Dr. Mieke Cardol

Lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie

Mieke Cardol is sinds 2012 lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Voor haar staat diversiteit in participatie centraal. Als iedereen het recht heeft om in onze samenleving mee te doen, hoe komt het dan dat niet iedereen zich erbij voelt horen? En nog belangrijker: wat gaan we hier aan doen? Mieke Cardol begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie.

Publicatie(s)

Van Dr. Mieke Cardol

Active involvement of people with intellectual disabilities in health research – A structured literature review

Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers.

Stemmen met een verstandelijke beperking nog niet vanzelfsprekend

Factsheet

Disability Studies in de Lage Landen

Exploring academics’ views on designs, methods, characteristics and outcomes of inclusive health research with people with intellectual disabilities: a modified Delphi study

Beyond disability

assessing participation and autonomy in medical rehabilitation

Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

Disability studies en participatie

een pleidooi voor diversiteit

Lespakket Meer dan handig

een andere kijk op de rol van hulpmiddelen in het leven van gebruikers

Positieve gezondheid kritisch beschouwd

Niet nieuw, onduidelijk, misleidend en niet zonder risico

Ervaring van de patiënt is een voetnoot in de zorg

Supporting young adults on the autism spectrum towards independence: Lessons from the Netherlands

Eigen regie in beeld gebracht

Nieuwe beroepscompetentie ‘ondersteunen en versterken’ in beeld

Flexibel examineren in het hoger onderwijs

Implicaties voor het onderwijs

Hbo-studenten gezondheidszorg ontmoeten mensen met een verstandelijke beperking

Autisme en wonen

Literatuuroverzicht

Reflectie op mijn pad

Portrettenboek ‘ Verweven verhalen’

Leven en werken na het ontstaan van blijvende arbeidsrelevante beperkingen

Eindrapport Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst : ontwikkeling van een routeplanner voor jongeren in de jeugdzorg

Ouder worden met een aangeboren aandoening

Handleiding Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst: een routeplanner voor jongeren

Echt luisteren

De waarde van levensverhalen in woord en beeld in de ergotherapie

Geef ze een stem

Mijn Pad: Jongeren aan het stuur op weg naar eigen regie en participatie

My Path Towards Living on My Own

Voices of Youth Leaving Dutch Secure Residential Care

Ruimte voor regie met mijn pad : een nieuwe tool die jongeren een stem geeft

Roffa’s Labyrint

Op weg naar een integrale methodiek voor meiden in de JeugdzorgPlus met aan seksueel misbruik gerelateerde problematiek

Mijn leven... Mijn toekomst... Mijn pad

Handleiding voor professionals

Werkboek Mijn Pad

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.