Menu
    English

    Samenwerkingsverbanden

    Samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen in de stad zijn van groot belang om kwalitatief goed en contextrijk onderwijs aan te kunnen bieden. Hiervoor hebben we al de samenwerkingsverbanden RAc en RMI genoemd. In dit hoofdstuk behandelen we de samenwerkingsverbanden Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en RDM Centre of Expertise, de samenwerking rond aansluiting en doorstroom en tot slot internationale samenwerkingen.