Menu
  English

  Living Labs Medical Delta

  In de living labs werkt Kenniscentrum Zorginnovatie met andere Zuid-Hollandse hogescholen die deel uitmaken van Medical Delta samen met zorginstellingen en bedrijven.

  De vier living labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie en zorg dichtbij huis. In de labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen. 

  Ondernemen, onderwijs en onderzoek onder één dak
  De living labs worden ondergebracht bij Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en InHolland. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines én zorginstellingen samen in het lab praktijkvragen oppakken. Ook participeren bedrijven, eindgebruikers en universiteiten. Onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemen komen erin samen. De living labs geven daarmee een extra stimulans aan het health & technology ecosysteem in Zuid-Holland.