Menu English

Skills4Skills

De medewerker als grootste kapitaal in de mkb-maakindustrie

In Skills4Skills gaan de Koninklijke Metaalunie, de vakbonden FNV, CNV en De Unie, en aanpalende organisaties aan de slag om de mkb-maakindustrie te helpen bij de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt. Panteia en de Hogeschool Rotterdam toetsen of de interventies die zij daarbij toepassen een skillsgerichte arbeidsmarkt dichterbij brengt.

Over het project

Projectbeschrijving

De sector mkb-maakindustrie is in beweging. Er is een toename van digitalisering, complexe productie, integratie van productieketens, en toenemende beschikbaarheid van nieuwe technologieën. Ook vinden er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld rondom leven lang ontwikkelen, arbo-wetgeving en de energietransitie.

Deze vele veranderingen vereisen een dynamisch en duurzaam inzetbaar bestand aan werkenden. Investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) en een leven lang ontwikkelen (LLO) onder werkenden is noodzakelijk voor het mkb-metaal.

Om DI en LLO in de mkb-maakindustrie te stimuleren, hebben de sociale partners en aanpalende organisaties in de afgelopen jaren een groot aantal methodieken, interventies en werkwijzen ontwikkeld. Desondanks blijft het gebruik hiervan achter. Er lijkt een kloof aanwezig tussen de middelen die worden ontwikkeld en de werkwijzen van praktijk.

In Skills4Skills gaan Koninklijke Metaalunie, PKM, OOM, FNV, CNV en De Unie een aantal interventies toepassen in pilotprojecten in de mkb-maakindustrie. Parallel hieraan voeren onderzoeksbureau Panteia en Hogeschool Rotterdam wetenschappelijk onderzoek uit met als doel om de mate van succes van deze pilotprojecten te evalueren en de succesfactoren in kaart te brengen. Dit moet duidelijk maken wat er nodig is om een skillsgerichte arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Projectaanpak

Realistische evaluatie vormt de basis van het onderzoek, oftewel: wat werkt, in hoeverre, voor wie, onder welke omstandigheden? Panteia en Hogeschool Rotterdam voeren daarvoor grootschalig kwalitatief onderzoek waarbij zij jaarlijks case studies uitvoeren bij 30 bedrijven in de mkb-maakindustrie.  De onderzoekers spiegelen hun bevindingen met de interventiehouders, die de toegepaste interventies zo jaarlijks kunnen bijstellen voor een nog groter effect. Het onderzoek brengt een skillsgerichte arbeidsmarkt zo steeds weer een stapje dichterbij.

Verbinding onderwijs

N.V.T.

(Beoogde) resultaten

Op microschaal brengt het onderzoek van Panteia en Hogeschool Rotterdam in beeld hoe de skills-interventies in de mkb-maakindustrie in de praktijk uitpakken. Waar wordt de transitie naar een skillsgerichte daadwerkelijk gemaakt? En: waar niet?

Op macroschaal laat het onderzoek zien hoe de interventies uit het Skills4Skills-project met elkaar samenhangen. Waar sluiten zij op elkaar aan, en waar niet? Met als belangrijkste vraag: hoe kan de aansluiting tussen deze interventies verbeterd worden zodat de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt versneld wordt?

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 2023 - 2026

 Financiering: Expeditieregeling, Ministerie van SZW

 Lectoraat: 

 Thema: Leiderschap

Actueel

Onderzoek updates & highlights

“We zien het als een stevige ondersteuning voor onze sector bij de transitie naar de skillsgerichte arbeidsmarkt en het vinden en behouden van voldoende goed technisch opgeleid personeel. Alleen zo kunnen we inzetten op meer draagvlak en scherpere en bredere toepassing in onze sector. En ook voor SZW is er een belang. Dat krijgt meer inzicht op de arbeidsmarkt in wat werkt en wat niet voor onze sector.”

Anne Marie Heij Beleidssecretaris onderwijs, Koninklijke Metaalunie

Medewerkers

betrokken bij dit project