Menu
  English

  Jaarverslag 2017

  HR WERKT

  Werken aan kwalitatief goed onderwijs. We zetten ons elke dag in om goed onderwijs te verzorgen. De resultaten over 2017 laten zien dat onze inspanningen lonen.

  Bestuursverslag

  Verslagen Centrale Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht