Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam helpt duurzaam bedrijventerrein

  20 september 2018

  Op vrijdag 14 september is de Duurzaam Innovatieve Mobiliteits Energie HUB Nissewaard onthuld. Ondernemers, overheid en onderwijs gaan vanuit dit gezamenlijke project bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal maken. Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage door het in kaart brengen van de afvalstromen.

  Het bedrijventerrein kent al vele energieprojecten. Met de DIME HUB wordt nu de volgende logische stap gezet: het gehele bedrijventerrein energie laten opwekken, opslaan én benutten. Overheid (gemeente Nissewaard, provincie Zuid-Holland, TNO, DCMR), ondernemers (Enerless, IBDL, Dekker Elektro) en onderwijs (Zadkine, Hogeschool Rotterdam) hebben de handen ineen geslagen om dit doel te bereiken op Halfweg-Molenwatering.

  Koen Dittrich, lector Circulaire Economie van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam heeft de samenwerking met de DIME HUB bekrachtigd. Hogeschool Rotterdam Business School-docent Karlo Heijnen van het fieldlab Circulaire Economie begeleidt het eerste project binnen deze samenwerking en zorgt daardoor voor de verbinding met het onderwijs. Het richt zich op het in kaart brengen en stroomlijnen van de afvalstromen van het bedrijventerrein en het zoeken naar alternatieve toepassingen voor het hergebruik van dit afval ten behoeve van de bedrijven in Nissewaard. Op deze manier levert de hogeschool een bijdrage aan de doelstelling van DIME HUB om een energiepositief en CO2 neutraal bedrijvenpark te worden.

  Project DIME HUB
  De DIME HUB is een project dat is ontstaan vanuit het Huis van Morgen een lokaal platform dat zich richt op het realiseren van sociaal-economische winst voor Nissewaard. In het Huis van Morgen werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samen in het delen van kennis, ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten en het verspreiden van inspiratie.