatieve industrie in de wijk. Veel stimuleringsmaatregelen voor cultuur en economie worden tegenwoordig op wijk- en buurtniveau georganiseerd, omdat overheden en vastgoedbeheerders graag ‘gebiedsgericht’ werken. Vanuit de doelstelling van het verbeteren van de beroepsmogelijkheden van creatieve ondernemers, is het voor Creating 010 van belang te onderzoeken hoe zo goed mogelijk bij deze aanpak kan worden aangesloten. Voor verschillende creatieve beroepsbeoefenaars is het buurt- en wijkniveau het eerste niveau waarop zij opdrachten binnen kunnen halen. Het is voor ons van belang te weten hoe dat niveau is georganiseerd, welke spelregels er gelden, welke tendensen er zijn en hoe de kunstenaars en vormgevers daarbij aansluiting kunnen vinden. Wij houden de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij om deze kennis terug te kunnen koppelen naar het (bachelor)onderwijs voor kunstenaars en vormgevers. Met name het onderwijs in het sociale domein van de Willem de Kooning Academie, zoals gedefinieerd door de nieuwe directie, is gebaat met kennis van wijkgerichte ontwikkelingen op het terrein van de creatieve economie.

Meer informatie

  • Bongers, H & Visser, E, 2012, ‘De Creative Factory en de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam: cultuur en economie gaan hand in hand’, in: Rdam Zuid. HR & CF, Rotterdam University Press, 2012, p. 57-62
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen