Menu Zoeken English

Kwaliteitszorg

Kwaliteit staat bij Hogeschool Rotterdam hoog in het vaandel. In dit hoofstuk staat beschreven op welke manier de hogeschool in 2017 aandacht heeft besteed aan kwaliteitszorg.

Visitaties

De nieuwe onderwijsvisie van de hogeschool is medio 2016 vastgesteld. Deze onderwijsvisie met als inhoudelijke kern: contextrijk en inclusief onderwijs, heeft als uitgangspunt dat de docententeams professionele ruimte moeten hebben om zelf concrete invulling te geven aan de visie, op een manier die past bij hun studentenpopulatie, het beroep waarvoor wordt opgeleid en de identiteit van de opleiding.

Toetsen en eindwerkstukken

Op grond van het advies van het onderzoek ‘Vreemde ogen dwingen’ (VOD - Eindrapport Commissie over externe validering examenkwaliteit hoger onderwijs, 2012) heeft Hogeschool Rotterdam de verantwoording voor externe validering van de examenkwaliteit neergelegd bij de opleidingen.

Examinatoren

De Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en Senior Kwalificatie Examinering (SKE) maken deel uit van landelijke afspraken binnen het hoger beroepsonderwijs om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van toetsen en beoordelen.

Examencommissies

Evenals de voorafgaande jaren hebben de examencommissies in 2017 een jaarverslag (op studiejaarbasis) gepubliceerd. De bijeengebrachte informatie werd samengevat en geanalyseerd.

Audit Instellingstoets Kwaliteitszorg

In 2013 is de eerste Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) uitgevoerd bij Hogeschool Rotterdam. De volgende instellingstoets zal begin 2019 plaatsvinden. AMC heeft in 2016 een mid term audit uitgevoerd, om na te gaan wat er gebeurd is met de aanbevelingen uit de vorige instellingstoets en in voorbereiding op de volgende.

Klachten, geschillen en beroepszaken

De hogeschool heeft een digitaal loket voor allerlei klachten, van ongewenst gedrag tot een besluit van de examencommissie: het Bureau Klachten en Geschillen (BKG).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.