Menu English

Chemische Technologie voltijd

Van grijs naar groen: dé hbo opleiding die draait om duurzaamheid
 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

De wereld zit in een enorme energietransitie. Fossiele brandstoffen worden vervangen door groene alternatieven. Dat vraagt om nieuwe kennis en nieuwe ideeën.

Tijdens de hbo-opleiding Chemische Technologie in Rotterdam ontwikkel jij je tot de chemisch technoloog die deze kennis en ideeën in praktijk gaat brengen. En daarmee de wereld een stukje groener en duurzamer maakt.

Interesse in bètavakken: een must

Wist je dat water uitzet tijdens bevriezing? Dat de warmtewisselaar een van de meest gebruikte instrumenten is in de chemische industrie? Of dat een boom gemiddeld 1 ton CO2 omzet in 1,1 meter hout? Geen zorgen als je dat niet wist. Belangrijker is dat je dit soort feitjes leuk vindt. Dat betekent namelijk dat je interesse hebt in de bètavakken, zoals scheikunde, natuurkunde, wiskunde en informatica. Dat is cruciaal wanneer je de opleiding Chemische Technologie gaat volgen.

Duurzaamheid: van grijs naar groen

Die exacte vakken zijn namelijk dé oplossing voor hét vraagstuk van onze tijd: de energietransitie. Om de aarde zoveel mogelijk te sparen, zullen we zo duurzaam mogelijk producten en materialen moeten produceren. De fossiele, grijze brandstoffen en energiebronnen moeten vervangen worden door groene alternatieven. Het mooie is: tijdens de opleiding Chemische Technologie ga jij op zoek naar die duurzame alternatieven. Meer dan bij de opleidingen Chemie, Werktuigbouwkunde en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek focussen we ons binnen Chemische Technologie op het volledige productieproces: van grondstof tot eindproducten. Zodat je als spin in het web alle onderdelen uit andere specialismen goed op elkaar kunt laten aansluiten.

Grote vraag naar chemisch technologen

In de sector is er een grote vraag naar talentvolle, oplossingsgerichte chemisch technologen met actuele kennis en frisse ideeën. Nadat je jouw hbo Chemische Technologie hebt afgerond, heb je dus een goed arbeidsperspectief. Bijvoorbeeld op een baan als plantmanager bij een levensmiddelenproducent, ontwerper van procesinstallaties bij een ingenieursbureau, procestechnoloog bij een chemisch productiebedrijf, salesmanager bij een onderdelenfabrikant of adviseur bij de brandweer. Vanaf het eerste idee tot de realisatie ervan; achter het bureau, in het lab of in de fabriek; chemisch technologen worden betrokken bij alle stappen van een productieproces.

Duurzaam produceren op grote schaal

Wanneer je bent afgestudeerd, weet je alles over de werking van processen en apparaten. Maar bij Chemische Technologie gaan we verder dan de basis. Hier denken we groot. De opleiding draait om het ontwerpen en opschalen van productieprocessen in de chemische, olie-, geneesmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie. Hoe laat je een reactie die in het laboratorium prima verloopt, ook op grote schaal plaatsvinden in een fabriek? Hoe stel je massa- en energiebalansen op die als basis worden gebruikt om een (deel van een) productieproces te verbeteren? En hoe reken je die door?

Samenwerking met bedrijfsleven en andere opleidingen

Duurzaamheid vormt daarin de rode draad, zodat jij straks antwoord kunt geven op de vragen uit de markt. Al tijdens je opleiding krijg je te maken met die praktijkvragen. Binnen de studie Chemische Technologie werken we nauw samen met het bedrijfsleven. Tijdens projecten én tijdens je onderzoek ben je regelmatig bezig met (het oplossen van) actuele uitdagingen uit de praktijk. Practica volg je in de vernieuwde proceshal op het RDM-terrein. Ook vind je hier startups met interessante uitdagingen.

Kortom: heb je interesse in bètavakken en wil je alles weten over de werking van processen en apparaten? Wil je duurzame oplossingen verzinnen voor het produceren van producten en materialen op grote schaal? Dan is de hbo-opleiding Chemische Technologie iets voor jou!

De opleiding Chemische Technologie wordt verzorgd door Rotterdam Mainport Institute, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en STC Group.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Chemische Technologie

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (7 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

0%

Werkloos

95%

Werk op niveau

Meekijken met de studenten?

Volg onze studenten via Facebook en Instagram

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is je propedeusejaar. Je legt de basis voor de rest van je opleiding en je oriënteert je op het beroepenveld. Daarnaast werk je binnen projecten, zelfstandig of met medestudenten, aan het oplossen van vraagstellingen en het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op de chemische technologie. De opleiding bepaalt aan het eind van je propedeuse of je geschikt bent voor de opleiding en de beroepen die je daarmee uit zou kunnen oefenen (studieadvies). 

Na het eerste jaar

In de hoofdfase word je verder opgeleid tot chemisch technoloog. Je verbreedt je basiskennis en vaardigheden. In het derde jaar loop je stage en aan het einde van je opleiding voer je een afstudeeropdracht uit bij je leerbedrijf. Daarover schrijf je een afstudeerverslag dat je presenteert aan de opdrachtgever en de examencommissie. In de hoofdfase wordt er een groter beroep gedaan op je zelfstandigheid.

Werkvormen

Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Je volgt colleges (want een theoretische achtergrond is belangrijk), afgewisseld met practica en projecten. Tijdens de practica, onder andere in onze Proceshal, oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je ook verslagen. Soms worden de opdrachten en/of verslagen mondeling afgesloten. Daarnaast worden diverse excursies georganiseerd.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In je stage pas je op school geleerde vaardigheden toe. Ook ervaar je hoe het is om in een team samen met anderen aan een taak te werken en daarover te praten tijdens werkbesprekingen.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft je een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Minor Procestechnologie & Energietransitie

De minor Procestechnologie & Energietransitie richt zich op praktische onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven gerelateerd aan ontwerp en analyse van bestaande en nieuwe chemische en biochemische (groene) processen. De twee thema’s binnen de minor zijn groene grondstoffen en energie.

Rotterdam is de thuishaven van een omvangrijk, samenhangend en vooraanstaand industrieel complex. De haven is van groot belang voor onze regio. Er is veel aandacht voor de vergroening van chemische producten en processen. Daarnaast krijgt het efficiënt omgaan met energie en productie van afvalstromen grote aandacht.

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Het doel van de afstudeeropdracht is het zelfstandig uitvoeren van een project dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer je en verdedig je voor een examencommissie.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Chemisch technologen zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten: van alternatieve brandstoffen tot surfplanken en van skatewieltjes tot spaceshuttles.

Het zijn allemaal terreinen waarop de chemisch technoloog te vinden is. Hij of zij regelt, bestuurt en organiseert de productieprocessen daarbij zó, dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen of overblijven bij het productieproces. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid staan daarbij hoog in het vaandel.

Chemisch technologen zijn betrokken bij alle stappen van een goed werkend productieproces: vanaf het eerste idee over een nieuw product tot de realisatie ervan. Je vindt ze bij de ontwerpfase, de opstartfase, de opschalingsfase en de gebruiksfase van grootschalige (chemische) productieprocessen. Achter het bureau, het beeldscherm of in de fabriek.

Afgestudeerden zijn in functies terecht gekomen als plantmanager bij een levensmiddelenproducent, ontwerper van procesinstallaties bij een ingenieursbureau, procestechnoloog bij een chemisch productiebedrijf, salesmanager bij een onderdelenfabrikant en adviseur bij de brandweer.

Doorstuderen

Na afronding van je opleiding heb je een internationaal erkende bachelordegree. Daarna kun je bijvoorbeeld een masteropleiding gaan volgen aan de TU Delft of TU Eindhoven.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen