Menu
  English

  Het wijnproject voor studenten Chemie

  Misset wijnen

  Eerstejaars studenten maken en analyseren wijn in opdracht van Misset wijnen.

  Vraagstelling

  Misset wijnen importeert wijnen uit de hele wereld en verkoopt deze in Nederland. Aangezien wijnen aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen heeft Misset wijnen een aanvraag ingediend bij Hogeschool Rotterdam om enkele kwaliteitscontroles uit te voeren op door hem geleverde wijnen. Daarnaast is de vraag gesteld wat de kosten zijn om van een bepaalde hoeveelheid druiven zelf wijn te maken en of het haalbaar maakproces is.

  Aanpak

  Studenten zoeken in de Europese richtlijnen naar de analysemethoden die voorgeschreven zijn voor de kwaliteitscontroles. Vervolgens worden deze uitgevoerd op het laboratorium.

  Resultaat

  De wijnen zijn gemaakt en geanalyseerd. Alle wijnen voldoen op onderzochte aspecten aan de gestelde criteria. De rapportage naar Misset Wijnen heeft plaatsgevonden.

  Opleiding(en)

  • Chemie

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  E. Bovens

  Begeleider(s)

  V.O.M. Beke, J. Berding, K. El Azzouti, C.B. Minkenberg