Ga direct naar de content

Chemie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Chemie is onderzoeken, ontdekken en experimenteren. Het ontwikkelen van moleculen voor 'slimmere materialen'. Onderzoek naar drinkwaterkwaliteit en recycling van plastics. Chemie is van levensbelang.

Je bent onderzoekend en vernieuwend. Nieuwsgierig en enthousiast. Scheikunde staat bij jou op één. Je werkt nauwkeurig en bent bereid om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in chemische oplossingen.

Als chemisch ingenieur ben je breed inzetbaar en werk je met (geautomatiseerde) hightech apparatuur. Je werkt op een laboratorium aan de verbetering van productieprocessen of ontwikkelt juist nieuwe stoffen. Daarnaast heb je als chemisch ingenieur ook te maken met het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe analysemethoden om bijvoorbeeld effecten van medicijnen gemakkelijker aan te kunnen tonen. Dit met als doel om steeds duurzamere stoffen, die kwalitatief beter zijn, te produceren en te analyseren. Je werkt aan onderzoeken die maatschappelijk relevant en noodzakelijk zijn voor een betere gezondheid en toekomst.  Werken doe je zelfstandig en in teamverband. Hierbij zijn doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden een must. Je kunt na je studie als chemisch ingenieur ook in een adviserende of leidinggevende functie  terechtkomen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Chemie voltijd

  Rebecca over het kleurstofproject

  Jeroen doet onderzoek naar natuurlijke gifstoffen

  Stage in het lab

  Meekijken met de studenten en docenten?

  Volg de opleiding via Facebook en Instagram

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.9 gemiddeld, 101 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 4.0 gemiddeld, 1172 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 88
  Landelijk 69
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-24
  Landelijk 18-24
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 44%
  Landelijk 59%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 25%
  Hbo-bachelor of hoger 28%
  Landelijk
  35%
  40%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 40%
  Landelijk 28%

  Toelichting van de opleiding

  Studenten ervaren de opleiding over het algemeen als iets moeilijker dan landelijk gemiddeld. Daar staat tegenover dat werkgevers het niveau van de afgestudeerden zeer positief waarderen ten aanzien van de aansluiting op de beroepspraktijk.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  6%

  Werkloos

  82%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is je opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In de propedeuse werk je aan vier projecten die alle gerelateerd zijn aan cases vanuit het beroepenveld. Bijvoorbeeld het pijnstillerproject. Je werkt hiervoor in een team met studenten samen aan de beantwoording van een onderzoeksvraag. Natuurlijk moet je ook theoretische kennis verwerven en praktische vaardigheden opdoen om de projecten goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt de basis gelegd door je te trainen op laboratoriumvaardigheden, rekenvaardigheden, statistiek, algemene chemie en sociale vaardigheden. Deze basis wordt ondersteund door vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.

  Na het eerste jaar

  Gedurende het tweede jaar verbreed en verdiep je je basiskennis en vaardigheden. De geleerde theorie pas je toe in de praktijk. Met deze kennis en vaardigheden bereid je jezelf voor om stage te kunnen lopen. In het derde jaar van je studie loop je eerst een half jaar stage bij een bedrijf of instelling. In de tweede helft van het derde jaar bereid je je voor op je minor (specialisatie), die de eerste helft van het vierde jaar in beslag neemt. In het vierde jaar maak je de keuze uit de drie richtingen binnen de chemie:

  • Analytisch-Fysische Chemie (samenstelling eneigenschappen onderzoeken van de meest uiteenlopende stoffen en materialen)
  • Organische Chemie (maken en verbeteren van organisch-chemische stoffen; bijvoorbeeld synthetiseren van een nieuw medicijn)
  • Biochemie (de chemische processen in de cellen van organismen). Denk aan medisch onderzoek of aan de ’groene chemie’, waar de chemische reacties verlopen door bacteriële omzettingen).

  In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf of instelling.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In je stage in het derde jaar pas je geleerde vaardigheden toe. Als je terugkomt van stage heb je een goed beeld van het beroep, waarop je je verdere keuzes binnen de opleiding kunt baseren.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Katinka Redert haar derdejaars stage bij het farmaceutisch bedrijf MSD ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors.

  Minor Chemische Research

  De minor Chemische Research is gericht op het uitvoeren van onderzoek in de analytische, fysische en/of organische chemie. Je volgt hierbij vakken waarin je je verder verdiept in deze onderwerpen en je maakt kennis met duurzame ontwikkelingen en informatietechnologie in de chemie. Daarnaast werk je in het laboratorium aan oplossingen voor chemische vraagstukken aan de hand van opdrachten uit het bedrijfsleven.

  Minor Biochemische Research

  In deze minor worden alle chemische processen in levende organismen behandeld, zoals aminozuren en eiwitsynthese, enzymkinetiek, DNA structuur en replicatie, RNA synthese, recombinant DNA technologie.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het laatste half jaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of instelling, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer en verdedig je voor een afstudeercommissie.

  Internationale mogelijkheden

  In het kader van internationalisering is het mogelijk jouw stage, je minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen. Jasslie deed zijn stage in Japan.

  "De Japanse werkuren zijn extreem, maar ik leer ontzettend veel."

  Jasslie Student Chemie Jasslie Student Chemie

  Lees meer over de stage van Jasslie

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Zoek jij een extra uitdaging? Meld je dan aan voor het Honoursprogramma.

  Het programma bestaat uit speciale keuzevakken en projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Je werkt hierbij ook samen met studenten van andere richtingen of opleidingen en neemt deel aan extra bijeenkomsten met gastsprekers.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Studenten van de opleiding Chemie worden opgeleid tot laboratoriummedewerker. Dat betekent dat je ze kunt vinden in beroepen in of rond het laboratorium. Zo controleren hbo-chemici de kwaliteit van drinkwater, aardolie en medicijnen. Ze analyseren de samenstelling van voedingsmiddelen, vingerafdrukken en bloed. Ze onderzoeken de eigenschappen van gerecyclede materialen, verven en katalysatoren. En ze ontwikkelen nieuwe analysemethoden, nieuwe slimme kunststoffen en schonere processen voor het maken van chemische producten.

  Je doet als chemicus dus vooral experimenteel onderzoek, waarbij je gebruik maakt van geavanceerde apparatuur en informatietechnologie om chemische vragen op te lossen. Daarnaast zijn hbo-chemici werkzaam als adviseurs, verkopers van apparatuur, of teamleider in of bij een laboratorium.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  Indien je de opleiding Chemie goed hebt doorlopen en je wilt je verder specialiseren en verdiepen in de chemie, dan kun je een vervolgstudie gaan doen aan de universiteit. Vaak kom je in aanmerking voor een verkort programma, waardoor je je mastergraad binnen twee jaar kan behalen. Elke universiteit heeft haar eigen specialisme(s), zoals:

  • Universiteit van Amsterdam: analytisch/fysische chemie
  • Universiteit van Leiden: organische chemie
  • Universiteit van Nijmegen: organische chemie en chemometrie
  • Technische Universiteit Delft: scheikundige technologie, organische chemie en colloïdchemie

  Hans ging na zijn opleiding Chemie doorstuderen en is nu promovendus bij Universiteit Leiden.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.