Menu Zoeken English

Openbare les Ruud van der Horst

Vakmanschap Forensische Zorg

Op donderdag 2 december van 15:00 - 16:30 uur vindt de openbare les van Ruud van der Horst, lector Vakmanschap Forensische Zorg, plaats. In deze bijeenkomst staat de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Theater Buiten De Muren, een groep die bestaat uit cliënten en professionals, zorgt voor een bijzondere omlijsting van de openbare les.

 
Professionals in de forensische zorg staan voor de complexe taak om terugval in delictgedrag bij psychiatrische patiënten te voorkomen. Dit doen zij door middel van begeleiding en behandeling. Deze professionals hebben een grote verantwoordelijkheid, omdat eventuele terugval van patiënten aanzienlijke maatschappelijke consequenties heeft. Vanwege de grote maatschappelijke belangen en verantwoordelijkheden die bij het werk komen kijken, is het belangrijk dat professionals goed zijn toegerust voor hun taak. Dit vraagt dan ook om vakmanschap! Maar wat zijn de ingrediënten van vakmanschap? En hoe kan hier zo goed mogelijk invulling aan worden gegeven?

Tijdens zijn openbare les schetst Ruud een beeld van de ontwikkelingen in de forensische zorg. Deze gaan enerzijds over de professionalisering van de sector, maar hebben eveneens de roep om vakmanschap doen toenemen. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat bij vakmanschap komt kijken en wat dit specifiek betekent in de context van de forensische zorg.

Tevens presenteert hij hoe de komende jaren vanuit het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg zal worden bijgedragen aan het versterken van het vakmanschap in de sector.

Theater Buiten De Muren en sprekers Wouter Boogaard & Harry Beintema geven u tijdens de middag een unieke inkijk in de forensische zorg.

Programma

14:45 uur Digitale inloop
15:00 uur Opening door Theater Buiten De Muren
en Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie
15:10 uur Openbare les van Ruud van der Horst
15:40 uur Sprekers
Wouter Boogaard, divisiedirecteur Forensische Zorg en
Justitiële Jeugdinrichtingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Harry Beintema, directeur behandelzaken bij Forensisch
Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag
16:00 uur Theater Buiten De Muren
16:20 uur Afronding door Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur
van Hogeschool Rotterdam
16:30 uur Einde

Champions League van de zorg

Interview met lector Ruud van der Horst bij de start van zijn lectoraat


Lees het interview

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen