Menu English

Visitaties

De nieuwe onderwijsvisie van de hogeschool is medio 2016 vastgesteld. Deze onderwijsvisie met als inhoudelijke kern: contextrijk en inclusief onderwijs, heeft als uitgangspunt dat de docententeams professionele ruimte moeten hebben om zelf concrete invulling te geven aan de visie, op een manier die past bij hun studentenpopulatie, het beroep waarvoor wordt opgeleid en de identiteit van de opleiding.

In 2017 is hieraan vanuit docententeams en met ondersteuning vanuit de diensten verder uitvoering gegeven. Verder is het kwaliteitszorgsysteem in 2017 geactualiseerd, hetgeen ook tot meer ruimte heeft geleid voor de rol van docententeams. Op deze en andere manieren zijn aanbevelingen uit de audit opgepakt en onderwerp van gesprek geweest met docententeams, onderwijsmanagers, stafmedewerkers, onderzoekers en directeuren.

De onafhankelijke, externe deskundigen hebben de kwaliteit van de hogeschool in 2017 positief beoordeeld. Er zijn geen onvoldoendes gehaald. Door een herschikking van visitatiedata door de NVAO in 2017 zijn er net als in 2016 wat minder visitaties geweest dan in de jaren daarvoor, zie ook paragraaf 1.7. Van de veertien onderzochte opleidingen in 2017, scoorden er zes ‘goed’ en acht ‘voldoende’. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016.

In 2017 zijn Kenniscentrum Duurzame HavenStad en Kenniscentrum Business Innovation gevisiteerd door een externe commissie conform het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016–2022. Beide commissies hebben het onderzoek en de organisatie daarvan bij de kenniscentra positief beoordeeld. Beide commissies oordeelden kritisch over standaard 2, met name over de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties die de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk moeten maken. Ook spraken beide visitatiecommissies een zorg uit naar de hogeschool als het gaat om de financiering van de onderzoeksfunctie: massa is nodig om als kenniscentrum de gewenste impact te kunnen hebben in de richting van zowel onderwijs, praktijk, maatschappij als wetenschap.

In de plannen voor de WERKplaats Economie en de WERKplaats Techniek wordt stevig ingestoken op netwerkvorming intern en met externe partners voor ontwikkeling van contextrijk onderwijs.

In 2017 heeft de afdeling Auditing, Monitoring en Control van de dienst Concernstaf een monitor uitgevoerd bij Kenniscentrum Creating 010 en bij Kenniscentrum Talentontwikkeling ter voorbereiding op de visitatie in 2019.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen