Menu English

Waardering experts

De deskundigen hebben de kwaliteit van de hogeschool in 2017 positief beoordeeld. Er zijn geen onvoldoendes gehaald.

Door een herschikking van visitatiedata door de NVAO in 2017 zijn er net als in 2016 wat minder visitaties geweest dan in de jaren daarvoor: de master Kunsteducatie, de bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, de bachelor Chemie, de bachelor Chemische Technologie, de bachelor Maritiem Officier en de bachelor Medische Hulpverlening zijn geaccrediteerd. De visitatierapporten en accreditatiebesluiten van de in het najaar van 2017 uitgevoerde visitaties worden in de eerste helft van 2018 verwacht.

Deskundigen hebben HR bij de visitaties in 2017 6x een ‘goed’ gegeven en 8x een ‘voldoende’. In 2016 was dat 3x resp. 14x.

Van de veertien onderzochte opleidingen in 2017, scoorden er zes ‘goed’ en acht ‘voldoende’. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016, toen drie keer ‘goed’ en veertien keer ‘voldoende’ werd gescoord. In de onderstaande tabellen staan een overzicht van de beoordelingen van de afgelopen vijf jaar en een specificatie van de betreffende opleidingen die in 2017/2018 werden beoordeeld.

Aantal opleidingen met waardering door experts per jaar

  20132014201520162017
Goed

6

6

7

3

6

Voldoende

13

10

6

14

8

Onvoldoende

1

0

0

0

0

Aantal visitaties

20

16

13

17

14

 

Waardering door experts per opleiding

JaarInstituutOpleidingVariant

2017

EAS

Ba Chemie

vt

G

G

V

G

G

2017

EAS

Ba Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

vt

G

G

G

G

G

2017

RMI

Ba Logistics Engineering

vt

G

G

V

V

V

2017

IvG

Ba Medische Hulpverlening

vt

V

V

G

V

V

2017

RMI

Ba Maritiem Officier

vt

G

V

V

V

V

2017

RMI

Ba Chemische Technologie

vt/dt

V

V

V

V

V

2017

WdKA

Ma Kunsteducatie

dt

V

G

V

G

G

2017

IBk

Ba Business, IT & Management

vt/dt

G

V

G

G

G

2017

RAc

Ad ICT Service Mangement

vt/dt

G

G

G

G

G

2017

CMI

Ba Informatica

vt/dt

V

G

V

V

V

NB: Alle opleidingen zijn in 2017 beoordeeld, maar de uiteindelijke accreditatieverlening door de NVAO heeft in 2018 plaatsgevonden. Daarom staan ze bij 2017 als onderdeel van bereikte resultaten in 2017, maar geaccrediteerd in 2018.