Menu English

TI-afstudeerbundel

Technische Informatica
Publicatiedatum: 14 augustus 2015

Human-Centered ict droeg bij aan de verbetering van de kwaliteit van afstudeerprojecten van de opleiding Technische Informatica (TI) door het verduidelijken van de eisen aan goed toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld het maken van een goede probleemstelling, het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode en het schrijven van een boeiende eindscriptie.

De formele kant van het beoordelen van afstudeerscripties is onder de loep genomen en vastgelegd in een beoordelingsmethodiek en bijbehorende cijfermethode. Zo wordt een van de lectoren geraadpleegd alvorens het cijfer 9 of hoger kan worden toegekend. Studenten die tijdens het afstuderen op wetenschappelijk niveau willen werken, worden doorverwezen naar het lectoraat. Sommige afstudeerstudenten worden door een van de lectoren persoonlijk begeleid.

Sinds 2011 worden de ti-docenten en studenten actief en eenduidig geïnstrueerd bij het opstellen van een afstudeeropdracht. Deze instructies over hoe een afstudeermandaat of – verslag geschreven dient te worden zijn online beschikbaar, en zijn ingebed in de module cmibsk08 (onderzoek). In het afgelopen jaar zijn de volgende modules tot stand gekomen: tironz01 (inleiding onderzoek methodiek), tironz02 (kritische literatuurstudie), tironz03 (opstellen van het mandaat), tironz04 (verslag schrijven) en tirafs01 (afstuderen ti). Het lectoraat heeft bij het opstellen van deze instructies de ti-docenten geadviseerd en heeft de modulewijzers tironz01 en tironz02 ontwikkeld.

Voorbeelden van gehanteerde instructies

  • Het passen van de gekozen probleemstelling bij zowel de student als de opdrachtgever.
  • Het schrijven van een heldere probleemstelling met een duidelijke maatschappelijke relevantie, zodat de student een bredere visie ontwikkelt.
  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de relevante literatuur.
  • Het analyseren van het gekozen probleem door een geschikte onderzoeksmethode.
  • Het schrijven van een heldere scriptie.
  • Het lectoraat werkt ook mee aan het opstellen en redigeren van de afstudeerbundels ti, en de lectoren maken deel uit van de redactie van de ti-afstudeerbundel.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen