Menu
  English

  Circulaire ziekenhuizen

  Evidence-based Strategies to create Circular Hospitals: Applying the 10-Rs framework to healthcare (ESCH-R). 

  Ziekenhuizen produceren een grote hoeveelheid afval, vaak veroorzaakt door wegwerpartikelen die worden gebruikt om de hygiëne te waarborgen. Hoe kunnen ziekenhuizen minder van deze producten gebruiken en de transitie naar circulariteit maken? Het kenniscentrum Business Innovation is samen met Kenniscentrum Zorginnovatie onderdeel van een indrukwekkend consortium - bestaande uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties – dat deze vraag gaat beantwoorden. Het onderzoeksteam gaat strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-voetafdruk in Nederland en produceert veel afval. Mede met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 worden initiatieven genomen om de zorg duurzamer te maken. Hogeschool Rotterdam neemt deel aan het project ESCH-R om relevante kennis te ontwikkelen en studenten mee te nemen in de thematiek van verduurzaming in de zorgsector. Het ESCH-R-project biedt de komende vijf jaar kansen aan veel bachelor- en masterstudenten, promovendi en post docs om bij te dragen. 

  Projectaanpak

  Kenniscentrum Business Innovation draagt bij aan dit project met een living lab in het Erasmus MC. In dit living lab gaan studenten vanuit verschillende opleidingen samen met medewerkers van het ziekenhuis en experts werken aan het analyseren van de afvalproblematiek en het ontwikkelen van oplossingen. Het betreft praktijkgericht onderzoek: direct op de werkvloer en toepassingsgericht. Het living lab wordt begeleid door lectoren en onderzoekers, zodat de kennisontwikkeling goed kan worden gevolgd en er generieke inzichten kunnen worden beschreven. Het living lab werkt nauw samen met een vergelijkbaar living lab in het UMC Utrecht. 

  Verbinding onderwijs

  Studenten uit verschillende opleidingen kunnen in hun minor of afstudeerproject deelnemen aan het living lab. Er zullen tijdens het project verschillende webinars gegeven worden en gastlessen worden verzorgd.

  Beoogde resultaten

  We richten ons op praktische inzichten hoe circulariteit een vanzelfsprekendheid kan worden in het ziekenhuis. Resultaten zullen uiteenlopen van cases en tools, sommigen met een technische, design en zorginhoudelijke scope en anderen meer gericht op gedrag, financiën en organisatie. 

  Samenwerkingen

  Erasmus MC, UMCU, LUMC, TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen Universiteit & Research, Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Hogeschool Rotterdam, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Leiden en RIVM. 

  Bedrijven: BV Rubberfabriek Wittenburg, Sabic, PreZero, Philips, Medtronic en DORC 

  Strategisch advies en ondersteuning: NEVI, Gupta Strategists, ORTEC 

  Wetenschappelijke verenigingen/organisaties: NFU, Gyna Goes Green, De Groene OK en De Groene IC. 

  Vanuit de stad Rotterdam: Klimaattafel Gezondheidszorg 

  Diverse organisaties met expertise in circulariteit: Medical Delta, MVO Nederland, BlueCity en Milieu Platform Zorg.

  Projectfeiten

  Looptijd: 2023 - 2028

  Financiering: Het project ontvangt financiering (5,3 miljoen euro) in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). 

  Lectoraat: Strategisch leiderschap 

  Thema: Circular economy 

  “We willen het ziekenhuispersoneel niet nog meer belasten als het om duurzaamheid gaat. Daarom onderzoeken we hoe we minder wegwerpartikelen kunnen gebruiken en hoe we deze beter kunnen hergebruiken. Dat klinkt heel logisch, maar in de zorg is dat best een ingewikkeld verhaal. Er gelden strikte hygiënemaatregelen, waardoor je producten niet zomaar nog een keer kunt gebruiken. Daarnaast zijn we afhankelijk van heel veel actoren om ervoor te zorgen dat dit beter gaat; van de inkoopafdeling tot de afvalverwerker. Daarom is het zo mooi dat alle benodigde partijen zijn aangesloten bij dit project. Dat maakt het kansrijk.”

  Elke Slagt - Tichelman

  Actueel

  Onderzoek updates & highlights

  Medewerkers

  betrokken bij dit project