Menu English

SPRONG Living Ecosystem

Wereldwijd staan we voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Biobased materialen zijn belangrijk voor het realiseren van die transitie. De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar de technologie rondom biobased materialen, maar succesvolle businesscases zijn schaars.

Over het project

Projectbeschrijving

Wereldwijd staan we voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Biobased materialen zijn belangrijk voor het realiseren van die transitie. De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar de technologie rondom biobased materialen, maar succesvolle businesscases zijn schaars. Om de transitie naar biobased materialen te stimuleren is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk. Een succesvolle transitie naar een meer duurzame, circulaire economie vraagt om een benadering die disciplines en domeingrenzen overstijgt. In het 8-jarige programma 'Living Ecosystem' werken Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences en verschillende consortiumpartners samen op het terrein van van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics. Het programma kan van start dankzij een SPRONG-subsidie. Het doel van het Living Ecosystem-programma is om impact te creëren in twee dimensies:

 1. Versnellen van de tranisitie naar materialen gemaakt van biobased, regeneratieve hulpbronnen.
 2. Creëren van een onderzoekssamenwerking in bio-circulaire materiaalinnovatie die zich zal ontwikkelen tot een hoogwaardig (inter)nationaal erkend, bio-circulair onderzoekscluster.

Projectaanpak

De realisatie wordt beoogd langs vier programmalijnen:

Lijn A: Afstemming van doelen regionaal onderzoek met de transitie naar bio-circulaire materialen Afstemming van onderzoeksacties en middelen in lijn met de regionale behoeften, leidend tot articulatie van onderzoeksfocus op strategisch niveau.

Lijn B: Kwaliteitsverbetering door betere onderzoeksondersteunende infrastructuur en systemen Onderzoekskwaliteit en -volume verbeteren door gedeelde knowhow in onderzoeksondersteunende processen (gegevensbeheer, communicatie, kwaliteitsborging, ondersteuning en training bij projectontwikkeling, professionalisering van human resource-strategieën)

Lijn C: Efficiënt en gericht gebruik van regionale onderzoeks- en innovatiefaciliteiten Het ontwikkelen van gecoördineerde actieplannen die leiden tot minder dubbel werk en meer gerichte activiteiten. Het doel is om de bestaande infrastructuren te versterken en te activeren in plaats van nieuwe voorzieningen te creëren.

Lijn D: Doelgroepbetrokkenheid en interactie Interactieve en participatieve platforms, waaronder virtuele middelen en acties op fysieke locaties, zullen worden gebruikt om een ​​breed scala aan belanghebbenden (studenten, burgers, industrie, autoriteiten, innovatieclusters enz.) erbij te betrekken.

Verbinding onderwijs

Met de SPRONG groep beogen we een boost te geven aan praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is per definitie een samenspel tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. De ambitie is om een groot aantal multi-disciplinaire, praktijkgerichte onderzoeksprojecten in de regio Zuid-West Nederland met betrokken partners uit te voeren, die bij gaan dragen aan de transitie naar een biobased en circulaire samenleving. Nauwe samenwerking tussen lectoren, docent-onderzoekers, studenten, bedrijven en overige stakeholders is van groot belang voor het succes van het praktijkgerichte onderzoek en het succesvol innoveren in de regio.

(Beoogde) resultaten

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Iedere SPRONG-groep krijgt 1 miljoen euro voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens een miljoen voor weer vier jaar. Met SPRONG doet Regieorgaan SIA een grote investering in de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Samenwerkingen

 • Partners van 'Living Ecosystem' zijn naast de 3 hogescholen,
 • De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant,
 • Circular Biobased Delta,
 • Gemeente Bergen op Zoom,
 • Impuls Zeeland,
 • Braventure,
 • Port of Moerdijk,
 • Greenport West Holland,
 • BioscienZ,
 • Rodenburg Biopolymers,
 • Gova Varta en
 • Waterschap Brabantse Delta.

Projectfeiten

  Looptijd: 2022 - 2025

 Financiering: NWO-SIA

 Lectoraat: Dr. Koen Dittrich Circulaire Economie

 Thema: Circulaire Economie

Actueel

Onderzoek updates & highlights

“Ook voor de Rotterdamse regio, de haven en industrie is de transitie naar biobased materialen van bijzonder belang, omdat we daarmee de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen kunnen reduceren. Wat mij betreft is dat een essentieel onderdeel van de weg naar een duurzame havenstad en het opleiden van de professionals die we daarvoor nodig hebben.”

Marcel den Hollander Lector Circulaire Maakindustrie bij Hogeschool Rotterdam

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen