Menu
  English
  Toon:

  Met praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we inzichten en praktische toolboxen die het aanpassingsvermogen van het mkb versterken. We focussen hierbij op het verandervermogen van bedrijven om technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar duurzame concurrentiekracht. Het fundament van onze onderzoeksagenda zijn vragen over (strategisch) leiderschap, digitalisering, circulaire- & betekeniseconomie.

  Onderzoeksagenda

  Betekeniseconomie

  Projecten over alternatieven voor de klassieke economie

  De wereldeconomie is in de afgelopen veertig jaar verdrievoudigd en we zijn welvarender dan ooit. Maar dit ging ten koste van ecologische en sociale waarden. Bedrijven worden steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor de ethische consequenties van hun producten en diensten. Het klassieke economische paradigma van het maximaliseren van financiële winst is niet langer toereikend als handelingskader. Hoe geef je minder groei in de praktijk vorm? Welke bijdrage kunnen ondernemingen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Gezocht wordt naar meervoudige waardencreatie, waar welvaart, welzijn en welbevinden in samenhang wordt ontwikkeld en betekenis wordt gegenereerd.

  Circulaire economie

  Projecten over bewust en verantwoord ondernemen

  Wereldwijde toename van consumptie leidt tot schaarste aan grondstoffen en grote hoeveelheden afval. Slimmer omgaan met materialen is economisch en ecologisch noodzakelijk. Circulariteit krijgt daarom steeds meer aandacht: hoe zijn producten en materialen te hergebruiken, hoe kan consumptie worden afgeremd, hoe kunnen goederen worden gecombineerd met diensten? Zeker voor kleinere ondernemingen is deze transitie een uitdaging. Het vraagt om het toepassen van systeemdenken en het ontwikkelen van nieuwe concepten op het gebied van onder andere ketensamenwerking, business modellen, prijsberekening en financiering.

  Digitale economie

  Projecten over nieuwe digitale technologieën en datavaardigheden

  Exponentiële digitale technologieën openen geweldige nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Big data en kunstmatige intelligentie bieden inzicht in klantgedrag en maakt duurzame en innovatieve business proposities mogelijk. Data helpt bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te versnellen, binnen en tussen bedrijven. Maar digitale ontwikkelingen veranderen concurrentieverhoudingen en markten ingrijpend en kan bestaande spelers bedreigen. Bovendien brengt digitalisering ethische vraagstukken met zich mee. Hoe kan het mkb nieuwe technologieën benutten en data beter verwaarden? Het nieuwe kennis en kunde.

  Leiderschap

  Projecten over ondernemerschap, management en leiderschap

  Richting geven aan verandering vraagt strategisch leiderschap. Organisaties en managers zijn soms gevangen in de waan van de dag en hun dominante logica. De combinatie van exploitatie (het werk van vandaag) en exploratie (het werk aan morgen) is niet in balans. Dat geldt vaak voor bedrijven in het mkb. Een effectieve leider durft te kiezen voor het creëren van de toekomst, in plaats van te reageren op wat er op zijn of haar bedrijf afkomt. Bovendien gaat het niet meer om top-down management, maar om leiderschap in participatieve verbanden. Hoe kunnen leiders ruimte geven aan hun medewerkers en samen met klanten en anderen werken aan vernieuwing en impact?

  Onderzoeksprojecten Circulair

  Onderzoeksprojecten Betekeniseconomie

  Onderzoeksprojecten Digitaal

  Onderzoeksprojecten Leiderschap