Menu English

Hoogtepunten 2021

Kenniscentrum Zorginnovatie

Ieder nieuw jaar blikken we vol trots terug op wat we het jaar ervoor hebben bereikt. Ook in 2021 zijn er weer vele mooie resultaten geboekt en projecten gestart. Wij nodigen u van harte uit onze hoogtepunten van 2021 te bekijken waarin wij een dwarsdoorsnede van onze inspanningen laten zien. Scrolt u mee?

 

 

 

''Ik ben zo trots op het feit dat we met elkaar er in slagen om door te gaan, om nieuwe wegen te bewandelen. We hebben ook nu veel resultaten geboekt en impact gehad.''

Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie

2021 was het jaar dat we in lockdown begonnen én eindigden. Het was het jaar waarin innovatie voor Kenniscentrum Zorginnovatie het onderwerp van onderzoek was, en waarbij innovatie ook een belangrijke rol speelde in de manier waarop we onderzoek deden en met elkaar werkten. Door anders te denken en te doen zijn we erin geslaagd om ons onderzoek samen met de praktijk doorgang te laten vinden. Ook hebben we mooie nieuwe projecten kunnen werven, soms gerelateerd aan de gevolgen van COVID-19 zoals werk(hervatting) of sociale participatie. 2021 was ook het jaar dat het kenniscentrum de stempel excellent heeft gekregen bij de externe visitatie. Daar zijn bijzonder trots op!

In 2022 gaan we ons richten op nóg betere verbinding met alle opleidingen die kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken gerelateerd aan gezondheid en zorg. Dit geldt voor bacheloropleidingen, maar zeker ook voor de masteropleidingen. We gaan meer projecten opzetten gericht op zorgtechnologie en duurzaamheid; niet in de laatste plaats gekoppeld aan de instroom en behoud van personeel. Uiteraard is er ook veel aandacht voor gezondheidsbevordering en vraagstukken die horen bij het begrip passende zorg.

We zijn enorm dankbaar voor alle samenwerkingspartners waarmee wij onze onderzoeks- en innovatieprojecten doen. Dank daarvoor! We kijken uit naar nog meer samenwerking!

Afgeronde en nieuwe projecten

Met praktijkgericht onderzoek draagt Kenniscentrum Zorginnovatie bij aan betere zorg en ondersteuning. Dit doen wij in nauwe samenwerking met professionals, cliënten, kennisinstituten en de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie is een hogeschoolbreed thema waarin we in ons onderwijs en met onze projecten een bijdrage leveren aan een goede toepassing van zorgtechnologie. Want zorgtechnologie biedt volgens de hogeschool niet alleen voordelen voor de zorg, maar biedt ook kansen voor interessant onderwijs en een goed toekomstperspectief voor onze studenten.

Onderwijs

Door middel van praktijkgericht onderzoek leiden we studenten op tot beginnende professionals die weten wat er in de praktijk en samenleving speelt.

Bijzondere momenten

Ook in 2021 had het kenniscentrum weer bijzondere hoogtepunten.

Samenwerking in de praktijk

Waar docenten, onderzoekers, studenten, professionals en burgers elkaar vinden.

Community voor (aanstaande) moeders

Mama’s Garden is een community bestaande uit moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg & welzijn. Wij organiseren samen informele bijeenkomsten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen met als doel het vergroten van het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap. Daarnaast is het een interactieve leerwerkplek voor studenten van zowel mbo als hbo met ruimte voor innovatie en experiment.

Bekijk de activiteiten van Mama's Garden

Studenten met verstandelijke beperking als ervaringsdeskundige voor de klas

In STERKplaats Rotterdam kunnen studenten met een verstandelijke beperking zichzelf ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Onder begeleiding van een coach ontwikkelen zij hun vaardigheden en talenten. Zo laten zij zorgprofessionals in opleiding de zorgpraktijk door hun ogen zien.

Binnen dit project gaat Kenniscentrum Zorginnovatie onderzoeken hoe inclusie vorm kan krijgen binnen het onderwijs, wat dit vraagt en wat dit oplevert.

Lees meer over dit initiatief 

Zuid-Hollandse Hogescholen werken aan zorgtechnologische vraagstukken

In de vier living labs van Medical Delta werkt Kenniscentrum Zorginnovatie met andere Zuid-Hollandse hogescholen samen met zorginstellingen en bedrijven. De vier living labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie en zorg dichtbij huis. In de labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen. 

Lees meer over dit initiatief 

Gezonde leefstijl en leefomgeving voor iedereen in de wijk

De Gezonde Wijk is een unieke samenwerking op het gebied van gezonde leefstijl en leefomgeving. Lectoren, docenten en studenten voeren onderzoek uit binnen gezamenlijk projecten. Dit initiatief van de Kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie wordt in co-creatie verder uitgewerkt. Samen met de wijk.

Lees meer over De Gezonde Wijk

Publicaties

Ieder jaar brengt het kenniscentrum vele wetenschappelijke artikelen, projectpublicaties en (hoofdstukken in) boeken uit.

Betere ondersteuning kwetsbare ouderen in de wijk

Bij twinning trekken mensen vanuit verschillende professionele perspectieven samen op. In het project Extended Twinning was het doel een betere ondersteuning van kwetsbare ouderen in de wijk, door zorg en welzijn in de eerste lijn sterker te verbinden. Docenten, studenten, professionals in de wijk én ouderen liepen met elkaar mee en leerden van en met elkaar. Kenniscentrum Zorginnovatie wil zo kwetsbare ouderen in de wijk beter ondersteunen. In een digitaal magazine staan de vele ervaringen en ambities van alle betrokkenen.

Ga naar publicatie

Boek over opgroeien met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud die opgroeien met chronische aandoeningen en/of lichamelijke beperkingen hebben te maken met verschillende uitdagingen tijdens hun transitie naar volwassenheid. Het nieuwe boek ‘Self-Management of Young People with Chronic Conditions – A Strength-Based Approach for Empowerment and Support’ biedt theorieën en praktische aanpakken voor alle zorgprofessionals die werken met deze groep. 

Ga naar publicatie

Artikel over hoe de input van ouders de perinatale audit ten goede komt

Ondanks enige huiver bij zorgverleners is een pilot gestart om te zien of, en hoe ouders een inbreng kunnen hebben in de perinatale audit. Een blik in het wiegje van de pilot: zorgverleners én ouders krijgen meer begrip voor elkaar en dat helpt de samenwerking.

Ga naar publicatie

Evenementen

Het kenniscentrum organiseert ieder jaar (online) bijeenkomsten, zoals eindsymposia, openbare lessen en promoties. Altijd over een actueel onderwerp.

Openbare les Sander Hilberink

Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed
Meer over de openbare les

Openbare les Ageeth Rosman

Audit en registratie, de kern van kwaliteit
Meer over de openbare les

Openbare les Ruud van der Horst

Vakmanschap Forensische Zorg
Meer over de openbare les

Promotie Susan Hupkens

Betekenisvol Leven in de Buurt
Meer over het promtieonderzoek

Zwangerschap en COVID-19: Counseling omtrent vaccineren

De media stond vol met berichten over ongevaccineerde zwangeren met COVID-19 die ziek worden en ook op de intensive care belanden. Toch laten nog lang niet alle zwangeren en vrouwen met een kinderwens zich vaccineren. Hoe kun je als geboortezorgprofessional deze vrouwen informeren over COVID-19 en over vaccineren? En hoe geef je de juiste informatie over de risico’s hiervan voor zwangeren en hun (ongeboren) kind? Deze en andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens een webinar. 

Lees verder in het nieuwsbericht en bekijk het webinar terug

 
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen