Menu Zoeken English

Jaarverslag 2017

HR WERKT

Werken aan kwalitatief goed onderwijs. We zetten ons elke dag in om goed onderwijs te verzorgen. De resultaten over 2017 laten zien dat onze inspanningen lonen.

Bestuursverslag

Kwaliteit van onze opleidingen

Kwaliteit van onze opleidingen

Hogeschool Rotterdam blijft investeren in kwaliteit. Dit doen we op basis van de ankerpunten: studiesucces, student- en medewerkerstevredenheid, tevredenheid van alumni en waardering door experts.

Onze Agenda

Onze Agenda

Na de presentatie van Onze Agenda op de jaaropening van 2016 is een groot aantal medewerkers en externe partners in werkgroepen aan de slag gegaan met het doordenken van de grote en prioritaire opgaven voor de organisatie.

Ons assortiment

Ons assortiment

Dit hoofdstuk betreft het gehele portfolio aan opleidingen dat de hogeschool biedt en de ontwikkelingen die daarin hebben plaats gevonden in 2017.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteit staat bij Hogeschool Rotterdam hoog in het vaandel. In dit hoofstuk staat beschreven op welke manier de hogeschool in 2017 aandacht heeft besteed aan kwaliteitszorg.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen in de stad zijn van groot belang om kwalitatief goed en contextrijk onderwijs aan te kunnen bieden. In dit hoofdstuk behandelen we de samenwerkingsverbanden Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en RDM Centre of Expertise, de samenwerking rond aansluiting en doorstroom en tot slot internationale samenwerkingen.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Dit hoofdstuk beslaat de structuur van de organisatie, de manier waarop interne beheersing en toezicht zijn georganiseerd, privacy- en datalekkenvraagstukken en de huisvesting van de hogeschool.

Sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag

In dit Sociaal jaarverslag 2017 wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze Hogeschool Rotterdam het hrm-beleid heeft uitgevoerd in 2017.

Financieel beleid

Financieel beleid

Hogeschool Rotterdam heeft 2017 afgesloten met een exploitatieresultaat van 3,8 miljoen euro. Daarmee is de doelstelling gerealiseerd om binnen de begroting uit te komen. Het publieke resultaat is uitgekomen op 3,43 miljoen euro, terwijl het resultaat privaat 0,33 miljoen euro bedraagt. Het aantal bekostigde studenten is in 2017 met 1.077 gestegen ten opzichte van 2016 naar 27.577 studenten.

Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting die na afloop van een boekjaar verplicht opgemaakt wordt. De jaarrekening moet een getrouw inzicht geven in de financiële positie van de hogeschool.

Verslagen Centrale Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.