Menu English

Audit Instellingstoets Kwaliteitszorg

In 2013 is de eerste Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) uitgevoerd bij Hogeschool Rotterdam. De volgende instellingstoets zal begin 2019 plaatsvinden. AMC heeft in 2016 een mid term audit uitgevoerd, om na te gaan wat er gebeurd is met de aanbevelingen uit de vorige instellingstoets en in voorbereiding op de volgende.

Eind 2016 is de bestuurlijke reactie hierop opgesteld en deze is begin 2017 gedeeld met de organisatie. Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd onderschrijft grotendeels de bevindingen.

Belangrijke bevindingen uit de auditrapportage waren dat er vraag was naar helderheid over de onderwijsvisie, dat het kwaliteitszorgsysteem om actualisering vroeg, passend bij veranderingen die de organisatie doorvoert, dat er goed zicht was op de kwaliteit van het onderwijs en dat er sprake was van een sterke kwaliteitscultuur.