Menu Zoeken English

Dr. Mieke Cardol

Lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie

Mieke Cardol is sinds 2012 lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Voor haar staat diversiteit in participatie centraal. Als iedereen het recht heeft om in onze samenleving mee te doen, hoe komt het dan dat niet iedereen zich erbij voelt horen? En nog belangrijker: wat gaan we hier aan doen? Mieke Cardol begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie.

Publicatie(s)

Van Dr. Mieke Cardol

Wat is goed wonen voor jou - wordcloud

Disability Studies in de Lage Landen

Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers.

Disability studies en participatie

een pleidooi voor diversiteit

Beyond disability

assessing participation and autonomy in medical rehabilitation

Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

Stemmen met een verstandelijke beperking nog niet vanzelfsprekend

Factsheet

Active involvement of people with intellectual disabilities in health research – A structured literature review

Exploring academics’ views on designs, methods, characteristics and outcomes of inclusive health research with people with intellectual disabilities: a modified Delphi study

People with activity limitations’ perceptions of their health condition and their relationships with social participation and experienced autonomy

Do existing occupational therapy guidelines fit today's practise?

A consensus statement on how to conduct inclusive health research

Ervaringskennis als opstap naar veerkracht: pijnrevalidatie

Citizenship according to the UNCRPD and in practice: a plea for a broader view

Flexibel examineren in het hoger onderwijs

Supporting young adults on the autism spectrum towards independence: Lessons from the Netherlands

Implicaties voor het onderwijs

Hbo-studenten gezondheidszorg ontmoeten mensen met een verstandelijke beperking

Lespakket Meer dan handig

een andere kijk op de rol van hulpmiddelen in het leven van gebruikers

Eigen regie in beeld gebracht

Nieuwe beroepscompetentie ‘ondersteunen en versterken’ in beeld

Ervaring van de patiënt is een voetnoot in de zorg

Positieve gezondheid kritisch beschouwd

Niet nieuw, onduidelijk, misleidend en niet zonder risico

Reflectie op mijn pad

Autisme en wonen: literatuur overzicht

Ruimte voor regie met Mijn Pad, een nieuwe tool die jongeren een stem geeft

Ruimte voor regie met mijn pad : een nieuwe tool die jongeren een stem geeft

Roffa’s Labyrint

Op weg naar een integrale methodiek voor meiden in de JeugdzorgPlus met aan seksueel misbruik gerelateerde problematiek

Portrettenboek ‘ Verweven verhalen’

Leven en werken na het ontstaan van blijvende arbeidsrelevante beperkingen

Autisme en wonen

Literatuuroverzicht

Echt luisteren

De waarde van levensverhalen in woord en beeld in de ergotherapie

My Path Towards Living on My Own

Voices of Youth Leaving Dutch Secure Residential Care

Werkboek Mijn Pad

Handleiding Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst: een routeplanner voor jongeren

Geef ze een stem

Mijn Pad: Jongeren aan het stuur op weg naar eigen regie en participatie

Eindrapport Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst : ontwikkeling van een routeplanner voor jongeren in de jeugdzorg

Mijn leven... Mijn toekomst... Mijn pad

Handleiding voor professionals

Ouder worden met een aangeboren aandoening

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.