Menu English

Projecten over alternatieven voor het neoklassieke paradigma

Rotterdam Impact Methode

Rotterdam laat tegelijkertijd zowel een groei in welvaart als een groei in armoede zien. Doel van het project is om tot een visie te komen hoe actoren meer impact kunnen maken om armoede gezamenlijk te helpen bestrijden.

Over het project

Projectbeschrijving

Rotterdam laat tegelijkertijd zowel een groei in welvaart als een groei in armoede zien. Ondanks aanwezigheid van publieke en private investeringen in sociaaleconomische initiatieven en ondanks welwillendheid van betrokken actoren (gemeente, bedrijven, burgers) neemt de armoede in de stad Rotterdam verder toe.

Het ontbreekt aan inzicht in de dynamiek van het huidige ecosysteem en aan inzicht wat nodig is om gezamenlijk tot meer impact te komen. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de werking van het ecosysteem en een visie te geven hoe dit ecosysteem tot meer impact kan komen om het armoedevraagstuk gezamenlijk te helpen bestrijden.

Wat zijn de eerste stappen daartoe en wat is daarvoor nodig?

Projectaanpak

Het project bestaat uit een paar fasen waar al explorerend inzichten worden opgedaan:

Fase 1 betreft drie homogene focusgroepen met als doel de verschillende perspectieven van actoren (gemeente, bedrijven, burgers) te inventariseren

Fase 2 betreft analyse en validatie van opgedane inzichten met als doel te komen tot een hypothese van de nieuwe denkrichting

Fase 3 betreft meerdere interviews met Rotterdamse ondernemers  met als doel te inventariseren wanneer en onder welke voorwaarden zij meer aan meervoudige waardecreatie kunnen doen

Fase 4 betreft analyse en validatie van opgedane inzichten met als doel te komen tot een heterogene focusgroep waarin in co-creatie een gedeelde visie tot stand komt

Verbinding onderwijs

(Beoogde) resultaten

Beoogd resultaat van dit project is een gedragen visie hoe het lokale ecosysteem van gemeente, bedrijven en burgers tot meer impact kan komen om armoede te helpen bestrijden.

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 1 oktober 2021-1 juli 2022

 Lectoraat: Betekeniseconomie Drs. Kees Klomp

 Thema: Betekeniseconomie

''Een mens kan niet zonder betekenis zijn.''

Drs. Kees Klomp Lector Betekeniseconomie

Video's

Medewerkers

betrokken bij dit project