Ga direct naar de content

Dr. Mieke Cardol

Lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie

Voor lector Mieke Cardol staat diversiteit in participatie centraal. Als iedereen het recht heeft om in onze samenleving mee te doen, hoe komt het dan dat niet iedereen zich erbij voelt horen? En nog belangrijker: wat gaan we hier aan doen?

Het lectoraat doet onderzoek naar wat participatie betekent voor mensen met beperkingen, wat er voor participatie nodig is en hoe de participatiesamenleving in de praktijk uitpakt. 

Het vakgebied Disability Studies maakt het mogelijk deze vragen op een andere manier te bekijken, o.a. vanuit het perspectief van de mensen zelf. Het maatschappelijk belang daarvan is groot, wil werkelijk iedereen de kans krijgen om mee te tellen in de samenleving. 

Studenten van Hogeschool Rotterdam worden in het onderzoek van het lectoraat betrokken en de resultaten dragen bij tot verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs.

Lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Participatie is onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Disability Studies in Nederland. Belangenverenigingen zoals BOSK, Platform EMG. Jeugdzorgorganisaties zoals Horizon en CardeaGemeente Rotterdam, Brede Raad. Zorgorganisaties zoals Pameijer, Revalidatiecentrum RijndamYulius, HeliomarePower Platform Hogeschool Rotterdam. UWV Rotterdam. Universiteit Gent. De Haagse Hogeschool.

Onderwijs

Mieke Cardol geeft les aan verschillende opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg aan Hogeschool Rotterdam. Het gaat hier om opleidingen als Ergotherapie, Logopedie, Fysiotherapie en hbo-Verpleegkunde. Zij begeleidt Honours- en masterstudenten bij het afstuderen, en stagiaires en promovendi. Vanuit het lectoraat is een verdiepende minor opgezet voor vierdejaarsstudenten Ergotherapie (Disability & diversiteit). Bij het lectoraat zijn trainees aangesteld: hogeschooldocenten die onderzoeksvaardigheden leren, en een docent-onderzoeker. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere instituten van Hogeschool Rotterdam, onder andere met het Instituut voor Sociale Opleidingen.

Mieke Cardol begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie. In 2001 promoveerde zij op het proefschrift Autonomy and participation in medical rehabilitation aan de Universiteit van Amsterdam.

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Disability en diversiteit

    In deze verdiepende minor voor Ergotherapiestudenten staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.