Menu English

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Toegepast biologisch en medisch laboratoriumonderzoek vind je overal terug. Je kunt er bacteriën mee opsporen. Je kunt er ziekten mee helpen genezen. Of een nieuw soort biobrandstof mee ontwikkelen.

Je gaat ermee aan de slag in ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven en werkt met de meest indrukwekkende apparatuur voor onderzoek op nano-niveau.

Je kunt bijdragen aan medisch, wetenschappelijk óf toegepast onderzoek. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Ze hebben vaak te maken met de gezondheid van de mens, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn op de voedselkwaliteit of milieuproblematiek. Je zet hierbij het experiment op, voert de technieken uit en interpreteert de resultaten. Je kunt ook aan de slag als analist in een ziekenhuislaboratorium. Je voert allerlei microbiologische of klinisch-chemische analyses uit, bijvoorbeeld op bloedmonsters, die bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en aan het kiezen van de beste behandelingsmethode. Vind jij het leuk om uit te zoeken welke biologische processen in een mens, dier of plant plaatsvinden? Vind jij wiskunde, scheikunde en biologie leuk? Dan is BML een goede opleiding voor jou.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (11 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

75%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar bestaat uit twee semesters. In beide semesters heb je een curriculum dat bestaat uit vier blokken rondom één onderwerp (chemisch rekenen, biologie, moleculaire biologie en biochemie). Aan het einde van elk semester is er nog een project van 3 weken. Je kunt zelf kiezen aan welk project je meedoet. Het hele jaar wordt geroosterd in dagdelen. Je gaat 5 dagdelen van 4 uur per week naar school. Daarnaast werk je zelf op school of thuis verder aan opdrachten.

Na het eerste jaar

Ook in jaar 2 werk je in semesters (3 en 4) met 4 blokken en een project. Je hebt dan wel andere onderwerpen.

Je volgt de eerste helft van het derde jaar (semester 5) nog brede BML-vakken en doet één groot extern project.

In semester 6 (2e helft jaar 3) kies je een minor in de richting biochemie, moleculaire biologie, proefdierkunde of diagnostiek. In jaar 4 (semester 7 + 8) ga je een heel jaar afstuderen.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Minors

In het tweede semester van jaar 3 kies je een minor (specialisatie). De opleiding biedt vier minoren aan:

De minor Diagnostiek maakt onderscheid in de medische microbiologie en klinische chemie. Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Bij klinische chemie ligt het accent op chemische bepalingen en bloedonderzoek. Onder andere met geavanceerde analytische en microscopische technieken.

Binnen deze minor word je opgeleid voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een moleculaire biologisch (life science) research laboratorium. Binnen het wetenschappelijk onderzoek wordt op research laboratoria van universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven zowel nationaal als internationaal onderzoek gedaan aan levende organismen, weefsels of cellen. Het kan gaan om fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van ziektes als kanker, Alzheimer of hart- en vaatziekten bij mens of dier.

In deze minor worden alle chemische processen in levende organismen behandeld, zoals aminozuren en eiwit synthese, enzymkinetiek, DNA structuur en replicatie, RNA synthese, recombinant DNA technologie. Er is in de markt een duidelijke en groeiende vraag naar analisten met gedegen biochemische kennis en vaardigheden, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit universiteiten en medische onderzoekscentra zoals het Erasmus Medisch Centrum (EMC).

In de minor Proefdierkunde word je voorbereid op het doen van wetenschappelijk biomedisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van proefdieren. Hiermee wordt inzicht verkregen in biologische processen (zoals het ontstaan en verloop van ziekten). De overheid stelt strenge regels aan het werken met proefdieren. Om proefdierkundige handelingen te mogen verrichten dien je in het bezit te zijn van een artikel 6b erkenning. Hogeschool Rotterdam heeft, evenals enkele andere hogescholen, een vergunning om deze erkenning te verstrekken. Als je deze minor volgt, is het mogelijk deze erkenning te verkrijgen.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het laatste half jaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of instelling, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer en verdedig je voor een examencommissie.

Prijswinnaars

Studente Elodie Stoetman heeft de KNCV Gouden Spatel gewonnen. Elk jaar reikt de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging) de Gouden Spatel uit aan de hbo-student met de beste afstudeerscriptie op het terrein van de chemie, de levenswetenschappen, de procestechnologie of de (bio)moleculaire wetenschappen.

Het onderzoek van Elodie gaat over therapieresistentie bij patiënten met acute myeloide leukemie (AML). Een groot probleem is dat bij een groot aantal patiënten de ziekte terugkeert nadat ze oorspronkelijk positief reageerden op de geboden therapie. Elodie heeft onderzocht of er bij deze groep van patiënten specifieke genafwijkingen gevonden konden worden met voorspellende waarde op terugkeer van de ziekte.

Lees hier het volledige juryrapport.

Overigens behaalde HR student Marjolein Bakker de tweede prijs. Een fraai resultaat van onze studenten.

Internationale mogelijkheden

Om je voor te bereiden op Engelstalige vakliteratuur en communicatie met onderzoekers uit het buitenland zijn de meeste studieboeken in het Engels, oefen je met presentaties geven in het Engels en is er de mogelijkheid om je afstudeeropdracht uit te voeren in het buitenland. Het is ook mogelijk mee te doen met internationale projecten, samen met Universiteit Leiden.

Een van onze studenten, Rozanne, liep stage in Australië aan de University of Queensland. Hier deed zij onderzoek naar enzymen die antibiotica kunnen afbreken. Bacteriën die dit soort enzymen bevatten, zijn dus antibioticaresistent. Rozanne vertelde: “Ik wist in mijn eerste jaar al dat ik graag naar het buitenland wilde gaan voor mijn afstudeerstage. Hier heb ik hard voor gewerkt. Het BML-werkveld is erg internationaal. Door stage te lopen in het buitenland wordt niet alleen je eigen wereld vergroot, maar doe je ook belangrijke internationale werkervaring op.”

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Zoek jij een extra uitdaging? Dan meld je je aan voor het Honoursprogramma.

Het programma bestaat uit speciale keuzevakken en projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Je werkt hierbij ook samen met studenten van andere richtingen of opleidingen en neemt deel aan extra bijeenkomsten met gastsprekers.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
18 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepenveld

Van onderzoek naar een eiwit in het allerkleinste virus tot onderzoek naar de werking van het brein van de mens. Tijdens en na de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kun je je daar mee bezig houden. Het werkterrein omvat veel meer gebieden: van de gezondheid van de mens tot onderzoek aan planten, dieren en micro-organismen.

Virus of tumor?

Bij onderzoek in verband met ziekte en gezondheid van de mens kun je in de diagnostiek gaan werken; je probeert dan aan de hand van materiaal afkomstig van patiënten te achterhalen wat er precies aan de hand is. Met welk virus zijn ze besmet, zijn er in het bloed aanwijzingen te vinden dat er sprake is van een beginnende tumor, is er misschien sprake van suikerziekte? Deze en nog veel meer vragen help je te beantwoorden als je je specialiseert in diagnostisch onderzoek.

Maar niet alleen de mens is interessant, denk ook aan plantenveredeling om het wereldvoedselprobleem beheersbaar te houden. Je kunt micro-organismen inzetten om milieuvervuiling op te lossen of ze zo modificeren dat ze op grote schaal nu bijna onbetaalbare medicijnen gaan produceren.

Bio-informatica

Naast het eigenlijke laboratoriumwerk met zijn specifieke instrumenten wordt er in toenemende mate van computers gebruik gemaakt. De basis van het leven is informatie in de vorm van DNA. Heel veel complexe informatie. Die informatie ligt van nature opgeslagen in genen, maar er is een begin gemaakt om het ook in computers op te slaan. Het menselijk genoom is inmiddels in kaart gebracht, evenals dat van een aantal voor ons belangrijke dieren en planten. Dit gaat nog steeds door en iedere onderzoeker moet met die informatie om kunnen gaan. Je kunt er zelfs je specialisatie van maken: bio-informatica. medisch laboratoriumonderzoek, zijn de werkgelegenheidsperspectieven gunstig. Omdat je een brede opleiding krijgt én in de hoofdfase een minor kiest, zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt groot. Ziekenhuislaboratoria voor uitvoering en verdere ontwikkeling van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, laboratoria van bedrijven voor het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten; dat zijn de plaatsen waar je ingenieurs/ bachelors van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kunt aantreffen.

Werkgelegenheid

Door de enorme ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in het biologisch en medisch laboratoriumonderzoek, zijn de werkgelegenheidsperspectieven gunstig. Omdat je een brede opleiding krijgt én in de hoofdfase een minor kiest, zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt groot. Ziekenhuislaboratoria voor uitvoering en verdere ontwikkeling van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, laboratoria van bedrijven voor het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten; dat zijn de plaatsen waar je ingenieurs/ bachelors van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kunt aantreffen.

Beroepen

Je kunt onder andere aan de slag in de volgende beroepen:

Een research analist of onderzoeks analist kan gaan werken in de biochemie of in de moleculaire biologie. Als biochemisch analist werk je onder andere de geneesmiddelenindustrie, cosmetische industrie, bij een levensmiddelenproducent of een onderzoeksinstituut. Je doet in een lab onderzoek naar de samenstelling, de eigenschappen en veranderingen van dierlijke en plantaardige stoffen en producten. Als moleculair biologisch analist werk je in de medische wetenschap en houd je je dagelijks bezig met DNA-onderzoek en eiwitten.

Als klinisch-chemisch analist onderzoek je de samenstelling van menselijk materiaal zoals bloed, plasma, urine en andere lichaamsvloeistoffen. De resultaten van jouw onderzoek zijn nodig bij het vaststellen van de diagnose door de arts en het bepalen van de behandeling en therapie van patiënten. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, bloedbank (hematologie) DNA/forensisch onderzoek of de geneesmiddelenindustrie.

Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Je wordt deskundig in het vaststellen of en zo ja welk micro-organisme is betrokken bij de ziekte van een patiënt. Hierna wordt in samenspraak met de arts bekeken welk antibioticum voorgeschreven wordt. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, DNA/forensisch onderzoek of in de geneesmiddelenindustrie.

Sommige van onze afstudeerders gaan werken als consultant. Je werkt dan voor (internationale), opdrachtgevers in de (bio)farmaceutische industrie, ziekenhuizen, de medische hulpmiddelen branche of aanverwante bedrijven. Je werkt in wisselende en uitdagende omgevingen bij deze opdrachtgevers. Vaak werk je mee aan het implementeren van wet- en regelgeving, het verbeteren van producten en productieprocessen en de bijbehorende kwaliteitsborging en –controle. Dat kan in de vorm van (multidisciplinaire) projecten of op interim basis.

Doorstuderen

Na je het behalen van je bachelordiploma kun je verder studeren aan de universiteit. Veel afgestudeerden kiezen voor een universitaire opleiding Biologie of Biomedische wetenschappen. En sommigen van onze afstudeerders gaan nog verder en gaan zelfs uiteindelijk promoveren. 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen