Ga direct naar de content

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Toegepast biologisch en medisch laboratoriumonderzoek vind je overal terug. Je kunt er bacteriën mee opsporen. Je kunt er ziekten mee helpen genezen. Of een nieuw soort biobrandstof mee ontwikkelen.

De opleiding kent twee hoofdrichtingen: Research en Medische diagnostiek.

Kies je voor Research dan word je opgeleid voor het uitvoeren van onderzoek. Medisch en/of wetenschappelijk óf toegepast onderzoek. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Ze hebben vaak te maken met de gezondheid van de mens, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn op de voedselkwaliteit of milieuproblematiek. Je leert behalve de technieken ook hoe je een onderzoek moet opzetten en hoe je de resultaten kunt interpreteren. Als je richting Research gaat, kun je kiezen voor Biochemische Research of Life Science Research. 

Kies je voor Medische diagnostiek, dan kies je voor een functie als analist in een ziekenhuislaboratorium. Je voert allerlei microbiologische of klinisch-chemische analyses uit, bijvoorbeeld op bloedmonsters, die bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en aan het kiezen van de beste behandelingsmethode.

Vind jij het leuk om uit te zoeken welke processen in het menselijk lichaam plaatsvinden? Dan is BML een goede opleiding voor jou.

Let op! Voor deze opleiding geldt een decentrale selectieprocedure. Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot 15 januari.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Youri en Astrid zijn peercoach

  Docent Jasper over het DNA van de opleiding

  Antibiotica vind je in de grond

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 21-05-2015 Meer info
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 4.1
  Landelijk gemiddelde 4
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 242
  Landelijk gemiddelde 174
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 52%
  Landelijk gemiddelde 59%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 46%
  Landelijk gemiddelde 58%
  doorstuderen
  Deze opleiding 15%
  Landelijk gemiddelde 24%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 50%

  Toelichting vanuit de opleiding

  Studenten ervaren de opleiding over het algemeen als iets moeilijker dan landelijk gemiddeld. Daar staat tegenover dat werkgevers de opleiding zeer positief waarderen ten aanzien van de aansluiting op de beroepspraktijk.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan.

  Later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een 'echte' opdrachtgever. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen door middel van keuzevakken, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Het eerste jaar

  In het propedeusejaar staan vier projecten centraal die je een goede indruk geven van de beroepsmogelijkheden. Aan deze projecten werk je als lid van een kleine projectgroep. Daarnaast volg je theorieonderwijs en practica, die allebei in het teken staan van het project waar je op dat moment aan werkt. Bij elkaar gaat het om zo'n 20 lesuren per week. Verder zijn er studiebegeleidingsuren ingeroosterd. En natuurlijk moet je tijd reserveren voor het uitwerken van je individuele en groepsopdrachten.

  Na het eerste jaar

  Gedurende het tweede jaar verbreed je je basiskennis en vaardigheden. In het derde jaar van je studie loop je eerst een half jaar stage bij een bedrijf of instelling. In de tweede helft van het derde jaar bereid je je voor op je minor (specialisatie), die de eerste helft van het vierde jaar in beslag neemt. Tenslotte voer je in de tweede helft van het vierde jaar een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf of instelling.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

  Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een verplichte stage bij een laboratorium voor biologisch of medisch onderzoek.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Tamana Mehraban haar derdejaars stage bij Erasmus MC ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Medisch Microbiologische Diagnostiek

  Binnen de afstudeerrichting Medische Diagnostiek kun je kiezen voor deze minor. Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Je wordt deskundige in het vaststellen of en zo ja welk micro-organisme is betrokken bij de ziekte van een patiënt. Dit door te proberen de microorganismen op te kweken en vervolgens te identificeren en uit te testen met welk antibioticum je ze het beste zou kunnen proberen te bestrijden.

  Klinische Chemische Diagnostiek

  Binnen de afstudeerrichting Medische Diagnostiek kun je kiezen voor deze minor. Bij klinische chemie/hematologie ligt het accent op chemische bepalingen en bloedonderzoek. Onder andere met geavanceerde analytische en microscopische technieken. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn hier een zeer hoog goed.

  Minor Life Science Research

  De andere mogelijkheid binnen de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is dat je kiest voor research binnen het brede terrein dat door de Engelse term 'Life Science' het best wordt weergegeven. Dit type onderzoek heeft vrijwel altijd een sterk internationaal karakter; op vele plaatsen op de wereld werken mensen aan het oplossen van dezelfde wetenschappelijke vragen.

  Minor Biochemische Research

  Binnen de afstudeerrichting Research kun je kiezen voor deze minor. In deze minor worden alle chemische processen in levende organismen behandeld, zoals aminozuren en eiwit synthese, enzymkinetiek, DNA structuur en replicatie, RNA synthese, recombinant DNA technologie.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het laatste half jaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of instelling, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer en verdedig je voor een examencommissie.

  Kim Ardts richtte haar afstudeeronderzoek op het testen van nieuwe immuuntherapie en ontving hiervoor een nominatie hogeschool innovatieprijs 2012. Lees meer over Kims afstudeerproject.

  Internationale mogelijkheden

  Om je voor te bereiden op Engelstalige vakliteratuur en communicatie met onderzoekers uit het buitenland zijn meerdere studieboeken in het Engels, oefen je met presentaties geven in het Engels en is er de mogelijkheid om je afstudeeropdracht uit te voeren in het buitenland. Het is ook mogelijk mee te doen met internationale projecten, samen met Universiteit Leiden. 

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Honoursprogramma

  Zoek jij een extra uitdaging? Dan meld je je aan voor het Honoursprogramma.

  Het programma bestaat uit speciale keuzevakken en projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Je werkt hierbij ook samen met studenten van andere richtingen of opleidingen en neemt deel aan extra bijeenkomsten met gastsprekers.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen school per week
  18 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepenveld

  Van onderzoek naar een eiwit in het allerkleinste virus tot onderzoek naar de werking van het brein van de mens. Tijdens en na de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kun je je daar mee bezig gaan houden. Het werkterrein omvat veel meer gebieden: van de gezondheid van de mens tot onderzoek aan planten, dieren en micro-organismen.

  Bij onderzoek in verband met ziekte en gezondheid van de mens kun je in de diagnostiek gaan werken; je probeert dan aan de hand van materiaal afkomstig van patiënten te achterhalen wat er precies aan de hand is. Met welk virus zijn ze besmet, zijn er in het bloed aanwijzingen te vinden dat er sprake is van een beginnende tumor, is er misschien sprake van suikerziekte? Deze en nog veel meer vragen help je te beantwoorden als je je specialiseert in diagnostisch onderzoek.

  Maar niet alleen de mens is interessant, denk ook aan plantenveredeling om het wereldvoedselprobleem beheersbaar te houden. Je kunt micro-organismen inzetten om milieuvervuiling op te lossen of ze zo modificeren dat ze op grote schaal nu bijna onbetaalbare medicijnen gaan produceren.

  Naast het eigenlijke laboratoriumwerk met zijn specifieke instrumenten wordt er in toenemende mate van computers gebruik gemaakt. De basis van het leven is informatie in de vorm van DNA . Heel veel en heel complexe informatie. Die informatie ligt van nature opgeslagen in genen, maar er is een begin gemaakt om het ook in computers op te slaan. Het menselijk genoom is inmiddels in kaart gebracht, evenals dat van een aantal voor ons belangrijke dieren en planten. Dit gaat nog steeds door en iedere onderzoeker moet met die informatie om kunnen gaan. Je kunt er zelfs je specialisatie van maken: bio-informatica.

  Door de enorme ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in het biologisch en medisch laboratoriumonderzoek, zijn de werkgelegenheidsperspectieven gunstig. Omdat je een brede opleiding krijgt én in de hoofdfase een minor kiest, zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt groot. Ziekenhuislaboratoria voor uitvoering en verdere ontwikkeling van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, laboratoria van bedrijven voor het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten; dat zijn de plaatsen waar je ingenieurs/ bachelors van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kunt aantreffen.

  Beroepen

  Biochemisch Analist

  Je werkt als biochemisch analist in onder andere de geneesmiddelenindustrie, cosmetische industrie, bij een levensmiddelenproducent of een onderzoeksinstituut. Je houdt je dagelijks bezig met onderzoek naar samenstelling, eigenschappen en veranderingen van dierlijke en plantaardige stoffen en producten. Hierbij wordt de moleculaire aanpak van de chemie en biologie (denk aan enzymkinetiek en eiwitsynthese) gecombineerd.

  Klinisch-Chemisch Analist

  Als klinisch-chemisch analist onderzoek je de samenstelling van menselijk materiaal zoals bloed, plasma, urine en andere lichaamsvloeistoffen. De resultaten van jouw onderzoek zijn nodig bij het vaststellen van de diagnose door de arts en het bepalen van de behandeling en therapie van patiënten. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, bloedbank (hematologie) DNA/forensisch onderzoek of de geneesmiddelenindustrie.

  Medisch Microbiologische Analist

  Bij medische microbiologie richt je je op infectieziekten, veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen, schimmels en andere parasieten. Je wordt deskundig in het vaststellen of en zo ja welk micro-organisme is betrokken bij de ziekte van een patiënt. Hierna wordt in samenspraak met de arts bekeken welk antibioticum voorgeschreven wordt. Je gaat werken in artsenlaboratoria, ziekenhuislaboratoria, researchinstituten, DNA/forensisch onderzoek of in de geneesmiddelenindustrie.

  Moleculair Biologisch Analist

  Als moleculair biologisch analist houd je je bezig met DNA-onderzoek en eiwitten om vraagstukken in de medische wetenschap, levensmiddelenindustrie en landbouwwetenschap te beantwoorden. Je werkt in een lab.

  Research Analist

  Als research analist werk je bij een medische faculteit van een universiteit of in de farmaceutische industrie. Je houdt je bezig met wetenschappelijke biologisch of medische vraagstukken. Je werk voer je vooral uit in een laboratorium en je werkt altijd in een team. Je kunt meewerken aan DNA-onderzoek, forensisch onderzoek, agro-industrie en milieu-onderzoek.

  Doorstuderen

  Na je het behalen van je bachelordiploma kun je verder studeren aan de universiteit. Veel afgestudeerden kiezen voor een universitaire opleiding Biologie of Biomedische wetenschappen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2014

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Academieplein

  G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Chemie voltijd

   Wil jij in een laboratorium experimenteren met chemische stoffen, misdaden oplossen en nieuwe stoffen ontwikkelen? Dan is de opleiding Chemie iets voor jou.

  • Chemische Technologie voltijd

   Wil jij aan de slag in de chemische industrie? Dan is de opleiding Chemische Technologie van Hogeschool Rotterdam iets voor jou.

  • Gezondheidszorg Technologie voltijd

   Wil jij medische apparatuur ontwikkelen voor ziekenhuizen, apotheken en huisartsen? Volg dan Mens en Techniek / Gezondheidszorg Technologie aan Hogeschool Rotterdam.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.