Menu English

E-Book - The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam

Lezing over het publieke domein

Publicatiedatum: 14 augustus 2015

Op verzoek van course director Alex Suaréz hield lector Hugo Bongers in oktober 2011 een lezing over het publieke domein in Rotterdam voor de, merendeels buitenlandse, studenten van de masteropleiding Interior Architecture.

Het doel van de lezing was de studenten zich de stad Rotterdam ‘eigen’ te doen maken. Door het succes van de lezing besloten we de tekst door een oud-student van de wdka te laten omwerken tot een e-book.

In zijn lezing over het publieke domein in Rotterdam besteedde lector Hugo Bongers uitgebreid aandacht aan de vooroorlogse situatie in het stadscentrum en aan de keuzes die er, onder invloed van het modernisme, voor de naoorlogse wederopbouw zijn gemaakt. Hij stelde dat de stad hierdoor zijn karakteristieke uiterlijk heeft gekregen, waardoor Rotterdam zich onderscheidt van andere Nederlandse steden. De strikte functiescheiding van het modernisme heeft er echter ook voor gezorgd dat het centrum kil en ongezellig werd, en dat er op straatniveau niets meer te beleven was. Bovendien werd de binnenstad nauwelijks meer bewoond, waardoor de sfeer ‘s avonds onaangenaam was. De laatste decennia worden de scherpste kantjes van de modernistische stedenbouw verzacht en wordt de binnenstad bovendien verdicht en in toenemende mate bewoond. Hugo Bongers illustreerde het belang van een flexibel in te vullen (semi)publieke ruimte aan de hand van het voorbeeld van het Schouwburgplein, dat gedurende de dag en nacht verschillend en door zeer uiteenlopende groepen wordt gebruikt.

Hugo Bongers vertelde ook over het verzet tegen de sloop van verwaarloosde vooroorlogse wijken in de jaren 1970 en de renovatiegolf die het gevolg van dit volksverzet was. Ook ging hij in op het ‘verkleuren’ van de bewoning en het straatbeeld in veel Rotterdamse wijken, als gevolg van onder meer arbeidsimmigratie en dekolonisatie. Ook de toegenomen aandacht voor de wijkeconomie werd door hem geduid. Naderhand hebben Hugo Bongers en Eva Visser met de studenten een uitgebreide wandeltocht door de (binnen)stad gemaakt om de besproken locaties in hun context te tonen.

Vervolgens besloten we de tekst verder uit te breiden en te publiceren, zodat veel meer buitenlandse studenten deze zouden kunnen lezen en gebruiken om wegwijs te geraken in de stad. We besloten niet te kiezen voor een papieren uitgave, omdat het kenniscentrum veel aandacht aan elektronisch publiceren besteedt, en ook omdat het bereik sterk vergroot wordt met een e-book.

Bovendien is het gemakkelijk tekst en beeld aan te passen en uit te breiden, iets wat we zeker van plan zijn. Voor het vormgeven van het e-book hebben we Megan Hoogenboom benaderd, een oudstudente van de wdka en het Piet Zwart Institute. Zij heeft met het kenniscentrum samengewerkt tijdens het e-publishing project Boek uit de Band. Megan heeft voor een uitgesproken, ‘stoere’ vormgeving gekozen die goed aansluit bij de thematiek van de publicatie. Het e-book is rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, zoals archiefmateriaal en veel nieuwe foto’s. Omdat (nog) niet iedereen een e-bookreader of een iPad heeft, heeft de vormgeefster ook een pdf versie van het e-book gemaakt.

Het e-book was in december 2012 gereed en werd aan de instituutsleiding en de opleidingshoofden van de wdka uitgereikt. Ook werden de international offices van de verschillende instituten van de hr van het bestaan van het e-book op de hoogte gesteld. Onze hoop is dat vele exchange students het e-book met plezier en interesse zullen lezen en bekijken.

Medewerker

Betrokken bij dit project